Svensk bulletin 41/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1241S
Kanslibulletin 41/12 10.11.2012

INNEHÅLL
Postomröstningen slutar
Fjärrdeltagande som experiment vid höstmötet
SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis nästa veckoslut
Höstdagsbulletin nu varje söndag
Silent key
Klubbarna meddelar
Datatrafik på 5 MHz
Bemärkelsedagar
Anmälning till traditionsradioevenemanget t.o.m. 22.11.2012
Radioamatörexamen i Lahtis ti 13.11 kl. 20.00
Tävlingsnyheter
Prisutdelning vid Höstdagarnas kontestforum
Nästa bulletin

Postomröstningen slutar

Postomröstningsmaterialet sändes till de röstberättigade med novembernumret av tidningen Radioamatööri. Poströsten godkänns om den kommit fram senast på torsdagen 15.11.2012. Eller om den hämtats till Finlands Radioamatörförbunds kansli senast samma dag under Kanslitid (kl. 12:00 - 17:00). Observera att Posten garanterar c. 3 dagars leveranstid för svarsförsändelsen. Posta din röst i tid.

Ifall en röstberättigad inte har röstat i postomröstningen, kan han fortfarande rösta på höstmötesplatsen i Lahtis 17.11.2012 kl. 13.00 - 15.00.

Enligt röstningsinstruktionerna röstar man i valet av styrelsemedlemmar på två kandidater. I valet av ordförande röstas på en kandidat. På röstsedeln får man inte göra andra antecknar, eftersom dessa kan förorsaka att sedeln underkänns.

Fjärrdeltagande som experiment vid SRAL:s höstmöte

SRAL:s styrelse fick i uppdrag av vårmötet 2012 att förbereda ett experimentellt deltagande, enligt stadgarna, vid höstmötet 2012. Höstmötet bör besluta om att tillåta mötets televisering via internet samt kommenteringsrätt för medlemmar utanför mötessalen.

I kommenteringen används textmeddelanden. En fjärrdeltagare äger inte rösträtt vid mötet och kan inte framföra eller understöda motioner.

I praktiken skulle den televisering som Radio Hami gör fungera som bild- och ljudkontakt till fjärrdeltagaren. I andra riktningen skulle en textförbindelse via IRCnet fungera som kommunikation. Tilläggsinformation och råd fås på SRAL:s hemsidor och november numret av tidningen Radioamatööri.

Info om webteleviseringen finns på adressen http://radiohami.fi/.

SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis nästa veckoslut

Finlands Radioamatörförbund rf:s Höstdagar och höstmöte hålls i Lahtis faktiskt
redan om en vecka i konferenscentret Fellmannia. Evenemanget anordnas av Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC. Över 200 anmälda har redan registrerats.

Evenemangets program har publicerats och finns att beskådas på Höstdagssidorna på webbplatsen: http://www.oh3ac.fi/ samt naturligtvis i november numret av tidningen Radioamatööri.

Lördagen 17.11. öppnas Fellmannias dörrar kl. 09:00 för anmälningen, lopptorget samt Frukost. Programmet börjar i alla fyra salar kl. 10:00.

De senaste uppdateringarna av programmet är:

YL-möte på lördagen kl. 12:30.

Marita, OH5KIZ, berättar om tävlingskörandet och hur YL-operatörer kan komma med. Maria, OH0FM, kommer med hälsningar från Åland och berättar bl.a. om OH0AA-klubbstationen samt om JOTA 2012-evenemanget. OH3AV står för kaffeserveringen Under YL-mötet.

DX-lyssnarmöte på lördagen kl. 12:30

Lahden Radioharrastajat inbjuder alla DX-lyssnare samt därom intresserade till ett möte på lördagen kl. 12:30 i Fellmannias restaurang.

CCF-hörnan öppen hela lördagen

Contest Club Finland håller ett eget stånd "CCF-hörnan" under lördagen. Kom och titta in och jämföra olika kontestprogram och hjälpmedel samt träffa Topp contesters.

Alla anmälningar t.o.m. onsdagen 14.11.

Deadline för alla anmälningar är nästa onsdag. Anmälningen berör följande evenemang: kvällsfesten, fredagens teater och sightseeing Lahti.

Kvällsfesten börjar kl. 19:00. På programmet finns bl.a. blomsterhälsning till ordföranden, IARU:s hälsning, samt hälsningstal av Finlands bästa telegrafist Lasse Mårtenson. Därpå följer naturligtvis festsupe samt nachspex på nattklubben. Supekortet kostar 30 euro.

Teater på fredag kväll kl. 19:00

OH3AC har reserverat biljetter till premiären för "Maa on syntinen laulu" på Teatteri Vanha Juko. Avnjut en kulturell kväll före lördagens program.

Skjuts från järnvägs- och busstationen

Alla deltagande som anmäler tågets eller bussens ankomsttid åt anordnaren, upphämtas gratis från tåg- eller busstationen och förs till Fellmannia eller bredvidvarande Cumulushotell. OH3AC ansvarar även för returtransport.

Gratis parkering

För de personer som kommer till Lahtis med egen bil finns ca 70 gratisplatser bredvid mötesplatsen. Ifall du är rörelsebehindrad, meddela detta på förhand så ordnar vi en parkeringsplats i närheten av huvuddörren. Gratis parkering kan enbart utlovas åt personer som meddelat sitt behov på förhand.

Lopptorget

På höstdagarna finns ett traditionellt lopptorg samt "auktionslopptorg". Du kan ta med dig din rigg eller andra prylar till lopptorget och villiga köpare kan under dagens lopp ge ökade anbud för dessa. Ifall anbuden inte överskrider din begäran, kan du i slutet av dagen föra bort dina grejer eller sälja den till högst bjudande. Lopptorget är givetvis gratis.

Samtransport

Behöver du transport till Lahtis eller vill du erbjuda transport till andra. Anmäl om samtransport eller kolla erbjudanden på Höstdagssidorna.

Anmälning

Samtliga anmälningar till höstdagarna, inklusive inkvartering, lopptorg, kvällsbuffékort, sight-seeing osv kan skötas per e-post till klubbens adress oh3aclahti & gmail punkt com, efter Höstdagsbulletinen eller till Tapio Ryynänen, OH3RT; tfn 020 615 8353. Du kan även betala deltagaravgiften, supekort mm. I förskott till OH3AC:s konto FI45 8115 0710 6973 14 så påskyndar du anmälningen. Sätt ditt anrop i meddelanderutan.

Annan service

Från OH3AC receptionen kan du köpa OH-katalogen samt loggböcker. Ett gratis WLAN finns till deltagarnas förfogande. Du kan även hämta QSL-kort Till receptionen.

Hotell Cumulus är fullsatt

Hotell Cumulus är fullbokat men Hotell Scandic som finns på promenadavstånd har ännu rum. Höstdagarnas rumskvot är i kraft t.o.m. 12.11.

Vägvisning på Lahtis repeaters

OH3AC arrangerar en jour vid repeatrarna OH3RAC 145.775 MHz och OH3RAC 434.600 MHz på Fredag, lördag och söndagen. Om du behöver vägledning eller annan hjälp, slå en signal På repeatern. Veijo, OH3BYZ, har jour största delen av tiden.

Non-stop behörighetsexamen

OH3AC anordnar non-stop behörighetsexamen. Du kan anmäla dig i receptionen till examen Som hålls varje hel timme. Examen övervakas av examenmottagarna Pena, OH3TY samt Jari, OH2BU.

Lotteriet

Under hela evenemanget säljer man lotter i receptionen samt i salarna. Lotterna är s.k. snabblotter, dvs. köpare får genast veta om han vunnit. Huvudpriset dras dock först i kvällsfesten.

Höstdagsinfo efter bulletinen

Efter bulletinen ges en kort information om Höstdagarna och besvaras eventuella frågor. Det är Jari, OH2BU som ger informationen.
Välkommen till Höstdagarna till Lahtis önskar Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC.

Höstdagsbulletinen nu varje söndag

Bulletinen ges alltså i morgon 11.11. kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685 kHz. Eftersom femmornas klubbars bulletin börjar 09.45 på samma frekvens, förflyttar vi oss till en ledig frekvens. Denna söndags bulletin ges av Pekka, OH3JMJ.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Birger Hedberg, OH2BNZ, samt Ilmo Sirén, OH3LI, har lämnat oss. Vi hedrar Birgers och Ilmos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH8TA:s lillajul

Oulun Teekkarien Radiokerho ry. firar sin lillajul i år vid Kones bastu på Uleåborgs Universitet 16.11.2012 cirka kl. 18:00. Anmälningarna ombedes t.o.m. 12.11.2012 kl. 12:00 till oh8ta & oh8ta punkt fi

Kouvolan Radiokerho ry:s höstmöte

Kouvolan Radiokerho ry håller sitt stadgeenliga höstmöte på klubblokalen Söndagen den 18.11.2012 kl. 17. Kaffeservering, välkomna.

OH6AD:S höstmöte

Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörits höstmöte som hålles måndagen 19.11.2012. Kl. 18:00 vid Jyväskylä Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt stadgarnas 10§(paragraf).

Ylä Karjalan Radioamatöörit ry:s lillajul

Ylä Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE samt Karja-LA Klubb arrangerar en gemensam Lillajulfest för sina medlemmar 23. - 25.11.2012 på Koli i Nord-Karelen. Julmåltiden är enligt knytkalasprincipen. Som tidigare, kom ihåg att ta med en Lillajulspresent till ett värde av 5 euro. Mer information från OH7ABE:s websidor http://sral.fi/oh7abe.

Datatrafik på 5 MHz

Kommunikationsverket har beviljat koncessioner för radioamatörernas forsknings- och experimentverksamhet på åtta punktfrekvenser på 5 MHz-bandet. Finlands Radioamatörförbund rf har 20.9.2012 i ett brev anhållit om att man på samtliga 5 MHz punktfrekvenser kunde använda datasändeslag 2K80J2D vid sidan av fonisändeslag 2K80J3E.

Kommunikationsverket kommer i fortsättningen att bevilja rätten till både foni och data åt koncessionssökande. Till existerande koncessioner beviljas rättigheten efter ansökan. En fritt formulerad ansökan kan skickas antingen per e-post till adressen radiotaajuudet & ficora punkt fi eller per brev till Viestintävirasto, radioluvat, PL 313, 00181 HELSINKI.

Bemärkelsedagar

85 ÅR
17.11. Samuli Saura, OH1OH

70 ÅR

16.11. Kauko Vallius, OH3KO

60 ÅR

10.11. Antero Tanninen, OH1KW
14.11. Voitto Vataja, OH3JVE
16.11. Seppo Mononen, OH7LDZ
19.11. Matti-Jussi Kattainen, OH1FIX / OG7M

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Anmälning till Traditionsradioevenemanget t.o.m. 22.11.2012

Det traditionella nostalgiska traditionsradioevenemanget, i ordningen redan det femtonde, hålls 6.12.2012 kl. 11-15 finsk tid. Som ledarstation för evenemanget fungerar radiostation OI3SVM som placerats i Tavastehus i Finlands Artillerimuseum.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig på adressen oh3aa & sral punkt fi för att få en egen stolpfrekvens. I din anmälan bör du ge följande information: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX endast fungerar med kristall, meddela de kristallfrekvenser som du kan använda. Sista anmälningsdagen är 22.11.2012.

Radioamatörexamen i Lahtis ti 13.11 kl. 20.00

På tisdag 13.11 kl. 20.00 hålls radioamatörexamen i K- och T1-modulerna för elementärklass vid den gamla stationsbyggnaden på Radiobacken. Förutom för kursmedlemmarna riktar sig examen till alla andra också. Du kan anmäla dig till Jari, OH2BU, antingen oh2bu & sral punkt fi eller 0400 503 221.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, CQ-WE Contest och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa måndag 12.11. står NAQCC-EU Monthly Sprint och nästa tisdag 13.11. NAC UHF i turen.

Nästa onsdag 14.11. körs QRP Fox Hunt, CWops Mini-CWT Test och RSGB 80 m Club Sprint.

Nästa torsdag 15.11. tävlas NAC 70 MHz, CWops Mini-CWT Test och NAQCC Straight Key/Bug Sprint.

Nästa fredag 16.11. körs QRP Fox Hunt, NCCC Sprint och YO International PSK31 Contest.

Nästa veckoslut tävlas CQ SA SSB Contest, SARL Field Day Contest, LZ DX Contest, Feld Hell Sprint, All Austrian 160-Meter Contest, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest, EPC PSK63 QSO Party och Homebrew and Oldtime Equipment Party.

Prisutdelning vid Höstdagarnas kontestforum

Vid Höstdagarnas kontestforum delas ut priser åt följande OH-stationer:
OG3P, OG4T, OG6N, OG73X, OG8A, OH0JFP, OH0X, OH0Z, OH1BV, OH1F, OH1F (OH1TM), OH1TX, OH2BH, OH2BJ, OH2BV, OH2FXD, OH2LU, OH2MA, OH2NM, OH2T, OH3FOG, OH3JP, OH3RF, OH4BEN, OH4JT, OH5DA, OH5FNI, OH5Z, OH6FXW, OH6HLH, OH6JYH, OH6NJ, OH6NT, OH6RM, OH6Y, OH7MJU, OH8A, OH8L (OH8LQ), OH8MBN, OH8R, OH8UL, OH8UV, OH8X, OH9UFO, OH9W, OI3V, ja OJ0X.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 18. november från OH6A i Vasa, klockan 1500 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB/OH2TE