Svensk bulletin 02/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1502S
Kanslibulletin 2/15 10.1.2015

INNEHÅLL

Nya radioamatörbestämmelser och nya frekvenser på 70 MHz området
Medlemsavgiftsfakturorna är postade
SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2015
Silent key
Klubbarna meddelar
Winlink veckoslut 31.1–1.2.2015
Radioläger i Salo
Kommunikationsläger i Kimito
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis
T2-prepkursen fortsätter under tisdagen 13.1.2015 - även nya studerande kan komma med!
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
FM-serien i HF-tävlingar inleds
Nästa bulletin

Nya radioamatörbestämmelser och nya frekvenser på 70 MHz området

Kommunikationsverket har publicerat uppdaterade radioamatörbestämmelser som träder i kraft 1.1.2015 och även dess motiveringar och tillämpningar. Motiveringarna och tillämpandet är ett nytt bestämmelsespecifikt dokument. Dessa hittas på Kommunikationsverkets webbsidor.

Kommunikationsverket har även publicerat den uppdaterade radiofrekvensbestämmelsen. Radiofrekvensbestämmelsen och dess frekvenstabell hittas på Kommunikationsverkets webbsidor.

70,000-70,300 MHz blev utan avbrott 1.1.2015 tillåtet att använda med sekundära rättigheter. Ärendet har fastställts i den nya radiofrekvensbestämmelsen (M4) i frekvenstabellen på sidorna 55-56.

Om lappandet av hålet i 70 MHz området samt övriga ärenden som berör frekvenser, bestämmelserna och den nya informationssamhällsbalken finns en omfattande skrivelse i januarinumret av tidningen Radioamatööri.

Ni kommer väl ihåg kommunrestriktionerna, bandbreddsbegränsningarna i lägre ändan av frekvensområdet (radioamatörbestämmelse 16 §) samt de primära rättigheterna för RHA-68 användarna på kanal 13. Med radioamatörutrustning får man inte utföra RHA-78-trafikering och därtill bör man komma ihåg konfidentialiteten i denna form av trafikering.

Motsvarande har Kommunikationsverket publicerat de examenskrav för kommunikationen inom marin radio ach amatörradio som trädde i kraft 1.1.2015 samt motiveringarna och tillämpandet av dessa. Även dessa hittas på Kommunikationsverkets sidor.

Informationssamhällsbalken (917/2014) upphäver lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001), vilka hittills har inkluderat de auktoriserande auktoriseringsbestämmelserna för att ge föreskrifter. Det huvudsakliga syftet med att uppdatera bestämmelserna var att ge dem de lagtekniska förändringarna informationssamhällsbalken förutsätter. I början av bestämmelserna har även en författning om syftet med bestämmelsen lagts till. Därtill har andra hänvisningar till lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar ändrats så att de hänvisar till informationssamhällsbalken.

Länkar till ovan nämnda bestämmelser och lagen finns på förbundets webbplats på adressen www.sral.fi.

Medlemsavgiftsfakturorna är postade

Medlemsavgiftsfakturorna är postade. De som har en egenanropsepostadress och de som inte har förbjudit att fakturan sänds per e-post har blivit tillsända en e-postfaktura. Åt övriga sändes en pappersfaktura. Alla juniormedlemmar sändes en faktura till pappers. De e-postfakturor som inte gick fram, skrevs ut och skickades som pappersfakturor. Tyvärr saknades förfallodagen i en del av fakturorna som sändes per e-post. Förfallodagen i e-postfakturorna är 20.1.2015. Du betalar väl fakturan å det snaraste.

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2015

SRAL:s klubbkommitté ordnar de traditionella klubbverksamhetsdagarna 21-22.2.2015, denna gång i Kotka. Evenemanget riktar sig till klubbarnas ledare och funktionärer.

Platsen är Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21, 48100 KOTKA. Radioamatörklubbarna kan sända en representant, som är en SRAL medlem, till evenemanget.

Förbundet står för kostnaderna för 25 deltagare enligt anmälningsordning i två personersrum samt en lunchmåltid under ankomstdagen, lördagen. Resekostnaderna betalas av deltagaren själv eller av den klubb deltagaren representerar.

I programmet för klubbdagarna utlovas bl.a. Jussis, OH5LK, presentation med VHF-tema.

Till evemenaget bör anmälan göras via webbformulär senast 30.1.2015. Formuläret finns på förbundets sidor på adressen www.sral.fi. Välkomna!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Hannu Heino, OH3OA, har lämnat oss. Vi hedrar Hannus minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry firar 85 års jubileum

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; då med namnet "Lahden Kolmoset" grundades 1.11.1930. I år fyller alltså klubben beaktningsvärda 85 år! Jubileumsåret kommer att synas på många sätt i klubbens verksamhet. De största festligheterna för jubileumsåret fokuserar givetvis på tiden kring födelsedagen i slutet av året, men redan under våren kommer klubben att ordna presentationer, evenemang och besök.

Om händelserna, presentationerna osv under jubileumsåret kan man läsa på klubbens webbsidor www.oh3ac.fi. Därtill kan man stifta bekantskap med den 75 års historik som OT Pena, OH3TY har sammanställt om klubben. Denna hittas i den vänstra balken på huvudsidan på webbplatsen.

Nukkumattis årsmöte

Nukkumatti, OH2NM, håller sitt årsmöte torsdagen 22.1.2015 med början kl. 16.00. Platsen är bastuavdelningen i Rundradions SOS-hus. På ärendelistan finns de traditionella årsmötesärendena samt fortsättande av klubbens verksamhet. Välkomna! Styrelsen

Teljän Radioamatöörit ry:s (OH1AF) årsmöte

Teljän Radioamatöörit ry (OH1AF/OH1AB/OH1F) håller sitt årsmöte på klubben onsdagen 28.1.2015 kl. 19.00. Klubbhusets adress är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubbrummet vid Båtsmansvägen 2, tisdagen den 3.2.2015 kl. 18.30. Årsmötesärenden på agendan. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Winlink veckoslut 31.1-1.2.2015

SRAL:s trygghetskommission ordnar ett Winlink veckoslut 31.1 kl. 10.00 fram till 1.2 kl. 17.00 finsk tid. Syftet är att öva och testa Winlink 2000 -systemet i säkerhetskommunikationstrafik. Det är inte fråga om en tävling, utan om en övning, i vilken var och en enligt sin egen tidtabell kan delta. Det önskas att deltagarna anmäler sig senast tisdagen den 27.1, så att man vet åt vilka stationer meddelanden kan sändas.

En deltagarlista kommer att kunna ses på SRAL:s webbsidor under fredagen som föregår övningen. Instruktionerna och tidtabellen för övningen finns på SRAL:s webbsidor: http://www.sral.fi/turva/winlink_viikonloppu/.

Efter övningen önskar rapportering, enligt de instruktioner som finns på Turvasidorna. Mer information om övningen samt anmälning till övningen genom oh7jjt & sral punkt fi.

Radioläger i Salo

SRAL ordnar ett radioläger för unga och nybörjare som är intresserade av radioamatörverksamhet, även åt personer som redan innehar radioamatöranrop. Lägret ordnas i Ystävyyden Majatalo i Kruusila, Salo 27.2-1.3.2015. Lägerpriset är 55 euro för hela veckoslutet inkluderande måltider, boende, program och det material som delas ut. I programmet utlovas radioamatörverksamhet i teorin och praktiken, radioorientering, grunder i elektroniskt byggande, diskussioner, bastubadande och annan trevlig samvaro. Mer information kan fås från Heikki Lahtivirta, OH2LH per telefon 040 522 8596. Anmälningar före 13.2. Blanketten finns på förbundets webbplats www.sral.fi. Välkommen!

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du radiounge, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig radioamatör eller någon som är intresserad av radioamatörverksamheten. Det är nu den tid av året då anmälan till kommunikationslägret börjar. Lägret hålls under det sista veckoslutet i mars, dvs. 27-29.3.2015 i den gamla bekanta platsen Salo stads lägercentral Leirisalo i Kimito. Kom och få en kraftfull dos information och mer "ljus" i hobbyn!

Inbjudaren är Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS, samt scoutkårerna Salon Leiriveikot och Liedon Eränkävijät / RA-kilta. Temat detta år är CW och det utlovas byggande åt såväl nybörjare som mer erfarna byggare. I lättsam stämning njuter vi av god mat, byggande, temaföreläsningar, QSO-ande och diskussioner, utan att glömma bastubadande. Kom alltså med och träffa såväl nya som gamla bekanta bland radiounga.

Lägeravgiften på 20 euro samlas in på plats. Lägrets ledare är "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK.

Anmälningar före 16.3.2015. I samband med anmälandet berätta ditt namn, din ålder samt eventuella matallergier. Anmälningarna tas emot av Reetta Mansikkaviita, OH1EBO, LEK/RA-kilta, reetta punkt mansikkaviita & gmail punkt com eller per telefon 044 280 3229.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis!

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar de redan traditionella två radioamatörkurserna under våren enligt följande:

- kvällskurs som inleds tisdagen 17.2 kl. 18.00-21.00 och varar till slutet av mars

- 23.2-27.2 en intensivkurs som hålls dagligen kl 10.00 - 16.00 under sportlovsveckan

Läroplanerna för bägge kurser samt komplett utbildningsmaterial finns på klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html.

Som kurslärare fungerar Seppo, OH2OT; Raimo, OH3RV; och Jari, OH2BU. Anmälningar till Seppo, OH2TO; antingen per telefon 0400 713 545 eller per e-post koulutus & oh3ac punkt fi.

Inkvartering för kursen under sportlovsveckan

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; har preliminärt gjort en överenskommelse om förmånlig inkvartering för deltagare i intensivkursen under sportlovsveckan. Varför inte kombinera den dagliga radioamatörkursen och efter det njuta av t.ex. backarna i Messilä eller några av Lahtis andra idrotts- eller kulturtjänster. Kom med hela familjen! Ifall intresse finns, kontakta koulutus & oh3ac punkt fi.

T2-prepkursen fortsätter tisdagen 13.1.2015 - även nya studerande kan komma med!

Den prepkurs för T2-modulen (dvs. allmän klass) som började under hösten fortsätter igen under tisdagen 13.1.2015 kl. 18.00-21.00. Även nya studerande är välkomna med. Som lärare fungerar bl.a. Raimo, OH3RV; och Jari, OH2BU. Anmälningar till Jari, OH2BU; antingen per oh2bu & oh3ac punkt fi eller 0400 503 221.

Bemärkelsedagar

60 år

18.01. Heikki Luoma, OH2BYE

50 år

10.01. Heikki Pykäri, OH6HPA OH6-6001
10.01. Kari Rusanen, OH8JGG
16.01. Matti Mäkinen, OH2FTA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas en deltävling för FM-serien inom HF-tävlingarna NRAU-Baltic Contest samt UBA PSK63 Prefix Contest, Old New Year Contest, SKCC Weekend Sprintathon, North American QSO Party och DARC 10-Meter Contest.

Nästa tisdag 13.1 står NAC UHF i tur och på torsdagen 15.1 NAC 70 MHz. 14-15.1 tävlas AWA Linc Cundall Memorial CW Contest.

Nästa veckoslut tävlas LZ Open Contest, YL-ISSB QSO Party, AWA Linc Cundall Memorial CW Contest, Hungarian DX Contest, North American QSO Party och Feld Hell Sprint.

FM-serien i HF-tävlingar inleds

FM-serien i HF-tävlingar år 2015 inleds med NRAU-Baltic tävlingen denna veckas söndag 11.1.

SSB-delen sker klockan 0630-0830 UTC och CW-delen klockan 0900-1100 UTC. Banden är 80 och 40 meter. Meddelandet är RS(T) + löpande nummer + landskapsbeteckning, exempelvis 599 079 PS. För varje komplett kontakt fås två poäng. Koefficienterna är varje kontaktat område separat för varje band.

Tävlingskategorierna är High Power, Low Power och Multi Operator. I Multi Operator kategorin måste minst 50 % av operatörerna vara 23 år eller yngre.

Tävlingsreglerna finns i HF-tävlingskalendern på SRAL:s webbsidor under punkten "tävlingar". Om tävlingen finns information även i januarinumret av tidningen radioamatööri. Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 18 januari kl 15.00 finsk tid på 3720 kHZ +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.