Svensk bulletin 06/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1206S
Kanslibulletin 6/12 18.2.2012

INNEHÅLL

WRC-12 -konferensnyheter
SRAL:s Vårdag 2012
Förslag till mottagare av förbundets premier
Motionerna till SRAL:s vårmöte
Nordiskt VHF/UHF/SHF läger
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

WRC-12 -konferensnyheter

WRC 2012 -konferensen har beslutat om ett globalt frekvensband för radioamatörbruk mellan frekvenserna
472 - 479 kHz, med sekundära rättigheter. Maximal emissionseffekt relaterad till isotropisk antenn
(EIRP) är 1 watt.

Om Finlands Kommunikationsverk besluter att följa detta beslut helt eller delvis, får kanske även vi i fram-
tiden möjligheten att göra experiment samt arbeta på 600 meters våglängd.

Tillsvidare får man absolut inte göra amatörsändningar på frekvensbandet.

WRC-12 konferensen beslöt även att ta upp på föredragningslistan för 2015 och 2018 års konferenser att
överväga att bevilja ett frekvensband för radioamatörer i närheten av 5,3 MHz.

Tilläggsuppgifter om WRC-12 och de beslut som intresserar radioamatörer fås från IARU Region 1:s
Websidor: http://www.iaru-r1.org/.

SRAL:s Vårdag 2012

SRAL:s vårdag hålles i Riihimäki lördagen den 21.4.2012.
Tillställningen anordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är Riihimäen Ammattioppilaitos
(numera Hyria skolning) som ju är bekant från Höstdagarna 2004 samt 2007.
Platsens adress är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Dörrarna till evenemanget öppnas kl. 09:00 och programmet börjar kl. 10:00. Programmet kommer att innehålla
Intressanta föreläsningar om radioamatörverksamhetens olika delområden samt några ytterst intressanta
Specialföredrag.
På vårdagen anordnas även ett massivt pryl-lotteri. Under dagen hålls också SRAL:s stadgeenliga vårmöte.

Under evenemanget finns det kaffe, förfriskningar samt lunch till salu.
Enskilda medlemmars pryltorg samt försäljningsutställningar är öppna kl. 10 - 16. Företag som önskar
en kommersiell utställningsplats på vårdagen bedes taga kontakt med Jorma Heinonen, OH3EX,
email oh3ex & sral.fi tel. 045 634 2809.

Som avslutning av vårdagen samlas vi till en gemensam supe kl. 18:30 på en vid Riihimäki Järnvägsstation
öppnad högklassig restaurang kallad Asema X. Denna "Ham Dinner" omfattar förutom god mat även
radioamatörprogram. Anmälningsanvisningar publiceras i april numret av RA-tidningen.

Vårdagarnas deltagaravgifter är tavastländskt måttliga; vuxna 5 Euro, par 7 euro samt under 18 år gratis.

Tilläggsinfo om logi i mars numret av tidningen Radioamatööri och SRAL:s websidor.

Vi ses i Riihimäki, Välkommen

Förslag till mottagare av Förbundets premier

Vid SRAL:s vårdagar utdelas förbundets premier. Förslag till pristagare bör ställas till styrelsen senast den
12.3.2012 på adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, Box 44, 00441, Helsingfors.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Beviljandeåret på listan är året innan priset
utdelats. Listan är inte fullkomlig. Om rättelser och fel kan man meddela till adressen
webmaster & sral.fi eller per telefon till kansliet.

Motionerna till SRAL:s vårmöte

Förbundets vårmöte hålls i Riihimäki 21.4.2012. Medlemmar som önskar göra motioner till mötet bör sända
dem styrelsen tillhanda senast två månader före mötet till adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen,
Box 44, 00441 Helsingfors.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s vårmöte

Kouvolan Radiokerho ry:s stadgeenliga vårmöte hålles på klubben söndagen 19.2.2012 kl. 15.
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering, välkomna.

OH2AP:s årsmöte

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 23.2.2012
Kl. 18 hemma hos Olli Kumpulainen, OH2OW, på adressen Torpantie 7A, Träskända.
Stadgeenliga ärenden, kaffeservering. Kom med och beslut om gemensamma ärenden.

