Svensk bulletin 47/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1246S
Kanslibulletin 46/12 15.12.2012

INNEHÅLL

Öppethållningstiderna för SRAL:s byrå under juletider
Välkomna på glöggbjudning
SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013
Silent key
Klubbarna meddelar
Rättigheter att anordna evenemang finns att ansökas
Bemärkelsedagar
De första visstidstillstånden håller på att föråldras
DX- och tävlingskryssning år 2013 1-3.2.2013
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Öppethållningstiderna för SRAL:s byrå under juletider

SRAL:s byrå är stängd 24.12.2012 - 4.1.2013. Under denna tid läses inga
bulletiner.

Välkomna på glöggbjudning

Välkomna till Förbundets kansli på traditionell glöggbjudning 20.12.2012
kl. 14.00 - 17.00.

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013

SRAL:s klubbverksamhetsdagar ordnas i Scandic Hotel i Uleåborg
16-16.2.2013. Programmet och mer specifik information om evenemanget samt
anmälningar publiceras i januarinumret av Radioamatööri samt i bulletinerna.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Tauno Kataja, OH2VF och
Seppo Olin, OH5MN, har lämnat oss. Vi hedrar Taunos och Seppos minne med en
stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH7AA:s lillajul

OH7AA:s lillajul hålls på söndagen 16.12 kl. 14 vid klubbutrymmena i
Tikkalansaari. Välkomna! Obs! Ingång via Sorsasalorampen i Tikkalansaari.

Julkaffe vid OH8AA

OH8AA håller sitt traditionella julkaffe i Uleåborg tisdagen 18.12.2012 kl.
18-20. Platsen är Joulumerkintie 2, Mäntylän nuorisotalo, 2 våningen.
Välkommen.

Vaasan kuutoset ry håller sin lillajul nästa onsdag, 19.12.2012 fr.o.m. kl.
1900 i klubbutrymmena i Vasa ungdomsgård. Kaffeservering, julglögg och
presentation av apparatur utlovas.

Rättigheter att anordna evenemang finns att ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 20.4.2013. För
evenemanget söks en anordnare. Runt vårmötet finns det en möjlighet att
ordna vårdagar. Därtill söks anordnare för sommarlägren 2013 och 2014.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger eller vårdagar?
Ansökningarna om rättigheten att anordna någon av dessa kan sändas på
adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44,
00441 HELSINGFORS.

Ansökningstiden går ut 31.12.2012.

Bemärkelsedagar

80 år

22.12. Päiviö Arvid, OH2CL

70 år

15.12. Läikkö Antero, OH2BEM / OH2I
21.12. Kurkilahti Juhani, OH1ZK
24.12. Kohonen Aarne, OH3KZ

50 år

21.12. Savolainen Pauli, OH2BEI
22.12. Siivola Veikko, OH2GX
23.12. Mononen Tero, OH2BUZ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

De första visstidstillstånden håller på att föråldras

Enligt nuvarande anropsutdelningspraxis beviljas en del
radioamatörtillstånd för visstid. Alla anrop med prefixet OG har beviljats
på visstid och sådana stationer med OH prefix som har en bokstav i suffixet
och är tilldelade privatpersoner har beviljats på viss tid.

Anrop för beviljade radioamatörtillstånd som har beviljats för visstid
frigörs efter att tiden för ikraftvarande går ur. Tillståndsinnehavaren har
dock rätt till anropssignalen, ifall han/hon ansöker om att få det fr sitt
bruk före den sista dagen för ikraftvarande. Då bör personen i fråga betala
en ny anropsavgif. Det nya tillståndet beviljas först efter att avgiften
betalats.

Visstidstillstånden har beviljats för högst fem år och de första av dessa
beviljades i januari 2008. De första visstidstillstånden håller alltså på
att föråldras. Ifall du har ett visstidstillstånt, kan du åter ansöka om
detta för de kommande fem åren genom att sända radiotillståndsansökan per
e-post till adressen radiotaajuudet & ficora punkt fi eller per post till
Kommunikationsverket, Radiotillstånd, PB 313, 00181 Helsingfors. Agera före
den sista dagen tillståndet är i kraft!

DX- och tävlingskryssning år 2013 1-3.2.2013

Anmälningen till OHDXF:s och CCF:s traditionella kryssning med DX- och
tävlingstema har inletts. Den sista anmälningsdagen är 11.1.2013. Det
preliminära programmet finns på OHDXF:s webbsidor på adressen
http://www.ohdxf.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, OK DX RTTY Contest, Croatian CW
Contest, QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint och ARRL Rookie Roundup.

Nästa måndag 17.12 står Run for the Bacon QRP Contest i tur och på tisdag
18.12 tävlas NAC SHF. På onsdagen 19.12 tävlas QRP Fox Hunt och på torsdag
20.12 NAC 70 MHz. På fredagen 21.12 tävlas QRP Fox Hunt och NCCC Sprint.
22.12-1.1 tävlas Lighthouse Christmas Lights QSO Party.

Nästa veckoslut tävlas RAEM Contest.

Nästa bulletin

Nästa, och samtidigt årets sista, bulletin sänds från OH6A i Vasa om en
vecka, söndagen den 23 december klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX