Svensk bulletin 07/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1407S
Kanslibulletin 7/14 15.2.2014

INNEHÅLL

SRAL:s vårdagar och vårmöte 26.4.2014 i Salo
Medlemmarnas petitioner till Vårmötet
Förslag till mottagare av förbundets premier
Du hinner ännu rösta
Klubbarna meddelar
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Skidlovsveckans intensivkurs 24. - 28.2. i Lahtis
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s Vårdagar och vårmöte 26.4.2014 i Salo

SRAL:s Vårdagar anordnas 26.4.2014 i Astrumcentret i Salo.
Adressen är Saloragatan 5-7. Astrumcentret är en före detta Salora industribyggnad.
Som arrangör fungerar Salon Radiokerho ry, OH1AD.

Vårmötet hålles i Teatteri Provinssis utrymmen i Astrumcentret lördagen 26.4. kl. 16:00.
Före mötet håller Jorma Nieminen, OH1QP, ett föredrag om
"Finlands elektronikindustris historia".

I april öppnas i fastigheten även Salo Stads elektroniksamlingar i vilket
utrymme även kommer att finnas en radioamatörstation med anropet OH1SALO.

Under vårdagarna finnas olika fora, ett lopptorg, SRAL:s försäljningsbord samt
kommersiella försäljningsbord.

Teatteri Provinssis foajé betjänar mötesgästerna med A-rättigheter. Lunch serveras
i restaurang Planet Pluto. Även cafeet i motionscentret Hanhivaara är öppet.

Efter vårmötet arrangeras ett cocktail-tillfälle för deltagarna i Teatteri
Provinssis cafe. Anmälningar önskas. Mer om detta i april numret av tidningen Radioamatööri.

Medlemmarnas petitioner till Vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014. Medlemmarnas skriftliga
petitioner bör sändas undertecknade jämte motiveringar styrelsen tillhanda senast två
månader före mötet. Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar.
Petitionerna bör skickas till adressen SRAL styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Förslag till mottagare av förbundets premier

Under SRAL:s vårmöte delas förbundets premier ut. Förslag till mottagare av premier
bör sändas till styrelsen före 1.3.2014 antingen till e-postadressen hallitus & sral punkt fi eller per post till SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

En lista över premierna finns på SRAL:s webbplats och i OH-luettelo. En lista över redan
beviljade premier finns på SRAL:s webbplats. Från listan kan man kontrollera att den
nominerade personen inte har fått priset tidigare.

Ännu hinner du rösta

Röstningen om bästa skrivna artikel och bästa publicerade fotografi har börjat på SRAL:s
webbplats under medlemssidorna. Röstningen pågår till 16.2.2014. Var med och välj den
bästa skrivelsen och bilden år 2013! Bland de som röstar lottas en årgång av
tidningen CQ ut. En länk till röstningssidorna hittas på SRAL:s huvudsida.

Klubbarna meddelar

OH7AI:s årsmöte

OH7AI:s stadgeenliga årsmöte hålls vid klubben 16.2.2014 kl. 14.00. Under mötet behandlas
stadgeenliga ärenden. Välkomna.

OH6AK:s möte

OH6AK håller ett möte onsdagen 19.2.2014 kl. 18:00 vid Hiskin Mökki i Äänekoski.
Platsen finns vid Äänekoskivägen då man kör mot Suolahti efter Viiskulma strax
efter bron, mittemot räddningsverket.
Vägledning ges på 2 meterskanalen eller via Pena, OH6DZ, 040 740 7704.
Välkommen önskar Juha Nurmisaari, OH6X, ordförande

OH5AG:s vårmöte på Radiomuseet

Kouvolan Radiokerho ry. Håller sitt stadgeenliuga vårmöte på Kouvolan Radiomuseo
söndagen 23.2.2014 kl. 17. Kaffeservering, välkommen

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry. Håller sitt årsmöte sista måndagen i februari
den 24.2.2014 kl. 18:00 på klubblokalen vid Pyynikki utsiktstorn.
Stadgeenliga ärenden behandlas samt styrelsens förslag till nya stadgar.
Kaffeservering, välkomna.

OH7AB:s årsmöte

Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB, håller sitt årsmöte söndagen 23.2.2014 kl. 12:00.
Mötesplatsen är Oy Arbonaut Ltd, Kaislakatu 2, Joensuu.
Kaffeservering, välkomna önskar styrelsen.

OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho ry. Håller sitt årsmöte på klubblokalen på Haukkavuori
i Elimäki.Tidpunkten är 1.3.2014 kl. 14:00. Stadgeenliga ärenden, välkommen.

OH3AC:s årsmöte

Lahden radioamatöörikerho ry. Håller sitt årsmöte måndagen 3.3.2014 kl. 18:30 på
klubblokalen på Radiobacken. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Alla är välkomna som är intresserade av radioamatörverksamhet.

LRC-radiokurs och examen för högsjöskeppare i Lahtis 22.3 kl. 10-17

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar på lördagen den 22.3 kl. 10-17 en öppen LRC-
radiokurs och examen för högsjöskeppare i klubbens utrymmen på Radiobacken.

Ari Caselius fungerar som lärare för kursen. Anmälningarna antingen till koulutus & oh3ac punkt fi
eller till Jari, OH2BU; tfn 0400 503 221. Från klubbens webbplats www.oh3ac.fi
fås mer information.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

För femte gången kallar Kimitoön till kommunikationsläger 21 - 23.3.2014. Lägret öppnas
kl. 18.00 på fredag och avslutas på söndag före middagstid.

Det finns allehanda program. Presentationer, aktiviteter, byggande och bastubadande,
därtill utlovas god mat och sällskap i fråga om allehanda radioamatörärenden.
Vi bygger en ljusfyr, för vilken du bör reservera ungefär 3 €. Fyren blinkar flera år.
En fullspäckad helg utlovas, där du har möjlighet att lära dig nytt i den
oändliga radioamatörlärdomen.

En trakteringsavgift för lägret som är 30 euro uppbrs för veckoslutet. Anmälningarna till
lägerledare "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, oh1fjk är sral.fi. Mer information fås från nummer
0400 692 440.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen är 19.2 kl.
16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Till examina kan man
komma när som helst mellan kl. 16 och 18, dock bör examen vara granskad före
klockan 18.00.

Examen fortsätter tills vidare varje onsdag. Man behöver inte anmäla sig i förväg.
Ta med dig kontant betalning, en räknare samt identitetsbevis. Examen kostar 13 euro/modul.

Skidlovsveckans intensivkurs 24. - 28.2.i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, anordnar på skidlovsveckan en kurs i elementär klass
vid Radio- och TV museet på gamla radiostationen. Kursen börjar måndagen 24.2 kl. 10:00
och fortsätter dagligen kl. 10 - 16. Examina hålles under kursens gång.
Anmälningar till koulutus & oh3ac punkt fi eller Jari, OH2BU tel 0400 503221.

Bemärkelsedagar

70 år

15.02. Torkkola Tapani, OH2BEV
21.02. Luther Karl-Erik, OH2BMO
23.02. Kaiturinmäki Juhani, OH2BCD

60 år

16.02. Pellinen Vilho, OH2MGQ
22.02. Tamse Jukka, OH3HYP

50 år

21.02. Meriläinen Timo, OH2HHV

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Russian PSK WW Contest samt Feld Hell Sprint.

Nästa tisdag 18.2. står NAC 1,3 GHz i turen samt nästa onsdag 19.2.
AGCW Semi-Automatic Key Evening. Nästa torsdag 20.2. körs NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160 meter Contest, REF Contest, UBA DX Contest,
North American QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 23 februari klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.