Svensk bulletin 01/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1201S
KANSLIBULLETIN 1/12 14.1.2012

INNEHÅLL
SRAL:s klubbverksamhetsdagar- anmäl dig nu
Medlemsavgiftsfakturorna
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Behörighetsexamen för kustskeppare s.k. "Sjö-VHF"-kurs 21.1.-18.2. i Lahtis
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s klubbverksamhetsdagar - anmäl dig nu

SRAL:s klubbkommitté ordnar klubbverksamhetsdagar i St Michel 11-12.2.2012.
Dagarnas inkvartering samt träffen på lördag sker i Sokos Hotel Vaakunas utrymmen,
Porrassalmenkatu 9, s:t Michels.

Förbundet bekostar inkvarteringen för 40 intresserade i klubbverksamhet i anmälnings-
ordning i två personers rum och seminariepaketet i första hand åt en deltagare per klubb.

Ifall du är intresserad av klubbverksamhet, inte hör till någon klubb, och önskar åka,
tag kontakt! Resekostnaderna återstår att betalas för deltagaren eller någon
bakgrundsorganisation.

Bindande anmälningar under denna vecka till e-postadressen kerhotoimikunta & sral.fi.
Eventuella förfrågningar till Memma, OH1EG.
Hennes kontaktuppgifter är oh1eg & sral.fi eller 050 569 2298.

Programmet för Klubbverksamhetsdagarna

Lördag 11.2.2012

Kl.12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13:00 Anföranden från Klubbutskottet samt OH4AC

Kl. 13:15 - 15:00 Resultaten från klubbenkäten, diskussion

Kl. 15:00 Kaffe och bulla

Kl. 15:30 - 18:30
- idéer till klubbaftnarnas förströelse
- samarbetet mellan klubbarna
- utnyttjande av klubbinfobanken
- utnyttjande av klubbarna meddelar spalten
- Ihan Pihalla och öppna dörrar vid den internationella radioamatördagen
- en klubbcirkel på RA-dagen på 80- och 20 meter
- SRAL:s understöd till klubbarna

Kl. 20:00 Middag på Klubben i St Michel.

Söndag 12.2.2012

Kl. 8:00 - 9:00 Hotellfrukost

Kl. 09:30 - 11:30 Museerna

Kl. 12:00 utcheckning från hotellet.

Välkomna till klubbaktivitetsdagarna.

Medlemsavgiftsfakturorna

SRAL:s medlemsavgiftsfakturor har skickats under den gångna veckan per e-post
till dem som har en egenanropsadress. Exklusive juniormedlemmarna samt de som
avbegärt sändningen av fakturan per e-post.

De som inte har tillgång till e-post eller har avbegärt försändelsen samt
Juniormedlemmarna får sin melemsavgiftfaktura som andra klassens brev.
En del av pappersfakturorna har redan skickats och de sista förs till
Posten på måndagen.

Om någon e-postfaktura inte kommit fram, skickas den på nytt per brev.

Somliga har anmärkt på att det i fakturan står bara ett anrop, även då
Personen i fråga har flere anrop. Detta beror på att det faktureringsprogram
Som används inte har ett eget fält för anropen. Anropet finns i det för medlems-
numret avsedda fältet och där ryms inte flere anrop.

Medlemsavgiften kan betalas i rater om man kommer överens om det med förbundet.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Seppo
Kauppinen, OH5MIX; Leo Olkkonen, OH2BJV; Jorma Riihimaa, OH8PX;
Juhani Tuuli, OH5PN samt Osmo Vesanen, OH3GW lämnat oss.

Vi hedrar Seppos, Leos, Jormas, Juhanis samt Osmos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Föredrag och evenemang på Radiobacken i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, anordnar under våren sju olika föredrag och tillställningar.
Evenemangen hålles i Lahden Radio- ja TV-museos utrymmen på Radiobacken,(Radiomäenkatu 34, Lahti).
Tillställningarna är öppna för alla intresserade.

Det första tillfället äger rum redan inkommande måndag 16.1. kl. 18:30 med rubriken
"Kärnkraften och Fukushima".

Kim Wahlström, OH2FDS, kanslichefen för Strålskyddssäkerhetscentrets (STUK),
Övervakningsenhet berättar om kärnkraften och olyckan vid Fukushima.
Är kärnkraften pålitlig eller lönar det sig att skaffa ett vindkraftverk?
Kom med och fråga det du vill veta eller aldrig vågat fråga om
Kärnkraften.

Välkommen

Lahden Radioamatöörikerhos, OH3AC, bulletin på söndagen

Klubbens bulletin sändes på söndagen den 15.1. kl. 09:30 finsk tid.
Frekvensen är den vanliga 3685 kHz.
Bulletinen läses av Pena, OH3TY. Efter korta kvitteringar sänds på samma frekvens kl.
09:45 Femmornas bulletin. Välkommen att lyssna.

Teljän Radioamatöörit ry:s, OH1AF, årsmöte

Teljän Radioamatöörit håller sitt årsmöte 25.1.2012 kl. 19:00 på klubbhuset i
Viasvesi. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering, Välkomna.

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben den
12.2.2012 kl. 14:00. Välkommen önskar styrelsen.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 16.2.2012 kl.18:30.
Adressen är Stålarmsgatan 3, Åbo.
Stadgeenliga ärenden för årsmötet behandlas. Kaffe och bulla, välkommen önskar
OH1AA:s styrelse.

Bemärkelsedagar

80 år
14.01. Lindevall Reijo, OH3WK

70 år
14.01. Kangasharju Jouko, OH6HKD

60 år
20.01. Lakanen Terttu, OH6LLS
23.01. Airikkala Kai, OH1FA

50 år
23.01. Ylisäe Jouni, OH2LIO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs vid det öppna yrkesinstitutet

Pohjois-Karjalan Radioamatöörikerho, OH7AB, arrangerar i samarbete med
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu en radioamatörkurs i det öppna institutet.
Kursen omfattar 5 studiepoäng. Tilläggsinfo samt anmälningar på adressen
http://www.pkamk.fi/. Följ stigen: Koulutus - Avoin AMK- Kevään 2012 lukukausitarjonta.
Välkommen till kursen.

Radioamatörkurs i Tusby

Jokelan Kansalaisopisto arrangerar en radioamatörgrundkurs måndagar kl. 18:00-
21:00. Kursen börjar 27.2. och slutar 26.3.2012. Kursen går av stapeln i skolcentret.
Jukka Heikinheimo, OH2BR, håller en till behörighetsexamen för elementär klass
förberedande kurs. Man går igenom K-modulen samt T1-modulen. Till slut hålles
en examen.
Som läromedel fungerar Tiimissä Hamssiksi läroboken samt kompendier som finns på nätet.
Läromaterialavgiften, 10 Euro betalas till läraren.

Anmälningarna till Jokelan Kansalaisopisto på webadressen:
http://www.jokelankansalaisopisto.com/ilmoit.html.

Behörighetsexamen för kustskeppare-kurs i Lahtis 21.1.- 18.2.

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, anordnar en för alla intresserade båtförare ägnad
"Sjö-VHF"-kurs som leder till SRC-certifikatexamen den 22.1. - 18.2.2012.
Kursen körs i klubbutrymmena på Radiobacken i Lahtis. Som lärare fungerar Oiva, OH2NSM.

Mer information om kursen samt läromaterialet finns på klubbens hemsidor www.oh3ac.fi<http://www.oh3ac.fi>.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Hunting Lions in the Air Contest, WW PMC Contest, North American
QSO Party och NRAU-Baltic Contest.

Nästa tisdag 17.1 tävlas NAC 1,3 GHz och nästa torsdag 19.1. NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas LZ Open Contest, YL-ISSB QSO Party, Hungarian DX Contest,
Feld Hell Sprint och North American QSO Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka på 3720 kHz +- QRM från OH6A i Vasa, söndagen den 22 januari kl. 15.00 finsk tid.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.