Svensk bulletin 41/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1441S
Kanslibulletin 41/14 29.11.2014

INNEHÅLL

SRAL:s Radiorally i Pernå
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget på självständighetsdagen
Radioamatörkurser
OH3R flyttar till Gamla Radiostationsbyggnaden
Ett Finsk-Ryskt team på Galapagos
Tävlingsnyheter
Kom med i sexornas sjättedagenscup
Följande bulletin

SRAL:s Radiorally i Pernå

Radiorallyt som utarbetats av marknadsföringsutskottet har startat som pilotprojekt
i Salotrakten. I showen medverkar de av utskottet utsedda radioambassadörerna.
Följande radiorallyevenemang är på söndagen 30.11. kl. 12 - 16 i Pernå,
i kommunhusets fullmäktigesal.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Tero Kinnunen, OH1HC,
Sulo Saunamäki, OH6JC, samt Arto Vihtonen, OH1IS, har lämnat oss.

Vi hedrar Terhos, Sulos och Artos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH7AB:s lillajul

OH7AB håller sin lillajul på fredagen 5.12. kl. 1700 på Kumun Erämiesten Maja.
Vägledning fås via 2m repeatern (145,750 MHz). Välkommen önskar styrelsen

OH5AG:s lillajul 5.12.2014 kl. 19 på (Rest.) Neville

Det bjuds på julmeny som kostar 29 euro, eller eget val ur menyn.
Anmälningar till sekreteraren (OH5KRQ) senast 30.11. Vid anmälan bör meddelas
om man tar meny eller A la Carte.

OH8AA:s lillajul

OH8AA arrangerar sitt traditionella lillajulkaffe 9.12.2014 kl.1800 på klubbutrymmena
i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6. Jultårta och kaffe erbjuds tillsammans med
gemytlig samvaro. Välkommen önskar OH8AA.

Julglögg och månadsmöte på OH2AP

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry. Håller sitt december-möte med julglögg
torsdagen 11.12. kl. 1800 på känt ställe hos OH2OW. Adressen är Torpvägen 7, Träskända.
Programmet innefattar bl.a. Marttis, OH2BH, föredrag om Märket. Välkommen

OH2NRG:s lillajul och extraordinära möte

Kauniaisten Radiokerho firar sin traditionella glöggkväll på torsdagen 11.12.2014.
Vid samma tillfälle hålles ett extraordinärt möte.

OH2AA:s lillajul

Kakkosten kerho ry, OH2AA, håller sin lillajul tisdagen 16.12.2014 kl. 18 - 20 på
klubblyan. Adressen är Gesällvägen 12a B1, 00640 Helsingfors. Julgröt,
tårtor och pepparkakor samt julglögg utlåvas.
Se även de nya hemsidorna: www.oh2aa.fi. Välkommen önskar styrelsen.

Bemärkelsedagar

85 år

12.12. Lauri Sihvola, OH5QV

80 år

03.12. Jorma Haikonen, OH1WI

70 år
30.11. Olavi Lehti, OH2BBR
08.12. Lara Björkstam, OH2BAW / OH1RR

60 år
30.11. Juha Lindgren, OH2BUC
01.12. Seppo Velin, OH2LJE
01.12. Risto Vuori, OH2LCP
04.12. Marja-Sisko Vanonen, OH2BLN
11.12. Juha Hulkko, OH8NC
11.12. Harri Valtonen, OH2LOS
14.12. Pauli Pernaa, OH2-9082
14.12. Timo Salo, OH3DF
15.12. Olli Kumpulainen, OH2OW
15.12. Henrik Schultz, OH2BJE

50 år

03.12. Jouni Pirinen, OH5NYN
15.12. Matti Tassberg, OH2TBG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemanget på självständighetsdagen

Traditionsradioevenemanget arrangeras på självständighetsdagen 6.12.2014.
CW-delen är kl. 12 - 14 samt AM-delen kl. 14 - 16 Finsk tid. Banden är 80 och 40 meter.

Det är inte fråga om en tävling, utan om ett trevligt och intressant evenemang där
ägare av gamla militärradioapparater håller kontakt med varandra och andra radioamatörer.

Alla stationer som använder en i krigen brukad militärradio sätter till sitt anrop tecknen /SA.
De stationer som använder en minst 40 år gammal militärradio sätter till sitt anrop tecknen /S
Samtliga andra stationer använder sitt eget anrop.

Evenemangets hemsidor, deltagarlista samt tilläggsinfo finns på adressen:
http://www.oh1aj.fi/PRT19. Stolpfrekvensreservationer till Antero, OH1KW på adressen
antero punkt tanninen & pp punkt inet punkt fi

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i gång i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit ry., OH3NE, ordnar en kurs med inriktning på radioamatörexamen
under november 2014. Kursen började tisdagen 18.11 kl. 17.30 och omfattar åtta kvällar
som är två timmar långa vardera. Man ryms ännu med.

Examen ordnas fredagen 5.12 med start klockan 17.30 eller enligt kursdeltagarnas önskan.
Kursavgifter uppbärs inte. SRAL:s kursböcker finns att få till självkostnadspris.

Kursen hålls i klubbutrymmena i västra vingen av Pyynikin näkötorni på adressen
Näkötornintie 20, Tammerfors. Mer information om kursen och utbildningsmaterialet finns på
klubbens sidor under punkten "Ajankohtaista". Adressen till klubbens sidor är
http://oh3ne.ham.fi/.
Anmälningar till kursen samt förfrågningar om den till Virve, OH3VIKI, e-post oh3viki & gmail punkt kom.

OH3R flyttar till Gamla Stationsbyggnaden

Lahden Radio- ja TV-museo stängde 1. September för en omfattande renovering.
Museet öppnar igen först på våren eller sommaren 2016. OH3R stationen har haft jour
och presenterat radioamatörverksamheten f.o.m. år 1994 under inte mindre än
tusen söndagseftermiddagar.

Man har hittat en ny lokal för den radiostation, OH3R, som till minnet av Arvi Hauvonen
funnits i radiomuseet. Stationen flyttar till det s.k. antennavstämningsrummet på Gamla
Stationsbyggnaden som är i ursprungligt skick. Härifrån sändes i tiderna Lahtis
långvågsstations utsändningar direkt till den stora antennen.

Ett Finsk-Ryskt team på Galapagos

På Galapagosöarna är fram till 7.12. i gång ett sexmanna team där bl. a. Anton, OG2K,
och Sergey, OH2DZ är med.
Anropen är av typ HC2/8. QSL-info finns på QRZ.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW DX - kontestens CW-del.

Nästa tisdag 2.12. körs NAC VHF och nästa torsdag 4.12. NAC 10m.
5. - 7.12. tävlas ARRL 160m Contest. På självständighetsdagen 6.12. körs Sexornas sjättedagscup.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:n peruskilpailu, ARRL EME Contest,
TARA RTTY Melee, Wake-Up! QRP Sprint, VU International DX Contest, TOPS
Activity Contest, EPC Ukraine DX Contest, Ten-Meter RTTY Contest och SARL
Digital Contest.

På tisdagen 9.12. är NAC UHF och på torsdagen 11.12. NAC 50MHz i turen.

Andra veckoslutet i december tävlas International Naval Contest, ARRL 10-Meter Contest,
SKCC Weekend Sprintathon ja QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint.

International Naval Contest arrangeras av Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ.
Reglerna finns I November numret av tidningen Radioamatööri.

Kom med i Sexornas Sjättedagenscup

Den traditionella Sjättedagens cup tävlas på
självständighetsdagen 6.12. klo 0800–0859 UTC. Sändeslaget är CW och banden 80
samt 40 meter.

Tävlingsklasserna är allmän klass max. 100 W, elementär klass samt QRP skilt
för sexorna och stationer på annan ort. Som sexor räknas stationer belägna
i landskapen EP, KE, KP och PO.

Tävlingsmeddelande är RST + löpande nummer + landskapstecken, t.ex.
599 079 PS. Varje fullständiga kontakt ger 2 poäng.

Multiplikatörer för sexorna är körda landskap, utom det egna + de körda
sexorna på bägge banden.
För de andra är de körda landskapen, utom det egna + körda sexorna
på bägge banden multiplikatörer.

Tävlingsreglerna finns i december numret av tidningen Radioamatööri samt SRAL:s websidor.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 14 december
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Trevlig självständighetsdag

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.