Svensk bulletin 39/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1239S
Kanslibulletin 39/12 20.10.2012

INNEHÅLL
Kandidatpresentationerna är publicerade
Viktig information om omröstningen
SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16.-18.11.2012
Silent key
Anordningsrättigheterna för sommarlägren 2013 och 2014 samt Vårdagarna 2013 finns att ansökas
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
JOTA detta veckoslut
Traditionsradioevenemang 6.12.2012
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidatpresentationerna är publicerade

Kandidatpresentationerna för SRAL:s val har publicerats på Förbundets
webbsidor på adressen http://www.sral.fi/vaalit12/. På dessa sidor
publiceras även understödande skrivelser, dessa kan sändas per e-post på
adressen webmaster & sral punkt fi. Skrivelserna bör följa god sed och smak.

Postomröstningsmaterialet sänds till de röstberättigade med novembernumret
av tidningen Radioamatööri. Tidningen utkommer vecka 44. Ifall en
röstberättigad inte har röstat i postomröstningen, kan han fortfarande
rösta på höstmötesplatsen i Lahtis 17.11.2012 kl. 13.00 - 15.00.

Viktig information om omröstningen

Valkommittén har blivit tillfrågad hur många kandidater man kan rösta på i
valet av SRAL:s styrelsemedlemmar. Enligt röstningsinstruktionerna röstar
man i valet av styrelsemedlemmar på två kandidater. I valet av ordförande
röstas på en kandidat. På röstsedeln får man inte göra andra antecknar,
eftersom dessa kan förorsaka att sedeln underkänns.

SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16.-18.11.2012

Finlands Radioamatörförbund rf_s Höstdagar och höstmöte hålls i Lahtis
16-18.11.2012. Evenemanget ordnas av Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC.

Huvudplatsen för Höstdagarna är mötes- och konferenscentret Fellmannia, som
finns beläget precis vid Lahtis centrum, ett kvarter från stadens
torgcentrum. I samband med mötesplatsen finns ännu en restaurang av god
kvalitet. Samtliga presentationsutrymmen och restaurangen finns i samma
våning och lopptorget finns i aulan i första våningen. Adressen till
Fellmannia är Kirkkokatu 27, 15140 Lahtis.

I senaste bulletin presenterades programmet för höstdagarna. Programmet för
lördag finns nu även att läsas på Höstdagssidorna på webbplatsen:
http://www.oh3ac.fi/. På samma sida finns även programmet för fredag och
söndag. Programmet publiceras i sin helhet även i novembernumret av
tidningen Radioamatööri som publiceras vecka 44. Huvudprogram dagen för
Höstdagarna är lördagen 17.11.2012 med sina många framföranden. På lördag
hålls även SRAL:s höstmöte kl. 15.30.

Till alla deltagare, som anmäler sig på förhand till Höstdagarna tillverkas
ett bröstid, där deltagarens bild, namn och anrop framgår. Bilden tas vid
anmälningspunkten. Det är inget tvång på att anmäla sig på förhand, och
anmälingen binder dig inte till någonting, men anmälning underlättar
smidigheten på anordnandet.

Alla deltagande som anmäler tågets eller bussens ankomsttid åt anordnaren,
upphämtas gratis från tåg- eller busstationen och förs till Fellmannia
eller bredvidvarande Cumulushotell. OH3AC ansvarar även för returtransport.

För de personer som kommer till Lahtis med egen bil finns ca 70
gratisplatser bredvid mötesplatsen. Ifall du är rörelsebehindrad, meddela
detta på förhand så ordnar vi en parkeringsplats i närheten av huvuddörren.
Gratis parkering kan enbart utlovas åt personer som meddelat sitt behov på
förhand.

Samtlig anmälning till höstdagarna, inklusive inkvartering, lopptorg,
kvällsbuffékort, sight-seeing osv kan skötas per e-post till klubbens
adress oh3aclahti & gmail punkt com, efter Höstdagsbulletinen eller till
Tapio Ryynänen, OH3RT; tfn 020 615 8353.

