Svensk bulletin 17/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1517S
Kanslibulletin 17/15 9.5.2015

INNEHÅLL

Returnera klubbinformationsenkäten snarast
Lägerskola i Räyskälä i juli
Silent Key
Klubbarna informerar
OG1FEST - Festivalstationen
Östfinländska radioentusiasters sommardagar 2015
Bemärkelsedagar
Pryldagar på Petäjävesi
Radio-orienteringsträningarna 14. och 15. maj
Tävlingsnyheter
Följande FM-deltävling; Sainio den 17.5.
OH-SM landskamp 16 - 17.5.
Gå in och svara på SAC-enkäten
Nästa bulletin

Returnera klubbinformationsenkäten snarast

Klubbar, svara på klubbinformationsenkäten genast. Genom att svara på enkäten befrias klubben från förbundets
medlemsavgift. Link till enkäten finns på förbundets hemsidors framsida på adressen http://www.sral.fi. E-post
angående ärendet har skickats till klubbarna.
Till klubbar som saknar e-postadress har enkäten skickats per post.

Lägerskola i Räyskälä i juli

Finlands Radioamatörförbund rf ordnar en veckolång lägerskola i Räyskälä 5.-12.7. Lägerskolans uppgift är att öka
deltagarnas kännedom om radioamatörverksamhet samt bekanta dem med varandra genom olika aktiviteter.

Lägret är öppet för alla oberoende ålder, kön och civiltillstånd. Enda kravet är ett glatt sinne och vilja att lära sej
radioamatörhobbyns teori och praktik. De som vill har möjlighet att avlägga radioamatörexamen.

Delvis samtidigt som lägerskolan hålls i Räyskälä det traditionella, årliga fyra dagar långa Radioamatörförbundets
sommarläger, i vilket flera hundra radioamatörer deltar. I samband med lägerskolan träffar ni således människor
som redan är aktiva inom hobbyn.

Lägerskolan och inkvarteringen finns i Räyskyläs flygfälts motell och lägrets utbildare är Heikki Lahtivirta (OH2LH).
Programmet, som fastställs senare, innefattar utbildning inom el- och radioteknikens grunder. Dessutom får varje
deltagare själv bygga en enkel elektronikbyggsats medelst lödning.
De som vill får under uppsikt hantera sändarstationen, alltså prova på att kommunicera över radio. Dagarna
består inte enbart av "skolbänk", på fritiden steker vi plättar, badar bastu och simmar.

Priset för lägerskolan är 150 euro för personer under 12 år och 180 euro för övriga. I priset ingår utbildning,
läromaterial, måltider och inkvartering.

Markera händelsen i din kalender och anmäl dej! Anmälningsblankett finns på adressen http://leirikoulu.sral.fi.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Nils-Erik Sandren, OH5MW, och Pertti Terho, OH1WQ,
har lämnat oss.
Vi hedrar Nisses och Perttis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna informerar

OH5AG:s sommarläger i Kekäleniemi 5. - 7.6.2015

Det traditionella OH5AG lägret är nu tredagars. Fredag kväll samt lördag natt är ägnat åt att köra QSO:n med
samtliga sändeslag.
Det bjuds även på bastu och grillning. Besökspris är 5 euro, övernattning kostar 20 euro/dygn.
Logi finns begränsat, förfrågningar till Esa, OH5KRQ, självanropet fungerar.
Välkommen!

OG1FEST - Festivalstationen

Specialanrop brukar finnas för att fira jubileumsår, olika evenemang och tillställningar. På banden sticker de ut
och väcker intresse.
Så har vi den Finska sommaren och festivalerna!
Det finns evenemang i varje smak och en stor del av radioamatörerna finner sig på festivalområdet, vare sig
det är fråga om musik, bilsport eller segelbåtar.

Men, tar du med radion på rock-konserten?

Om du gör det, skulle du vilja ha med dig ett festivalanpassat gatutrovärdigt specialanrop?

Finlands Radioamatörförbunds festivalarbetsgrupp erbjuder de som tänker delta i sommarens festivaler möjlighet
att använda anropet OG1FEST.
Dessutom strävar man till att hjälpa till med att förhandla om förmånliga tält- och vagnplatser, el- och
antenntillstånd med festivalarrangören. Till några tillställningar har man fått t.o.m. fribiljetter.

Festivalstationens pilotevenemang är i gång i St. Karins vid Saaristo Open under första veckoslutet i juni.
Hit önskas några ivriga festarradister som kör sommaren i gång med stil.

Andra färdigt avtalade evenemang är Sieravuori midsommar i Honkilahti, Kotkan Meripäivät, Provinssi Rock i
Seinäjoki samt Ilosaari Rock.
Till samtliga har man erhållit fribiljetter.

Några ord om spelreglerna:

-Uteffekten bör hållas måttlig, så det inte hörs cq cq cq från huvudscenens högtalare. Lämna alltså
lineärförstärkaren hemma.
-Stationen har tillstånd för elementär klass.
-Ansvarspersonen bör höra till Förbundet.
-Gruppen använder sin egen utrustning.
-Man bör följa festival- och ordningspersonalens anvisningar.

Mer information fås från SRAL:s websidor.
Anmäl dig till festivalen genom att skicka epost till oh2eqf snabela sral punkt fi.
Rock your Rigs!

Östfinländska radioentusiasters sommardagar 2015

Garde Party ry:s radioklubb, OH8G, anordnar I år de traditionella östfinländska radioentusiasters sommardagar i
Naapurivaaran Lomakeskus i Vuokatti, Sotkamo 5. - 7.6.2015.
På programmet finns bl.a. föredrag, orienteringsövningar, läger-olympiska spel samt kriskommunikations workshop.
Om man vill kan man även avlägga radioamatörs examen. Anmälningar till Arto Moilanen, OH8GNZ.
Tidtabellen meddelas då deltagarantalet blir klart.
Tilläggsinformation: http://garde.fi/.

Bemärkelsedagar

85 år

10.5. Lassi Hamppu, OH1KZ

80 år

8.5. Eero Heinonen, OH1OF

60 år

9.5. Jouko Fabritius, OH2BJF

11.5. Mauri Aalto, OH5MXW

11.5. Teppo Ylander, OH2-4494

12.5. Timo Paukku, OH6TF

18.5. Eero Söderholm, OH2JUZ

50 år

14.5. Thor Kottelin, OH2GDF

16.5. Risto Hölttä, OH2BWW

17.5. Harri Leskinen, OH2JMS

17.5. Hannu Soivio, OH6HSQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar alla jubilarerna.

Pryldagar i Petäjävesi

Ett lopptorgsevenemang för antikelektronik, Pryldagen, anordnas i år på Petäjävesi Radio- och Telefonmuseum
två gånger lördagen 23.5. samt 8.8.2015. Då är det fritt inträde till museet.

Radio-orienteringsträningarna 14. Och 16. maj

Följande radio-orienteringsträningar hålles i Helsingfors torsdagen 14.5. kl. 10 - 12. Då hålles en 80 meters
sprintövning. Samling vid Pitkäkosken ulkoilumaja parkeringsplats, adressen är Kuninkaantammentie 17.

Lördagen 16.5. hålls 80 meters traditionell övning i Esbo kl. 10 - 13.
Samling i Bolarskog på Puolarmaari parkeringsplats. Adressen är Puolarmaari 10.

Tilläggsinformation fås på radio-orienteringssidorna på adressen http://ardf.pp.fi/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas VOLTA WW RTTY Contest, CQ-M International DX Contest, F9AA Cup PSK, SKCC Weekend
Sprintathon, FISTS Spring Sprint och 50 MHz Spring Sprint.

Nästa tisdag 12.5. körs NAC UHF och nästa torsdag 14.5. NAC 50 MHz samt QRP Minimal Art

Session.

Nästa veckoslut tävlas Sainion muistokilpailu, OH-SM-landskampen, His Majesty King of

Spain Contest, Aegean RTTY Contest, Feld Hell Sprint, WAB 7 MHz Phone och UA2 QSO Party.

Följande FM-deltävling; Sainio den 17.5.

Sainios minnestävling körs nästa veckas söndag 17.5. SSB-delen är kl. 10.00 - 10.59., CW-delen körs kl. 11.30 - 12.29.
RTTY-delen tävlas kl. 13.00 - 13.59. Banden är 80- och 40 meter. Alla tider Finsk tid.

Reglerna finns på SRAL:s websidor. Loggen bör sändas in inom en vecka.
Välkommen med.

OH-SM-landskampen 16. - 17.5.

Den traditionsrika landskampen tävlas nästa veckoslut på 2 meters, 70 cm och 23 cm frekvensband.
CW-delen är lördagen 16.5. kl. 1700 - 2100 UTC. På foni tävlas det söndagen 17.5. kl. 0600 - 1000 UTC
Tävlingsbudet är RS(T) + löpande nummer från 001 + lokator.
Reglerna finns på SRAL:s websidor. Välkommen med.

Svara på SAC-enkäten

SAC-tävlingens senaste resultathäfte har nyligen publicerats komplett med bilder och tävlingshistorier.
I samband med den publicerade tävlingskomittén en enkät angående utveckling av SAC.
Alla åsikter är värdefulla och hjälper att förverkliga den bästa utvecklingsriktningen redan till höstens tävlingar.
Så du går väl in och skriver dina tankar på adressen www.sactest.net före den 10 maj.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17 maj kl. 15.00 finsk tid på frekvensen
3720 kHz ± QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.