Svensk bulletin 15/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1215S
Kanslibulletin 15/12 28.4.2012

INNEHÅLL
Vårmötesnyheter
Förtjänstpris utdelades på Vårmötet
Vårmötet samt föredragen på internet
Stort presentationsevenemang för radioamatörverksamheten
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
ARDF- övning 2.5.2012
Nordiska VHF/UHF/SHF-lägret
Östra Finlands Radioentusiasters sommardagar 2012
Traditionsradioevenemanget PRT14 3.6.2012
Ny utställning öppnad på Lahtis Radio och TV museum
Studera till radioamatör på nätet *
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Vårmötesnyheter

Finlands Radioamatörförbunds vårmöte hölls i Riihimäki i lördags den 21.4.2012.
88 medlemmar deltog, inga klubbar var denna gång representerade. Till mötets
Ordförande valdes aarno Järvinen, OH2HAI.

Vid mötet godkändes förbundets verksamhetsberättelse över året 2011 med några
ändringar. En redovisning över ändringarna finns på SRAL:s hemsidor samt i
maj numret av tidningen Radioamatööri.

Bokslutet för år 2011 fastställdes och det beslöts att överföra bokslutets överskott,
7469,06 Euro enligt styrelsens förslag till föregående års vinst/förlust konto.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2011 redovisning.

Som följande punkt behandlades en motion som undertecknats av Pekka Pussinen,
OH8HBG samt 9 andra, som löd som följande:
"Avskaffa handledarnas reseersättningsfullmakt samt tillåt styrelsen att besluta därom"
Förslaget understöddes. Ordförande Aarno Järvinen, OH2HAI, föreslog att då man ej
Någonsin tidigare beslutat om handledarnas reseersättningar på årsmötet, denna
diskussion noteras i protokollet samt att ett sådant beslut icke behöver upphävas.
Förslaget godkändes.

Pekka Pussinen föreslog ytterligare följande kläm till förbundets styrelse:
" Den fjärrnärvaro som möjliggörs i SRAL:s stadgar, röstningsordningen samt
Föreningslagen bör vara i bruk i någon form vid höstmötet 2012".
Förslaget understöddes, men det föreslogs ytterligare att vis man inte på tekniska
grunder kan förverkliga detta vid höstmötet,kan det förverkligas senare.
Efter diskussion godkändes klämmen i följande ordalydelse:
"Den fjärrnärvaro som möjliggörs i SRAL:s stadgar, röstningsordningen samt
Föreningslagen vid föreningens möten bör vara i bruk i någon form vid höstmötet
2012 eller om det av tekniska orsaker inte lyckas bör styrelsen vid höstmötet
redogöra för de åtgärder man tillgripit".

Förtjänstpris utdelade på vårmötet

På vårmötet den 21.4.2012 utdelades följande förtjänstpris:

Jäämaas pris
Antti Huhtala, OH2DT

Lindells pris
Jukka Vermasvuori, OH2GF

Koponens pris
Eino Rautiainen, OH6RC

Arvo Laros pris
Matti Friman, OH2BDQ

Specialpris för skolningsverksamheten
Aarre Vuorinen, OH2EC

Specialpris för tävlingsverksamheten
Radio Arcala, OH8X

Förbundets förtjänsttecken i silver
Jussi-Pekka Turja, OH6LMH
Mikko Pikarinen, OH2MP

Bulletinredaktören lyckönskar de premierade.
En noggrannare beskrivning av prisen med motiveringar finns publicerade på
SRAL:s hemsidor samt i maj numret av tidningen Radioamatööri.

Vårmötet och föredragen på Internet

SRAL:s vårmöte samt vårmötets föredrag kan ses på internet. Servicen för-
verkligades av Näköradio Hami. Videorna kan beses på Youtube eller media.ham.fi.
Länkarna hittar man på SRAL:s hemsida.

Stort presentationsevenemang för radioamatörverksamheten

Finlands Radioamatörförbund (SRAL) presenterar sin verksamhet i
Munkkiniemen Yhteiskoulu lördagen 5.5 kl. 11-14. Adressen till skolan
är Bredviksvägen 21, Helsingfors. Under evenemanget kan man stifta
bekantskap med de olika sektorerna inom radioamatörverksamheten, såsom
t.ex. DX-jakt, tävlingar, ungdomsverksamhet, telegrafi- och
phonekontakter, radioorientering, VAPEPA osv.

En presentationstidning för verksamheten kan laddas ner från SRAL:s
webbplats på adressen http://www.sral.fi. Tidningen fås även i tryckt
version från SRAL:s byrå via adressen toimisto & sral.fi.

I evenemanget finns tävlingar och priser. Det bjuds även på saft,
bakverk och godis.

Välkomna! Bjud även in alla dina vänner som är intresserade av
radioamatörverksamhet via evenemangets Facebooksidor. Adressen till
sidan finns på framsidan av SRAL:s webbplats.

Klubbarna meddelar

OH1AV:s vårmöte

Nokia Radioclub, Salo ry (OH1AV, OH1N), håller sit vårårsmöte på
onsdag 2.5.2012 kl. 16.15 i klubbutrymmena vid Nokia Components Salo.
På ärendelistan finns de stadgeenliga ärendena. Välkomna önskar
OH1AV:s styrelse.

LOTW och DXCC-award föredrag i Lahtis måndagen 7.5.

Lahden radioamatöörikerho, OH3AC anordnar på måndagen 7.5.ett föredrag om
"LOTW och DXCC".
Jari, OH2BU, berättar om radioamatörens viktigaste award, DXCC, det nya sättet
att ansöka därom samt speciellt om LOTW-systemet. Via LOTW får du t.o.m.
40% av kontakterna kvitterade elektroniskt - utan QSL-kort av papper.
Det finns redan 421 miljoner QSO:n i LOTW-databasen - troligtvis tiotals även
av dina kontakter. Se www.oh3ac.fi/lotw<http://www.oh3ac.fi/lotw>.

Tillfället hålles på Radiobacken i Lahtis gamla radiostation och är öppen för alla.
Det bjuds på mjöd och struvor.

Lutikoiden Tuuletus

Salon Radiokerho ordnar sitt traditionella Lutikoiden Tuuletus på
morsdagsafton, lördagen den 12.5.2012 kl. 10-16 vid Salon Radiokerho
och dess närmiljö. Adressen är Vanha Perttelintie 200, Salo.

OBS alla morgonpigga: försäljningsverksamheten inleds kl. 10, inte
tidigare. Förutom väl vädrade vägglöss, erbjuds bonk, på BRASA grillad
korv samt smakrika plättar. I de inre utrymmena erbjuds liksom förut
kaffe och bulla i glatt sällskap. Även våfflor finns, ifall
våffelstekaren hinner närvara! Torgplatser erbjuds på gården mot en
avgift!

Välkomna till vårens populäraste radioamatörevenemang med hela
familjen! Salon Radiokerho, OH1AD/OH1S

Bemärkelsedagar

80 år
01.05. Jumppanen Heikki, OH2VJ

70 år
30.04. Marsalo Hannu, OH2CT
30.04. Wulff Seppo, OH2BDY

60 år
29.04. Lehtinen Lasse, OH1JF

50 år
29.04. Laaksonen Markku, OH3NGT
04.05. Salomaa Markku, OH2FDA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Följande ARDF-övning onsdagen 2.5.

Följande radioorienteringsövning ordnas 2.5. i terrängen nära
"skidstugan" i Svedängen i Helsingfors, kl. 16:00 - 18:30. Då körs 80m övningar.
Mer information fås från Kimmo, OH2JKU på egenanropet samt via adressen
http://www.sral.fi/ardf.

Nordiskt VHF/UHF/SHF-läger

Radioamatööritekniikan seura RATS ry. ordnar det nordiska
V/U/SHF-lägret i OH0 24-27.5.2012. Evenemanget hålls i samma plats på
Eckerö, där lägret även anordnades år 2004. Lägerplatsen är semester-
och mötesbyn Käringsund. I närmiljön finns även andra aktiviteter från
vilddjursparken Elvis och postmuseum till ett lokalt bryggeri.

Anmälan till evenemanget har kommit igång, och inkvartering finns
ännu. Detta är ett ypperligt tillfälle att träffa såväl inhemska som
utländska V/U/SHF-aktiva, finna tidigare osedda skatter från lopptorg
samt höra intressanta föredrag om aktuella tekniska teman.

På plats finns även en lägerstation och en välutrustad workshop för
att justera egna projekt. Mätkapacitet finns upp till 70 GHz. Och
lägret vore ju inte ett läger utan en lägerstation, kvällsgrillning,
strandbasty samt en mer festlig Ham dinner.

Mer information finns på RATS webbplats http://vushf.rats.fi/. På
samma adress kan man även boka sin inkvartering.

Från Tammerfors kommer det att finnas en samåkningsmöjlighet, om det
finns en någotsånär vettig mängd deltagare. Man kan även komma med i
Nysses bil från Åbo, Tammerfors är alltså inte det enda alternativet.

Anmälningstiden är öppen ännu ett par veckors tid, så snabba på och
reservera en plats i solen till sommarens bästa teknikträff!

OH2NXX, Radioamatööritekniikan Seura RATS ry.

Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar 2012

Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar har redan blivit en tradition
bland alla radiohobbyister. Evenemanget ordnas i år i Nurmes av
Ylä-Karjalan Radioamatörit ry 8-10.6.2012. Huvvudplatsen för
evenemanget är Koivurinteen Erän Eräkartano som är belägen i Höljäkkä,
Nurmes.

Evenemanget inleds på fredagen kl. 16.00 med uppläggande av
radiostationen. Det är ännu möjligt att hämta utrustning under
evenemnget samt utrustning och hobbyartiklar till radiolopptorget som
ordnas. Utebastun värms upp enligt behov. Fri tillvaro, lekfulla
tävlingar, diskussioner, grillande och bastubadande bland likasinnade
utlovas. Sommardagarna avslutas på söndag med att radiostationen tas
ner. Traditionellt lotteri med toppenpriser. Utlottning på lördag kl.
22.

Mer information fås från adressen
http://users.kymp.net/p203306a/OH7ABE/kesapaivat.html.

Traditionsradioevenemanget PRT14 3.6.2012

Traditionsradioevenemanget är inte en tävling utan är ägnat att hedra över
40 år gamla veteranradior och de veteraner som använt dem.

Tag del av den enastående stämningen och delta i evenemanget söndagen 3.6.
2012 kl. 11 - 15 Finsk tid (kl. 08 -12 UTC).

Som motstationer är samtliga radioamatörstationer, oavsett apparatur välkomna.
Traditionsstationerna använder tecknet /S efter sin signal.

Som ledstation fungerar OI3V vid Lylyn Viestivarikko.

Tidtabell: kl. 11-13 går AM-delen som är indelad i två arbetsperioder
A kl. 11 - 12 samt B kl. 12 - 13. Från kl. 13 börjar CW-delen som likaledes är
Indelad i två perioder A kl. 13 - 14 samt B kl. 14 - 15.

OI3V tar emot anmälningar på e-mejladressen oi3v.prt14 & gmail.com.

Vid anmälan bör nämnas stationens anrop, radions typ, noggrann QTH, operatörer
Samt sändeslag dvs. AM eller CW eller bägge. Om TX funkar enbart med kristaller
Anmäl även kristallfrekvenserna du tänker använda. Sista anmälningsdagen är
15.5.2012.

Mer info om evenemanget kommer att finnas på klubbens hemsidor http://oi3v.huone.net/prt14.htm.

En generalrepetition kommer att anordnas föregående veckoslut, lördagen 26.5. samt
Söndagen 27.5. AM kl. 11-12, CW kl. 12-13 på frekvenserna CW: 3556, 3560 samt
3565 kHz samt AM: 3720 kHz.
Man behöver inte anmäla sig till generalrepet.
Välkomna alla traditionsradiostationer och andra. Önskar OI3V/LVRK

Ny utställning öppnad på Lahtis Radio och TV museum

En ny utställning på Radio och TV museet öppnades en vecka sedan. "Gynna finlandskt -
Inhemsk radio" -utställningen berättar om i Finland tillverkade radiomottagares
Historia ända från 1920-talet. Utställningen omfattar omkring 100 mottagare,
de "möbler" som torde vara bekanta hemma hos mormor och farfar.
Som bakgrundsfigurer vid mången radiofabrik verkade radioamatörer.
Man kan även köra kontakter från OH3R-stationen.

Utställningen är öppen ti-fre kl. 10 -17 samt lö-sö 11 - 17. Välkommen.

Studera till radioamatör på nätet

En webkurs för K- och T1-modulerna börjar i maj.
Anmäl dig nu! Kurserna ger färdighet att bemästra de ämnesomfång som finns i
Respektive frågobanker. Kurserna körs non-stop, dvs. Du kan studera i egen takt.
Mer information om kurserna fås från SRAL:s webbplats och
Rauno Vauramo, OH6AYW per e-post rauno.vauramo & puv.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 10-10 Int. Spring Contest, SP DX RTTY Contest, Helvetia
Contest, QRP to the Field och BARTG Sprint 75.

Nästa tisdag 1.5. står NAC VHF ja AGCW QRP/QRP Party i turen. Nästa torsdag 3.5. körs
NAC 10 m. Nästa fredag 4.5. körs NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas 10-10 International Spring Contest samt ARI International DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 6. maj klockan 15.00
finsk tid, från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsare: Antero Väänänen, OH6NG