På höstdagarna finns ett traditionellt lopptorg samt "auktionslopptorg". Du
kan ta med dig din rigg eller andra prylar till lopptorget och villiga
köpare kan under dagens lopp ge ökade anbud för dessa. Ifall anbuden inte
överskrider din begäras, kan du i slutet av dagen föra bort dina grejer
eller sälja den till högst bjudande. Lopptorget är givetvis gratis.

Lopptorget finns i aulan i Fellmannia, enbart några meter från ytterdörren,
framför vilken du kan köra din bil. OH3AC hjälper till med att bära in
sakerna - och oftast finns ju ingenting att bära tillbaka. Lopptorgsprylar
som förblivit osålda säljs per auktion på söndagen kl. 11.00. Ifall du på
förhand vill boka ett lopptorgsbord eller flera eller hjälp att bära saker,
ta kontakt med anordnarna!

Kvällsfesten börjar kl. 19.00. Till denna bör man anmäla sig senast
14.11.2012. Kvällsmåltidskorten kan lösas ut från OH3AC:s reception.

Höstdagsbulletinen ges varje söndag kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685
kHz. Kl. 09.45 övergår man till en annan ledig frekvens.

Mer information om Höstdagarna, inkvartering och annat fås från adressen
http://www.oh3ac.fi/.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att Tage Lönnfors, OH2AZP, har lämnat oss. Vi
hedrar Tages minne med en stunds tystnad.

Anordningsrättigheterna för sommarlägren 2013 och 2014 samt Vårdagarna 2013 finns att ansökas

Klubbarna kan ansöka om rättigheterna att ordna sommarläger 2013 och 2014
fram till slutet av året. Ansökningar om rättigheter att ordna lägren kan
sändas på adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands
Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Därtill kan rätten att ordna vårmötet och Vårdagarna 20.4.2013 sökas fram
till 31.10.2012.

Klubbarna meddelar

OH4O:s Mujkläger 29.10.-1.11.2012

Puulan Radio Club firar sitt traditionella Mujkläger vid OTTO-stationen
från måndag till torsdag 29.10.-1.11. Förutom mujkfiske utlovas bl.a.
satellitlyssnande, åskådande av stjärnhimmel samt grillande av MAK-KALA.
Mer information från Facebook. Välkommen!

Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry:s och Karja-LA Klubis Lillajul

Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE, och Karja-La Klubi ordnar en
gemensam lillajul för sina medlemmar 23-25.11.2012 i Koli i Norra Karelen!
Julmåltiden enligt "knytfestprincipen"! I traditionell anda bör man komma
ihåg att ta med en liten julklapp värd ca 5 euro! Handledning:
Radiofrekvens 145,350 MHz FM eller OH7KIM, 040 580 7372. Mer information
fås från OH7ABE:s webbsidor.

Bemärkelsedagar

80 år

22.10. Nyyssönen Aarre, OH8PI
29.10. Ruutiainen Seppo, OH1SK

70 år

21.10. Ljungqvist Bertel, OH1YA / SM0MKM
24.10. Poutiainen Pertti, OH6NOJ
26.10. Metsämäki Eino, OH2DG
28.10. Rouhiainen Juhani, OH2BAH

60 år

21.10. Laiho Jari, OH1-1647
28.10. Ahonen Markku, OH3EAU
28.10. Koponen Jorma, OH1MAU / OH9TH

50 vuotta

28.10. Vanne Kai, OH1LTU
29.10. Ahokas Kari, OH3RB / OH0RB / OH1HD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

JOTA detta veckoslut

Scouternas JOTA, dvs. Jamboree On The Air ordnas detta veckoslut. Finlands
huvudstation är OH2JAM, detta år aktiv med QTH på Heurekas gård i
Dickursby. I samband med JOTA hålls även JOTI, Jamboree-On-The-Internet.

Vid Heureka finns förutom möjlighet att bekanta sig med
radioamatörverksamhet även möjligheten att prova på telegrafi, optiska
sändare, radioorientering och äldre tiders kodningsmetoder. Därtill kan man
stifta bekantskap med att IRC:A samt hålla videokontakter med scouter i
andra länder.

Heurekas evenemang är öppet idag, lördag 20.10 kl. 10-17.30 och i morgon
söndag, 21.10 kl. 10-17. Alla scoutprogrampunkter är gratis.

JOTA är ett årligt evenemang för scouterna i hela världen, och ca 500 000
scouter från ca 120 länder deltar. Det finns nästan 10 000
radioamatörstationer i JOTA.

Scoutstationerna kallar på varandra med "CQ JAMBOREE" eller geom telegrafi
CQ JAM. Radioamatörstationerna som deltar i JOTA lägger till /J i sina
anrop.

Den internationella huvudstationen för evenemanget är aktiv från Geneve med
anropet HB9S. De flesta radioamatörstationerna för scoutorganisationerna
känns igen från suffix JAM eller S.

Traditionsradioevenemang 6.12.2012

Det traditionella nostalgiska traditionsradioevenemanget, i ordningen redan
det femtonde, hålls 6.12.2012 kl. 11-15 finsk tid. Som ledarstation för
evenemanget fungerar radiostation OI3SVM som placerats i Tavastehus i
Finlands Artillerimuseum.

Tidtabell för evenemanget: (samtliga finsk tid) AM-del som fördelats i två
aktivitetsperioder A kl. 11-12, B kl. 12-13. CW-del som också delats i två
perioder A kl. 13-14, B kl. 14-15.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig på
adressen oh3aa & sral punkt fi för att få en egen stolpfrekvens. I din anmälan bör du ge följande information: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH,
operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX endast fungerar med
kristall, meddela de kristallfrekvenser som du kan använda. Sista
anmälningsdagen är 22.11.2012.

Radioamatörkurser

Teknologernas radioamatörkurs i Tammerfors

Polyteknikkojen Radiokerho arrangerar en radioamatörkurs 5-8.11.
Undervisningen sker huvudsakligen i spelutrymmet, JMT 3A börjandes kl.17:00.

Kursen siktar särskilt till Allmän klass examen, men vid tenten kan man
även Svara på elementär klass frågor. Kursen är gratis. Examen arrangeras
senare vid överenskommen tidpunkt, troligen torsdagen efter kursen.
Tilläggsinfo och anmälning till prk & list punkt ayy punkt fi eller #prk@ircnet.

Radioamatörkurs i Riihimäki

Riihimäen Kolmoset ry., OH3AD, samt Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA,
anordnar En gemensam radioamatörkurs i Riihimäki 6.11. - 13.12.2012.

Som lärare fungerar Marko Saarela, OH2LRD, från Riihimäki och Juha
Cederlund, OH3RF från Tavastehus. Undervisningen sker som närstudier i
Riihimäki och kursmaterialet finns i elektronisk form på OH3AD-Moodle.

Under varje kursgång presenteras alltid någon sak genom uppvisning, t.ex.
praktisk användning av radioamatörstation eller t.ex. praktisk användning
av något radioamatörrelaterad mätapparatur.

Kursen är avgiftsfri. I huvudsak sker undervisningen vid Riihimäen
Kolmosets klubblokal Vid gamla Glasbruket, Lasitehtaanaukio 2 (eller
Mikontie 1 eller Lehmustie 2, beroende på navigator). Vid behov kan även
utrymmen från Riihimäen varuskunta användas, ifall deltagarantalet blir
stort.

En typisk kurskväll instuderas först en timme K-modul, varefter man övergår
till teknik i två timmar.

Anmäl dig till kursen per e-post till Marko Saarela, adressen oh2lrd & sral punkt fi eller per telefon/sms 040 5872 531. Anmäl dig tom 31.10.2012. Välkommen

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, SYLRA Contest, 10-10 Int.
Fall Contest, Stew Perry Topband Challenge, Worked All Germany Contest,
W/VE Islands QSO Party, Feld Hell Sprint och Asia-Pacific Fall Sprint.

På måndag 22.10 står Run for the Bacon QRP Contest i tur och på tisdag
23.10 NAC 2,3 GHz + up. På onsdag 24.10 tävlas SKCC Sprint och CWops
Mini-CWT Test. På torsdag 25.10 står CWops Mini-CWT Test och RSGB 8 0m Club
Sprint i tur. Nästa fredag 26.10 tävlas NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas SSB-delen av CQWW.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 28 oktober från OH6A i Vasa,
klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX