Svensk bulletin 39/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1439S
Kanslibulletin 39/14 15.11.2014

INNEHÅLL

Förbundets Höstdagar i dag i Viitasaari
NäköRadioHami direktsänder höstmötet på internet
Klubbarna meddelar
Radioamatörförbundet till vägs
Bemärkelsedagar
Traditionsradist, anmäl dig till traditionsradioevenemanget
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Följande bulletin

Förbundets Höstdagar i dag i Viitasaari

SRAL:s höstdagar och stadgeenliga höstmöte hålls i dag på stadshuset i Viitasaari.
Evenemanget arrangeras av Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD. Dagens program
innefattade föredrag och forum samt naturligtvis ett lopptorg.
Förbundets höstmöte börjar kl. 1600.

NäköradioHami direktsänder höstmötet på internet

Om du inte hann med på mötet, kan du följa med mötet på internet.
NäköRadioHami sänder i vanlig stil mötet på adressen https://www.youtube.com/user/nakoradiohami.

Radioamatörförbundet till vägs

Roadshowen Radioamatörförbundet till vägs startar som pilotprojekt från ettorna från
Marttila i Salotrakten.
På biblioteket i Marttila demonstrerar man radioamatörverksamheten
söndagen 23.11. kl. 13 - 17.
Adressen är Härkätie 723. Som radioambassadör fungerar Pertti, OH2BEE.
Följande roadshow evenemang är söndagen 30.11.2014 i Pernå.

Klubbarna meddelar

OH1AA:s lillajul

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sin Lillajul i Sommelo 20 november fr.o.m.
kl. 18.00. Välkomna, önskar tomtarna på Sommelo.

OH3NE:s valmöte

Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt valmöte i klubbutrymmet i västra vingen av
Pyynikin näkötorni måndagen den 24.11.2014 klockan 18. Under mötet behandlas de av
stadgarna fastställda ärendena för valmötet. Kaffeservering. Välkomna! styrelsen

OH3AC årsmöte och lillajul 24.11.2014

Klubbens stadgeenliga årsmöte hålls på måndagen 24.11.2014 kl. 18.00 vid Gamla
Radiostationen. Årsmöteskallelse och senare årsmötesmaterialet hittas på
klubbens webbplats www.oh3ac.fi.

Efter årsmötet ca kl. 19.00 börjar klubbens traditionella lillajulsfirande i
samma utrymmen, med gröt, glögg osv. För musiken ansvarar Päivi, OH3SL.
Tre stycken nya 2m/70cm riggar lottas ut i utlottningarna, se klubbens webbsidor.
Även nya medlemmar och andra intresserade är välkomna!

OH1AV:s stadgeenliga höstmöte

Nokia Radioclub, Salo ry håller sitt stadgeenliga höstmöte onsdagen den 26.11.2014
i Salo i Microsoft Mobile Oy:s Merikaaren kerhotilat fr.o.m. kl. 16.00.
Välkomna! Styrelsen för OH1AV.

OH6AD:s höstmöte och lillahjul

Välkommen på Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s höstmöte och lillajul som arrangeras
måndagen 24.11. kl. 1800 på Jyväskylä Monitoimitalo på adressen Kuntoportti 3.
Stadgeenliga ärenden behandlas.

OH5AG:s lillajul 5.12.2014 kl. 19 på (Rest.) Neville

Det bjuds på julmeny som kostar 29 euro, eller eget val ur menyn.
Anmälningar till sekreteraren (OH5KRQ) senast 30.11. Vid anmälan bör meddelas
om man tar meny eller A la Carte.

OH8AA:s lillajul *

OH8AA arrangerar sitt traditionella lillajulkaffe 9.12.2014 kl.1800 på klubbutrymmena
i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6. Jultårta och kaffe erbjuds tillsammans med
gemytlig samvaro. Välkommen önskar OH8AA.

Bemärkelsedagar

60 år
24.11. Kari Ranta, OH3HE / OH4KVM

50 år
16.11. Risto Tiirikainen, OH2LBO
18.11. Jukka Wirzenius, OH3NTK
19.11. Sami Larkimo, OH2BON
21.11. Jari Vastapuu, OH6HFH
Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradist, anmäl dig till traditionsradioevenemanget

Under självständighetsdagen 6.12.2014 ordnas igen ett traditionsradioevenemang.
Det är inte fråga om en tävling, utan om ett trevligt och intressant evenemang där
ägare av gamla militärradioapparater håller kontakt med varandra och andra radioamatörer.

CW-delen körs kl. 12-14 finsk tid, och AM-delen körs kl. 14-16 finsk tid, samtliga på
80- och 40 meters banden.

Som kontaktredskap används radioapparatur som varit i militäranvändning och som är över
40 år gamla.
Som motstationer bjuds även radioamatörer med mer modern utrustning in.
Loggar samlas inte, och separata anmälningar behöver inte göras.

Eftersom justerandet av museiföremålen oftast är besvärligt, kan traditionsradisterna
enligt önskemål be om en egen stolpfrekvens. Stolpfrekvenserna strävas till att orndnas
så att stationer med lägre och högre effekt är på egna områden för att minimera störningarna.
Meddela följande information per e-post: stationens anrop, typ av traditionsradio, antenn,
sändarens effekt, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge).
En uppdaterad stolpfrekvenslista finns fr.o.m. 15.11.2014 på evenemangets webbplats.

Evenemangets webbsidor finns på adressen http://www.oh1aj.fi/PRT19.
Stolpfrekvensreservationer till Antero, oH1KW per e-post: antero punkt tanninen & pp punkt inet punkt fi.

Välkomna med!

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit ry., OH3NE, ordnar en kurs med inriktning på radioamatörexamen
under november 2014. Kursen börjar tisdagen 18.11 kl. 17.30 och omfattar åtta kvällar
som är två timmar långa vardera.

Examen ordnas fredagen 5.12 med start klockan 17.30 eller enligt kursdeltagarnas önskan.
Kursavgifter uppbärs inte. SRAL:s kursböcker finns att få till självkostnadspris.

Kursen hålls i klubbutrymmena i västra vingen av Pyynikin näkötorni på adressen
Näkötornintie 20, Tammerfors. Mer information om kursen och utbildningsmaterialet finns på
klubbens sidor under punkten "Ajankohtaista". Adressen till klubbens sidor är http://oh3ne.ham.fi/.

Anmälningar till kursen samt förfrågningar om den till Virve, OH3VIKI, e-post oh3viki & gmail punkt kom.
Anmälning är inte obligatorisk, men hjälper till i förberedelserna inför kursen.

T2-prepkurs börjar inkommande tisdag 11.11

Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC:s prepkurs inför allmän klass börjar 11.11.
Prepkursen för allmän klass börjar tisdagen den 11.11 och fortsätter under tisdagar
fram till de studerande uppnått färdigheterna för allmän klass.
Anmälningar till Jari Jussila, OH2BU: antingen per oh2bu & oh3a punkt fi
eller 0400 503 221.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas All Austrian 160-Meter Contest, SARL Field Day Contest,
Feld Hell Sprint, Russian WW MultiMode Contest, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest,
Contest A.R.S. HF och Homebrew and Oldtime Equipment Party.

Nästa tisdag 18.11. star NAC 1,3 GHz och nästa torsdag 20.11. NAC 70MHz i turen.
Nästa fredag 21.11. körs YO International PSK31 Contest.

Nästa veckoslut tävlas LZ DX Contest och FISTA Ladder Activity.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 23 november klockan 15.00 finsk
tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.