Svensk bulletin 43/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1243S
Kanslibulletin 43/12 24.11.2012

INNEHÅLL

Resultaten från SRAL:s val
Höstmötesnyheter
Lahden Radioamatöörit ry., OH3AC, tackar
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Skrivnings- och fototävling 2013 2013
Två meters repeatern i Kuusamo QRV
OH-radioamatörer i världen
Tävlingsnyheter
Realtida följning av tävlingen CQWW CW
Kosovo är en multiplikator i tävlingen CQWW
Nästa bulletin

Resultaten från SRAL:s val

Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 17.11.2012 valdes Merja
Koivaara, OH1EG till ordförande för förbundet. För en period på tre år
valdes i styrelsen Marko Wirtanen, OH8WM och Jukka Pappinen, OH6MWQ. I
stället för Merja Koivaara valdes Jussi Kekki, OH3LCH/OH5C till styrelsen
för en period på två år.

Rösterna mellan de olika kandidaterna fördelades enligt följande: i valet
av ordförande Merja Koivaara (OH1EG) 1127 röster och Jari Jussila (OH2BU)
461 röster. I val av styrelse: Jari Jussila (OH2BU) 452 röster, Jussi Kekki
(OH3LCH/OH5C) 544 röster, Jukka Pappinen (OH6MWQ) 828 röster och Marko
Wirtanen (OH8WM) 1037 röster.

Det kom 1562 röstsedlar i postomröstningen och 50 i röstsedlar på
mötesplatsen, dvs totalt 1612. Totalt gavs 2861 röster i styrelsevalet,
dvs. 1,8 röster per röstsedel. Totalt fanns det 7 + 8 röstsedlar som
förkastades. Röstningsprocenten var 38,2.

Höstmötesnyheter

Finska Radioamatörföbundets stadgeenliga höstmöte hölls 17.11.2012 i
Lahtis. 133 personmedlemmar var närvarande, och 17 klubbar fanns
representerade genom fullmakt. Som ordförande för mötet valdes Aarno
Järvinen, OH2HAI.

NäköRadio Hami förmedlade mötet som direktsändning på Internet. För första
gången testades även distansdeltagande. Eftersom det var fråga om ett test,
hade distansdeltagarna ingen rösträtt, och de kunde inte påverka besluten i
mötet, men de kunde snda kommentarer till mötet via IRCnet.

Höstmötet godkände Förbundets verksamhetsplan och budget för år 2013 utan
förändringar. Medlemsavigfterna hölls likadana som förr.

Till valkommittén återvaldes de tidigare medlemmarna, dvs. ordförande Arto
Liimatta (OH2KW) och kommittémedlemmarna Markku Toijala (OH2BQZ), Mari
Nikkilä (OH2FPK), Raimo Karttunen (OH3BHL), Jukka Lappalainen (OH8MSM) och
Pauli Vesalainen (OH5BQ).

Som revisions- och verksamhetsgranskare återvaldes de tidigare, dvs. som
revisor CGR Peter Forsell (OH2BSP), som vicerevisor CGR Arto Sopanen. Som
verksamhetsgranskare valdes Ossi Lehväs (OH3YI) och vice
verksamhetsgranskare Martti Suorsa (OH6MKS).

I slutet av mötet godkändes följande förslag från Förbundets styrelse:
"Styrelsen föreslår att arbetsgruppen för stadgarna sammankallas för att
bereda ett stadgeändringsförslag till styrelsen, genom vilket rösträtten
för en förening enbart kan innehas av medlemmar som betalat sin
medlemsavgift. Styrelsen för stadgeändringsförslaget till Förbundets
vårmöte 2013 för beslut."

Lahden Radioamatöörit ry., OH3AC, tackar

Lahden Radioamatöörit ry., OH3AC: tackar alla 31 som höll presentationer,
och som beredde och presenterade unikt material för deltagarna i
Höstdagarna. Ett särskilt tack till ordförande Hans Blondeel Timmerman,
ordförande för det Internationella Radioamatörförbundet IARU R1 för att
komma till Finland och hålla några föredrag.

Vi tackar även alla 400 vänner av radioamatörverksamheten som kom till
Lahtis. Utifrån responsen vi fick lyckades vi ordna ett evenemang som
väckte andan i Höst- och Vinterdagarna på 1990-talet.

Tack för modet och nyfikenheten att komma till Lahtis!

Vi gratulerar även den nya ordföranden och de styrelsemedlemmar som valdes
till Förbundets styrelse.

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC
Styrelsen

OH3AC meddelar

Material från de föredrag och presentationer som hölls på Höstdagarna under
detta veckoslut kommer på Höstdagssidorna, www.oh3ac.fi, vartefter vi får
publiceringstillstånd från presentatörerna och föredragandena . Till
Höstdagssidorna kommer även fotografier och annat material som berör
Höstdagarna.

Lopptorgsförsäljningarna har betalats ut på onsdag till de försäljare, som
bad om banköverföring.

Yaesu FT450D transceivern om lottades ut under kvällsfesten vanns av Eero,
OH2FUZ från Mäntsälä.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Jouko Kiviaho, OH3IA,
lämnat oss. Vi hedrar Joukos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH3NE:s valmöte

Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt valmöte den sista måndagen i
november 26.11.2012 kl. 18.00 i klubbutrymmena i den västra vingen i
Pyynikin näkötorni. Adressen är Näkötornintie 20. Under mötet behandlas de
stadgeenliga valmötesärendena.

Välkomna! Kaffeservering.

