Svensk bulletin 34/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1234S
Kanslibulletin 34/12 15.9.2012

INNEHÅLL
Anordnare sökes för ordnande av Förbundets evenemang
Klubbarna meddelar
Åbo dag 16.9.2012
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Kontakta de Azoriska öarna och vinn priser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Anordnare sökes för ordnande av Förbundets evenemang

Är din klubb intresserad av att ordna förbundets evenemang? Anordnare till
sommarlägren 2013 och 2014 samt vårdagar 2013 sökes.

Sommarlägret hålls under juli, en mer specificerad tidsgräns finns inte.
Lägret är fyra dagar (to-sö). Programmet beslutar anordnaren fritt. Oftast
är de egentliga programdagarna för lägret fredag och lördag. På lägret har
även försäljningspunkter och lopptorg ordnats.

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 20.4.2013. Runt
vårmötet kan vårdagarna ordnas, dvs. ett en dag långt evenemang, under
vilken det hålls presentationer, träffar och eventuellt ett lopptorg.
Programmet beslutar anordnaren fritt.

Ansökningarna om rättigheter av ordnanade av evenemangen kan sändas på
adressen hallitus & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44,
00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden för sommarlägren går ut 30.9.2012 och
för vårdagarna 31.10.2012.

Klubbarna meddelar

Haminan Radioamatöörit har öppet hus 14-16.9.2012

Haminan Radioamatöörit ry. deltar redan för fjärde gången i Valojen Yö
evenemanget i Hamina. Evenemanget hålls på fredag 14.9.2012. Anropet som
används är OG5A och klubben lägger upp två HF-stationer i Haminan
Ruutikellari. Den ena stationen opererar på SSB och den andra fokuserar på
presentation av digitala sändarslag under evenemanget.

Förutom HF-stationerna kommer två punkter för givande av CW finnas i
Ruutikellari och därtill finns även en reparationspunkt för elektronik.
Samlarna är säkert intresserade av Ilpos, OH5IJL, omfattande radiosamling,
därifrån sällsynta kommunikationsmottagare kommer att uppvisas.
Publikevenemanget börjar kl. 17 och fortsätter långt in på natten.

På lördag och söndag fortsätter det med öppet hus då klubben deltar med två
stationer i SAC CW tävlingen.

Mer information fås från OH5AD:s webbplats http://oh5ad.ijl.fi/.
Information fås även per e-post oh5ts & sral.fi. Välkomna från när och
fjärran!

Stella Polaris lägret

OH3CRAC ordnar 21-23.9.2012 ett läger med temat "operation Stella Polaris"
i Pyhävuori i Kristinestad.

I programmet finns på fredagkväll bl.a. Pekka Visuris och Lauri Lehtonens
utlägg om temat "Mannerheims och Rytis svåra val", evenemang kring
"operation Stella Polaris" samt verksamheten i Nystad och på lördag kväll
även "hambastu". Vid behov strävas det till att samtransport ordnas till
seminarietillfället i Närpes.

Övernattningsplatser finns i begränsad mängd vid skidstugan, men det finns
rikligt med husvagnsplatser. Mer information och anmälningar till Heka,
OH6AWB, tfn 0400 360 570. Egetanrop fungerar. Den information som behövs om
önskad service är nödvändiga.

Sydbottens Sexor är QRV med anropet OI6SP.

Radioamatörklubben Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset r.f. finns även
med och ordnar ett föredrag om radioamatörverksamhet i samband med
seminariet. De tar även med sig radioutrustning för uppvisning till
seminarieutrymmet. Specialanropet OI6SP kommer att användas.

OH2AP håller extra möte

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller ett extra möte i samband med
höstlägret i Metsäpirtti i Tusby lördagen den 29.9.2012 med början kl. 13.
Under mötet behandlas ändringen av föreningens stadgar. Stadgeändringen
kräver två behandlingar, varav den andra ämnas hållas i samband med
årsmötet år 2013. Välkomna.

OH2AP:s höstläger

OH2AP:s traditionella höstläger hålls i Metsäpirtti i Tusby vid stranden av
Rusutjärvi den 29-30.9.2012. Välkommen!

Åbo dag 16.9.2012

Jouko, OH1NN, och Leo, OH1LEO, är QRV på söndag 16.9.2012 under Åbo dag.

Frekvenser: på telegrafi 3556 kHz, 7021 kHz och 14020-14070 kHz, på SSB
3685 kHz, 3680 kHz, 7060 kHz, 14267 kHz. Alla frekvenser ± QRM. Eftersom
bägge stationer enbart har en operatör kommer det att förekomma
obligatoriska pauser. Om dessa meddelas på frekvenserna.

Andra radioamatörer bjuds med för att hålla radioamatörkontakter. Alla
kontakter kvitteras med QSL-kort.

Bemärkelsedagar

80 år

18.09. Murto Tapio, OH4-1041

70 år

15.09. Koivisto Vesa, OH6MBQ
16.09. Lehto Ari, OH2FU / OH3NU
18.09. Känkänen Pekka, OH2DB

60 år

19.09. Sjölind Bjarne, OH6NQL
23.09. Puumala Terho, OH6-1292

50 år

21.09. Ruuskanen Kimmo, OH2-7793
24.09. Heija Matti, OH2JKF / OH3JKF / OH6KM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Björneborg

Teljän radioamatöörit ry. OH1AF, inleder nästa onsdag, 19.9, en
radioamatörkurs som bereder de intresserade till examen i elementär klass.
Undervisningen pågår kl. 18.30 - 20.00. Plats: OH1AF:s klubbhus, Vanha
Raumantie 705, 28660 Pori (i Viasvesi, i omedelbar närhet av FK rata).

I kursen kan man delta även efter det meddelade datumet för när kursen
börjar. Ingen kursavgift, men det skriftliga studiematerialet betalas av
var och en separat. (ca 20 euro för studiepaketet för elementär klass).

Anmälningar till: Matti, OH1FU, 0440 942 743, oh1fu & sral.fi.

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC meddelar

Radioamatörkurs i Lahtis börjar 2.10.2012

Lahden Radioamatöörikerhon ry inleder en radioamatörkurs på tisdagen den
2.10 kl. 18 i klubbens utrymmen på Radiobacken i den Gamla
stationsbyggnaden.

Under den första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten mer
omfattande liksom kursens innehåll och uppbyggande av en egen station.
Under kursen utförs examen inom primärklass och de som önskar preppas till
allmän klass. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Tapio, OH3FYD och Jari,
OH2BU.

Allt kursmaterial som behövs och tilläggsinformation finns på klubbens
webbplats på adressen http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Anmälningar till
kursen antingen åt Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller till
oh3aclahti & gmail.com.

Radioamatörikurs i Kouvola

En radioamatörkurs börjar i Kouvolan Putkiradiomuseo, adress Pajaraitti 1,
söndagen den 7.10 kl. 17-20. Kurskvällarna är även söndagar i
fortsättningen fram till kursen avslutas i examen som hålls i november
eller december.

Under första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten även mer
omfattande liksom även kursinnehållet och uppbyggandet av en egen station.
Mer information fås från kursdragaren: Heikki Eskola (OH5GES), eskola &
gmail.com, tfn 041 544 2554. Priset för kursen är 50 euro och det
innehåller även materialet.

Radioamatörkurs i Åbo

Radioamatörkursen i Åbo börjar på onsdag 10.10.2012 kl. 18. Kursen hålls i
Turun Radioamatöörit ry:s utrymmen på Stålarmsgatan 3, Åbo. Anmälningar
till Jouni Anttila tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral.fi.

Kontakta de Azoriska öarna och vinn priser

Alla nio Azoriska öar är aktiva under veckoslutet 29-30.9. Radio Arcalas
män i Finland (OH8X) och Azorerna (CR2X) har offentliggjort ett speciellt
QSO-rally, i vilken två resor till Azorerna utlottas.

Till ön reser 20 inbjudna amatörer från tio länder. Samtliga nio Azoriska
öar kommer att vara aktiva under samma veckoslut och för att vara med i
utlottningen, bör minst kontakter hållas med minst fem av dessa. Mängden
lotter ökar, ifall man lyckas kontakta alla. Priserna är två gratis resor
med tillhörande hotell och transport till Azorerna.

Stationer och öar: Santa Maria, CU1ARM; San Miguel, CU2ARA; Terceira,
CU3URA; Graciosa, CU4ARG; Sao Jorge, CU5AM; Pico, CU6GRP; Faial, CU7CRA;
Flores, CU8ARF; Corvo, CU9AC. CU1ARM stationen operteras av Martti, OH2BH,
Juha, OH8NC och Kimmo, OH9MDV.

Samma veckoslut är CR2X stationen QRV i CQWW RTTY tävlingen med Bernie,
ZS4TX vid spakarna.

Mer information om "QSO-rallyt" och frekvenserna fås från operationens
webbsidor på adressen http://azores-islands-hunt.com/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen i SAC, Feld Hell Sprint, QRP Afield och
North American Sprint.

Nästa måndag 17.9 står Run for the Bacon QRP Contest i tur och på tisdagen
den 18.9 NAC SHF. På torsdag 20.9 tävlas NAC 70 MHz och NAQCC Straight
Key/Bug Sprint och på fredag 21.9 NCCC Sprint Ladder och AGB NEMIGA Contest.

Nästa veckoslut tävlas FOC QSO Party och BARTG Sprint 75.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 23
september kl. 1500 finsk tid på 3720 kHz.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.