OH6AH:s årsmöte

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry:s (OH6AH/OH6M) årsmöte arrangeras fredagen den 24.2.2012
Kl. 19:30 på klubbhuset, adressen Metsontaival 19. Kaffeservering, välkommen med.

Föredrag om Juma-transistorförstärkaren

Nästa lördag 25.2. kl. 13:00 hålles på Radiobacken i Lahtis ett föredrag om "Juma och den nya
Juma-PA1000". Föredragare är Matti, OH7SV.
Juyma-PA1000 är en 1 kW lineärförstärkare utförd med en FET-transistor.
Det bjuds på kaffe,glögg samt bulla. Välkommen alla önskar OH3AC

Lahden Radioamatöörikerho ry:s årsmöte 27.2. kl. 18:30

Klubbens årsmöte hålles måndagen den 27.2. kl. 18:30. På mötet behandlas föregående års bokslut
Och verksamhetsberättelse. Man kan även delta via nätet/mobilt eller med fullmakt.
Även alla som är intresserade av radioamatörverksamhet är välkomna. Kaffeservering.
OH3AC:s styrelse

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry:s årsmöte hålles på klubblokalen vid Pyynikki utsiktstorn måndagen
27.2.2012 kl. 18:00. Adressen är Näkötornintie 20. Vid mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Välkommen, kaffeservering, önskar styrelsen.

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho håller sitt årsmöte på klubblokalen på Haukkavuori lördagen den
3.3.2012 börjandes kl. 14:00. Stadgeenliga ärenden. Välkommen

Bemärkelsedagar

80 år

24.02. Mitts Ralf, OH6QL
27.02. Hulkko Veikko, OH8NI

70 år

18.02. Niemi Olavi, OH3KV
19.02. Bohn Rainer, OH2ZAR
20.02. Toivanen Ilkka, OH6UE

60 år

24.02. Saikko Birgitta, OH3BR

50 år

21.02. Vilmi Matti, OH2KFD
22.02. Tauriainen Hannu, OH2-4913
24.02. Welling Jari, OH3-7022
26.02. Patrikainen Jyrki, OH8KBY

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Två radioamatörkurser i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar denna vår två separata radioamatörkurser
i Radio- och TV-museets utrymmen på Radiobacken.

Den första kursen börjar på tisdagen den 21 februari kl. 18 och fortsätter på samma tid på
tisdagar fram till 17.4.

Den andra kursen hålls som intensivkurs under sportlovsveckan dvs.
27.2 - 2.3 dagligen kl. 10 - 16.

Allt material finns på klubbens webbsidor.
Till bägge kurser kan man anmäla sig till Seppo Murtomaa, OH2TO, antingen via murtomaa & phnet.fi
eller per telefon 0400 713 545. Mer information om bägge kurser kommer inom kort till www.oh3ac.fi<http://www.oh3ac.fi>.

Radioamatörkurs i Tusby

Jokelan Kansalaisopisto arrangerar en radioamatörgrundkurs måndagar kl. 18:00-21:00.
Kursen börjar 27.2. och slutar 26.3.2012. Kursen går av stapeln i skolcentret.

Jukka Heikinheimo, OH2BR, håller en till behörighetsexamen för elementär klass förberedande kurs.
Man går igenom K-modulen samt T1-modulen. Till slut hålles en examen.

Som läromedel fungerar Tiimissä Hamssiksi läroboken samt kompendier som finns på nätet.
Läromaterialavgiften, 10 Euro betalas till läraren.

Anmälningarna till Jokelan Kansalaisopisto på webadressen:
http://www.jokelankansalaisopisto.com/ilmoit.html.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Russian PSK WW Contest, Feld Hell Sprint och AWA Amplitude
Modulation QSO Party.

Nästa måndag 20.2.står Run for the Bacon QRP Contest i turen. Nästa tisdag 21.2. körs NAC SHF
och nästa onsdag 22.2. SKCC Sprint samt CWops Mini-CWT Test. Nästa torsdag 23.2. står CWops
Mini-CWT-Test och RSGB 80 m Club Championship i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160 m Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American QSO Party,
High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 26 februari från OH6A i Vasa klockan 15.00
finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsare: Heikki Tikkala, OH6VI.