Styrelsen

Presentation på Kakkosten kerho

På Kakkostenkerho hålls en presentationskväll nästa onsdag 28.11.2012 kl.
18.30. Svårt att göra ett kretskort? Förblir byggprojekten på hälft då
kretskort inte finns? Från webben fås ett gratisprogram för planering av
kretskort: KiCAD. Planering av layouten för kretskort med KiCAD-program
(fungerar under Windows, Linu, Apple OS X). Pena, OH2G berättar om
planering och tillverkning av kretskort med hemkonster.

Presentation på OH2AP

Temat för klubbföreläsningen i november har ändrats. Jukkas (OH2BR)
presentation förflyttas till december. Nästa torsdag 29.11.2012 kl. 18 är
temat PIC-baserade PICAXE-microprocesserapparat, om vilken Esa (OH2AWG)
berättar.

Du kan stifta bekantskap med temat på förhand genom att läsa hans artikel
"PICAXE ja radioamatööri" från senaste numret av tidningen Radioamatööri
11/12. Esas andra del av PICAXE-temat kommer i novembernumret.

Esa är en ordrapp och kunskapsrik ingenjör, vars sakkunniga föredrag lär
och roar. Platsen är verksamhetsutrymmet för Olli Kumpulainen, OH2OW vid
adressen Torpantie 7 A, Järvenpää. Kaffeservering! Välkommen!

OH5AG:s lillajul

Kouvolan Radiokerho håller sin lillajul på Aseman Vintti i Kouvola,
lördagen 8.12.2012 efter kl. 19. Anmälningar till Esa, oh5krq & sral punkt fi eller
044 512 9059. Välkomna!

Julkaffe vid OH8AA

OH8AA håller sitt traditionella julkaffe i Uleåborg tisdagen 18.12.2012 kl.
18-20. Platsen är Joulumerkintie 2, Mäntylän nuorisotalo, 2 våningen.
Välkommen.

Bemärkelsedagar

80 år

30.11. Antti Herttua, OH2JW

70 år

03.12. Tallkvist Folke, OH6NVT

60 år

25.11. Leo Laine, OH2AXB
28.11. Martti Harju, OH6JON
30.11. Martti Logren, OH2-1916
01.12. Henriksson Sture, OH0JFP
02.12. Stenlund Henrik, OH2BLO

50 år

26.11. Jukka Virtanen, OH3LZ / OH1MAR
02.12. Mura Timo, OH3CE

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Skrivnings- och fototävling 2013

I tidningen Radioamatööri inleds en skrivnings- och fototävling. I bägge
tävlingar finns en serie, där alla som skrivit artiklar och fått
fotografier publicerade under år 2013 deltar.

I bägge tävlingar är huvudpriset ett presentkort på 500 euro (affären
meddelas senare). Som andra och tredje pris fungerar en årgång av tidningen
CQ.

Vinnarna utses via internetomröstning på förbundets medlemssidor i början
av år 2014. Bland alla som röstar utlottas en årgång och tidningen CQ.

Två meters repeatern i Kuusamo QRV

Två meters repeatern i Kuusamo, OH8RAC, fungerar igen. Frekvensen är
145,125/145,725 MHz, platsen är Säynäjänvaara, 5 km från centrum av Kuusamo
mot Uleåborg.

QSO:n från norr från norrom Kemijärvi och med bil mot Uleåborg mot norra
sidan av Taivalkoski. Riktningen mot Kajana och Posio har ännu inte
testats. Repeatern fungerar i det närmaste perfekt. Ett varmt tack till
radioamatörerna i Uleåborg och Rovaniemi för monteringen.

Radioamatörer som kommer till Kuusamo välkomnas till repeatern av
radioamatörerna i Kuusamo.

Jorma Sallinen, OH8UL
Ilkka Pätsi, OH8GOU
Ari Tenkula, OH8NLR

OH-radioamatörer i världen

Jyrki, OH6CS, deltar i CQWW DX Contest detta veckoslut från Gran Canaria
med anropet EA8CUU i kategorin 20 m single band. QSL via OH6CS.

Kim, OH6KZP, delat i CW delen av CQWW från Azorernamed anropet CR2X.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW delen i CQWW DX.

Nästa tisdag 27.11 står NAC 2,3 GHz + up i tur och på onsdag 28.11 SKCC
Sprint, QRP Fox Hunt och CWops Mini-CWT Test. Nästa torsdag 29.11. tävlas
CWops Mini-CWT Test, QRP ARCI Topband Sprint och RSGB 80 m Club Sprint.
Nästa fredag 30.11. står QRP Fox Hunt och NCCC Sprint i tur.

Nästa veckoslut tävlas ARRL 160-Meter Contest, ARRL EME Contest, Wake-Up!
QRP Sprint, Ten-Meter RTTY Contest och SARL Digital Contest.

Realtida följning av tävlingen CQWW CW

Operatörerna från Radio Arcala deltar detta veckoslut i tävlingen CQWW CW
med bl.a. anropen CR2X, OH8X och OH0X. Det är fråga om den största CW
tävlingen under året och du kan följa dessa stationers och flera andra
stationers framsteg i realtid på webbadressen cqcontest.ru.

Drivna av bettet från tävlingsflugan kommer även Arcalas stationer även att
erbjuda audio- och/eller videostream i realtid, under hela 48 timmars
perioden. Genom detta kan du alltså följa fartens tjusning och till sist
även pröva själv. Kom alltså ihåg cqcontest.ru.

Kosovo är en multiplikator i tävlingen CQWW

Tyska radioamatörförbundet, DARC, Awardkommittén för The Worked All Europe
(WAE) lade till Kosovo till WAE-landlistan år 2008. CQ World Wide DX
tävlingarna och CQ DX
Marathon använder DXCC-listan och WAE-listan som grund för sin landlista.
Således är Kosovo en multiplikator i såväl CQWW DX tävlingarna som i CQ DX
Marathon.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 2 december kl. 1500 finsk
tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX