Svensk bulletin 45/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1245S
Kanslibulletin 45/12 8.12.2012

INNEHÅLL

Öppethållningstiderna för SRAL:s byrå under juletider
Medlemsavgifterna per e-post
Välkomna på glöggbjudning
SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013
Klubbarna meddelar
Anordningsrättigheterna för Vårdagarna 2013 finns att ansökas
Anordningsrättigheterna för Sommarlägren 2013 och 2014 finns att ansökas
Bemärkelsedagar
De första visstidstillstånden håller på att föråldras
DX- och tävlingskryssning år 2013 1-3.2.2013
Julbocken är QRV
Tävlingsnyheter
Loggarna från Kuutosten Kuudennen Päivän Cup inlämnas senast 12.12.2012
Nästa bulletin

Öppethållningstiderna för SRAL:s byrå under juletider

SRAL:a byrå är stängd 24.12.2012 - 4.1.2013.

Medlemsavgifterna per e-post

De av Finlands Radioamatörförbund rf:s medlemmar, som inte har en
e-postadress av modellen eget anrop eller som har förbjudit att fakturor
sänds per e-post blir tillsända fakturor i pappersformat. Alla övriga
medlemmar får fakturan per e-post.

Du kan förbjuda att faktura sänds åt dig per e-post genom att ta kontakt
med SRAL:s kansli. De personer som har förbjudit att faktura sänds per
e-post blir tillsända en pappersfaktura.

Välkomna på glöggbjudning

Välkomna till Förbundets kansli på traditionell glöggbjudning 20.12.2012
kl. 14.00 - 17.00.

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013

SRAL:s klubbverksamhetsdagar ordnas i Scandic Hotel i Uleåborg
16-16.2.2013. Programmet och mer specifik information om evenemanget samt
anmälningar publiceras i januarinumret av Radioamatööri samt i
bulletinerna.

Klubbarna meddelar

Glöggtillfälle vid OH5AG

Den traditionella bjudningen av glögg och pepparkakor ordnas på klubben
söndagen 9.12.2012 efter kl. 17. Välkomna!

Lahden Radioamatöörikerho ry:s OH3AC årsmöte och lillajul

Lahden Radioamatöörikerho ry:s årsmöte hålls måndagen 10.12.2012 kl. 18 på
Radiobacken. Tillfället äger rum i gamla stationsbyggnadens festsal. Vid
mötet godkänns bl.a. nästa års verksamhetsplan samt budget och väljes
klubbens ordförande och styrelse. Man kan delta med fullmakt eller
elektroniskt via Skype eller per telefon. Möteshandlingarna hittas på
klubbens hemsidor.

Direkt efter mötet, ca Kl. 19 börjar klubbens lillajulsfest i samma lokal.
Som vanligt arrangeras även ett lotteri där huvudvinsten är en splitterny
2m / 70 cm transceiver. Vi erinrar oss Höstdagarna i ett anförande. Vi
hoppas att alla som närvarit vid Höstdagarna med avec samt klubbens alla
nya radioamatörer ställer upp. Samtliga som är intresserade av
radioamatörverksamhet är välkomna till bägge evenemang. Vi bjuder på glögg
och kaffe. Välkomna!

Styrelsen

OH3AC:s bulletin

OH3AC:s bulletin läses enligt tradition på söndag 9.12.2012 kl. 09.30 finsk
tid på 3685 kHz.

December månads presentation på OH2AP

I december gästas vår klubb av SRAL:s verksamhetsledare Jan "Zaba" Hubach,
OH1ZAA. Han berättar om aktualiteter inom förbundet och presenterar sig
samtidigt för OH2AP:s medlemmar.

Tidpunkten har redan tidigare meddelats vara torsdagen 13.12.2012 kl. 18,
men platsen är vårt eget klubbutrymmen i övre våningen av Järvenpään
Seuratalo (Kartanontie 20, Järvenpää). Eftersom vi lever i lillajulstider,
bjuder klubben deltagarna glögg och pepparkakor. Välkomna!

Bahamasstämning blir det först på nästa års sida, då Jukkas C6ABR
presentation på grund av dubbelbokning flyttas än en gång. Jukka, OH2BR
kommer nog att berätta om sin semesterexpedition till Bahamas med såväl ord
som bilder men det nya datumet meddelas senare.

OH7AA:s lillajul

OH7AA:s lillajul hålls på söndagen 16.12 kl. 14 vid klubbutrymmena i
Tikkalansaari. Välkomna! Obs! Ingång via Sorsasalorampen i Tikkalansaari.

Julkaffe vid OH8AA

OH8AA håller sitt traditionella julkaffe i Uleåborg tisdagen 18.12.2012 kl.
18-20. Platsen är Joulumerkintie 2, Mäntylän nuorisotalo, 2 våningen.
Välkommen.

Anordningsrättigheterna för Vårdagarna 2013 finns att ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålles 20.4.2013. Man
söker en arrangör för evenemanget. Det är möjligt att ordna ett endags
evenemang, Vårdagarna, i samband med mötet, i vilket ingår föredrag och
möten samt ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera Vårdagarna? Ansökningar om
rättigheter att ordna mötet kan sändas på adressen hallitus & sral punkt fi
eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Rätten att ordna vårmötet och Vårdagarna 20.4.2013 kan sökas fram till
31.12.2012.

Anordningsrättigheterna för Sommarlägren 2013 och 2014 finns att ansökas

Sökes arrangörer för sommarlägren 2013 och 2014. Sommarlägret hålles under
juli månad, Noggrannare tidsgräns finns ej. Lägret är fyrdagigt (to - sö).
Programmet kan arrangören bestämma fritt. I allmänhet har de egentliga
programdagarna varit fredag och lördag. I samband med lägret har man även
haft försäljningsexpo och lopptorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera sommarlägret? Ansökningar om
rättigheter att ordna lägren kan sändas på adressen hallitus & sral punkt
fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Ansökningstiden går ut den 31.12.2012.

Bemärkelsedagar

70 år

15.12. Antero Läikkö, OH2BEM / OH2I

60 år

11.12. Harri Myötämäki, OH1HM
14.12. Kalevi Heija, OH3BC

50 år

08.12. Jari Liimatta, OH7JL
10.12. Michael Fletcher, OH2AUE / OH2FM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

De första visstidstillstånden håller på att föråldras

Enligt nuvarande anropsutdelningspraxis beviljas en del
radioamatörtillstånd för visstid. Alla anrop med prefixet OG har beviljats
på visstid och sådana stationer med OH prefix som har en bokstav i suffixet
och är tilldelade privatpersoner har beviljats på viss tid.

Anrop för beviljade radioamatörtillstånd som har beviljats för visstid
frigörs efter att tiden för ikraftvarande går ur. Tillståndsinnehavaren har
dock rätt till anropssignalen, ifall han/hon ansöker om att få det fr sitt
bruk före den sista dagen för ikraftvarande. Då bör personen i fråga betala
en ny anropsavgif. Det nya tillståndet beviljas först efter att avgiften
betalats.

Visstidstillstånden har beviljats för högst fem år och de första av dessa
beviljades i januari 2008. De första visstidstillstånden håller alltså på
att föråldras. Ifall du har ett visstidstillstånt, kan du åter ansöka om
detta för de kommande fem åren genom att sända radiotillståndsansökan per
e-post till adressen radiotaajuudet & ficora punkt fi eller per post till
Kommunikationsverket, Radiotillstånd, PB 313, 00181 Helsingfors. Agera före
den sista dagen tillståndet är i kraft!

DX- och tävlingskryssning år 2013 1-3.2.2013

Anmälningen till OHDXF:s och CCF:s traditionella kryssning med DX- och
tävlingstema har inletts. Den sista anmälningsdagen är 11.12.2013. Det
preliminära programmet finns på OHDXF:s webbsidor på adressen
http://www.ohdxf.fi.

Julbocken är QRV

Julbocken inledde sina aktiviteter på banden 7.12 på kvällen, från Muonio
med två stationer. Bland tomtarna har man sett Martti, OH2BH; Rami, OH3BHL;
Juha, OH8NC; Kimmo, OH9MDV och Aaro, OH9RJ. Stationen OF9X är QRV första
gången 7-10.12.2012. QTH:et är i Arkala, men stationen fjärrstyrs från
Muonio. Från Muonio är även Julbockens traditionella station OH9SCL QRV.

Då du kontaktar OF9X kan du höra din egen signal på adressen
http://justin.tv/of9x_tv. Aktivitetsfrekvensen hittar du även på samma sida
i samband med videon. På 20 meter är den typiska frekvensen 14225 kHz.

Ifall du under december kontaktar både OH9SCL och OF9X kan du ansöka om ett
award. Awardförfrågningarna kan sändas till adressen of9x & sral punkt fi. Awarden
kan även ansökas på dina barns eller barnbarns namn.

Julbocken hörs även på frekvensen 3690 kHz för att hålla kontakter med OH
stationer.

Tävlingnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest, International Naval Contest,
AWA Bruce Kelley Memorial CW Contest och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa tisdag 11.12 står NAC UHF i tur. På onsdag 12.12. tävlas NAQCC
Straight Key/Bug Sprint, QRP Fox Hunt, CWops Mini-CWT Test och NAQCC-EU
Monthly Sprint. På torsdag 13.12 står NAC 50 MHz och CWops Mini-CWT Test i
tur. Nästa fredag 14.12 tävlas QRP Fox Hunt, NCCC Sprint och Russian
160-Meter Contest.

Nästa veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, OK DX RTTY Contest, Croatian CW
Contest, QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint och ARRL Rookie Roundup.

Loggarna från Kuutosten Kuudennen Päivän Cup inlämnas senast 12.12.2012

Loggarna från Kuutosten Kuudennen Päivän Cup sänds till Tomi, OH6EI, senast
12.12.2012. Loggarna sänds till egenanrop eller per post till Tomi Ylinen,
Kalevankatu 53 C 7, 04230 Kerava. Formaten som godkänns är Cabrillo eller
Fintest eller motsvarande tävlingsprograms ASCII-filer. Loggarna sänds
antingen som bilagor till e-posten eller också kopieras logginnehållet
direkt i e-posten. Vinnarna i de olika kategorierna tilldelas diplom.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från Oh6A i Vasa om en vecka, söndagen den 15 december
klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX