Svensk bulletin 09/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1209S
Kanslibulletin 9/12 10.3.2012

INNEHÅLL

Inkvarteringsreserveringar för sommarlägret 2012
Förslag till mottagare av Förbundets premier
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Sökes en verksamhetsledare
ITE-evenemanget 25.3.2012
Nordiskt VHF/UHF/SHF läger
Radioamatörkurser
OH150VR QRV
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Inkvarteringsreserveringar för sommarlägret 2012 börjar tas emot 12.3.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry., OH3AA, ordnar sommarläger i samarbete med Riihimäen Kolmoset,
OH3AD, i Sappeen Matkailukeskus 12 - 15.7.2012. Lägerplatsen är alltså den samma som förra året.
På lägret finns ett övervakat lopptorg, som är avgiftsfritt.

Mottagningen av inkvarteringsreserveringar börjar på internet och per telefon 12.3.2012 kl. 9.00.
Telefonnumret är 020 755 9970 eller 020 755 9975.
Reservering fungerar även via internet via adressen https://webshop.sappee.fi och kampanjkoden är sral2012.
Reserveringen kan även vara för en längre tid än enbart sommarlägertiden.

På lägerområdet finns lägenhetshotellet Chalets samt stugor och platser för husvagnar och tält.
Mer information om priser fås ur marsnumret av tidningen Radioamatööri som utkommer snart samt från
SRAL:s webbsidor.

Förslag till mottagare av Förbundets premier

Vid SRAL:s vårdagar utdelas förbundets premier. Förslag till pristagare bör ställas till styrelsen senast den
12.3.2012 på adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, Box 44, 00441 Helsingfors.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Voitto Luoma-aho, OH6UG, och Heino Ruottinen, OH2ES, har lämnat oss.

Vi hedrar Voittos och Heinos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte på tisdag 13.3.2012 kl. 18.30 vid klubben,
Raviradantie 4-6, St Michel. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!

OH2NM:s årsmöte

"John Blunds", OH2NM, årsmöte hålls 15.3.2012 kl. 16:00. Platsen är bastun i SOS-huset i Fredriksberg.
Förutom mötesärendena hålles även några föredrag:
-En liten transceiver av Jukka, OH2GF samt
-Hemligheten med en remote-station av Risto, OH2BCV.
Smått tilltugg utlovas. Tag badbyxor och handduk med ifall du önskar besöka bastun.
Välkommen önskar styrelsen

OH7AB:s årsmöte

Pohjois Karjalan Radiokerho ry. OH7AB kallar sina medlemmar till stadgeenligt årsmöte söndagen den
25.3.2012 börjandes kl. 12:00. Mötet hålls i Schneider Electrics utrymmen på adressen
Lylykoskentie 12, 80130 Joensuu. Stadgeenliga ärenden behandlas och medlemmar kan framföra
Ärenden till behandling till styrelsens e-postadress hallitus & oh7ab.fi eller per telefon till styrelsemedlemmar.
Kaffe och bulla serveras. Välkomna önskar styrelsen.

OH6AD:s vårmöte

Välkommen till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte som hålles måndagen den
26.3.2012 kl. 18:00 i klubbutrymmena på Jyväskylä Monitoimitalo (Kuntoportti 3).
Mötet behandlar ärenden som stadgas för vårmötet i stadgarnas 10 § .
Vid mötet äger alla ordinarie medlemmar, 15 år fyllda juniormedlemmar,
hedersordförande samt hedersmedlem rösträtt. Välkommen önskar styrelsen.

OH4O:s årsmöte

Puulan Radio Club ry:s årsmöte hålles i Hirvensalmi på Varasniemi gård 14.4.2012 kl. 18:00.
På mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkommen.

Bemärkelsedagar

70 år

14.03. Nieminen Jaakko, OH3LV
17.03. Siren Seppo, OH2VG
19.03. Rummukainen Alpo, OH7VL
19.03. Kankare Juhani, OH1HOZ

60 år

11.03. Piho Kai, OH3GLY
14.03. Syrjänen Jouko, OH5MQ
15.03. Liimatainen Kauko, OH5MC

50 år

18.03. Peltonen Petri, OH3DX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Sökes en verksamhetsledare

Finlands Radioamatörförbund söker en verksamhetsledare från och med den 1.8.2012.
Av för uppgiften kvalificerad person förutsätter vi att han har god förmåga att uppträda
samt förmår marknadsföra hobbyn väl samt ett gott skriftligt anförande.
Personen bör behärska engelska tillfredsställande. Uppgiften förutsätter
Radioamatörs behörighet.
Ansökningar jämte löneanspråk bör skickas till styrelsen t.o.med 31.3.2012 på adressen
Finlands Radioamatörförbund rf. Styrelsen, Krämarbackastigen 9, Box 44
00441 Helsingfors.Märk kuvertet "Verksamhetsledare".

Tilläggsuppgifter fås från förbundets ordförande Raimo Lehto per e-mejl oh2bci & sral.fi eller
Telefon 050 552 1153.

ITE evenemanget 25.3,2012

Kangasalan radiokerho, OH3ABN, anordnar det följande ITE-evenemanget söndagen 25.3. kl.
11 - 13 Finsk tid. Detta lekfulla evenemang är ägnat att inspirera till att själv bygga och hålla
kontakter med egenbyggda apparater på 80-meters bandet.

ITE-stationerna använder bokstaven /I efter sitt anrop, t.ex. OH3ABN/I
Mera info om evenemanget från klubbens hemsidor http://www.oh3abn.net/.
Alla radioamatörer oberoende av apparatur är välkomna att delta.

Nordiskt VHF/UHF/SHF läger

OH2NXX, Radioamatööritekniikan Seura RATS kallar alla VHF/UHF/SHF-intresserade till det
årligen åtrerkommande nordiska mötet på Åland 24. - 27.5.2012.

Mötet arrangeras på Finlands tur vid Käringsund fritids och konferenscentrum på Eckerö.
På samma ställe arrangerades lägret även 2004.

På programmet finns föredrag med anknytning till ämnet, apparatvisningar, en lägerstation,
kvällsgrillning, Ham Dinner samt naturligtvis ett pryltorg.

Evenemanget är nu fyra dagar långt och börjar på torsdagen, då lägerprogrammet kunde
göras litet lösare och möjliggör även en excursion under fredagen.

På lägrets hemsidor finns allmän information om lägret. Läs och gör din reservation för
Årets bästa VHF+ möte.
Logireserveringar börjar tas emot via sidorna inom kort. Webadressen är http://vushf.rats.fi/.

RATS önskar alla välkomna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Tammerfors

OH3NE ordnar en radioamatörkurs med inriktning på elementärklass. Kursen ordnas vid klubbutrymmet i Pyynikki
utsiktstorn på tisdagar kl. 18.

Det ämnas att kurserna hålls så att sakerna är lätta att ta till sig, dvs. inte enbart föreläsningar utan även genom
diskussion och handledning i grupp. Kursen oftattar materialet och teman för att klara K- och T1-modulerna.

Som avslutning på kursen ordnas den mängd examensdagar som behövs. Samtidigt kan även T2-examen utföras.

Kursen är gratis för alla. Även andra än klubbens medlemmar är välkomna.
Man kan även komma med på kursen, trots att man inte har varit med från början.

Mer information fås av Tomi Liukkonen, OH3FSR per telefon 044 201 8383. Information fås även från klubbens
Webbsidor http://oh3ne.ham.fi/ under rubriken "ajankohtaista".

OH150VR QRV

Järnvägstrafiken i Finland började för 150 år sedan. VR:s radioamatörer är i gång från början av mars ända till
Slutet av år 2012 med anropet OH150VR. QSL via OH4TY.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas AGCW QRP Contest, AWA John Rollins Memorial DX Contest,
RSGB Commonwealth Contest, EA PSK63 Contest, North American Sprint och SKCC Weekend Sprint.

Nästa måndag 12.3. står NAQCC-EU Monthly Sprint i turen. Nästa tisdag 13.3. körs NAC UHF och
nästa onsdag 14.3. CWops Mini-CWT Test samt RSGB 80 m Club Championship. Nästa torsdag
15.3. körs NAC 70 MHz och CWops Mini-CWT Test.

Nästa veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, Russian DX Contest och Feld Hell Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 18 mars klockan 15.00 finsk tid, från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsare: Heikki Tikkala, OH6VI