Svensk bulletin 23/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1524
Kanslibulletin 23/15 27.6.2015

INNEHÅLL

Medlemsgallup
Styrelsens frågetimme i juli
Förbundets sommarläger om ett par veckor
Busstransport till förbundets sommarläger för dagsbesökare på lördag
Radioamatörexamen på sommarlägret
Silent key
Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet
Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2016
Klubbarna meddelar
Nationalparksvecka
Hami-Golf 2015
Bemärkelsedagar
Radio-orienteringsträningar
Öppen radio-orienterings FM-tävling 2015
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Medlemsgallup

Mellan sidorna på juni månads nummer av tidningen Radioamatööri skickades en medlemsgallup gällande tidningen Radioamatööri. Gallupen kan också besvaras på internet, länk finnes på adressen www.sral.fi. Svar mottages till och med slutet av augusti.

Styrelsens frågetimme i juli

Styrelsens frågetimme i juli hålls på förbundets sommarläger i Räyskälä, lördagen den 11 juli klockan 12:00. Välkommen att ställa frågor. I juli hålls ingen frågetimme på banden.

Förbundets sommarläger om ett par veckor

SRAL:s sommarläger hålls i Räyskälä i Loppis den 9 till 12 juli 2015. Lägret ordnas av Riihimäen kolmoset ry, OH3AD. Adressen till lägrets anmälningspunkt är Vääriäntie 140, Loppi. Lägerområdet befinner sej bredvid Räyskäläs flygfält på Pansarbrigadens skogiga stridsövningsområde. Platsen är bekant från fem tidigare skogsläger i Räyskälä.

Lägrets program är mångsidigt, allt från historiska temaföredrag till satelliter. På torsdag går vi igenom flera ämnen inom radioamatörhobbyns grunder. På fredag och lördag hålls föreläsningar om många olika ämnen. Dessutom har lägret träffar och forum.

HF-digikliniker betjänar fredag och lördag i Johtola-byggnaden. Olika lekfulla lägertävlingar utlovas också. På lördag och söndag försöker vi slå världsrekord i IARU HF-tävligen på ett aningen speciellt vis, nämligen med ett stort antal operatörer.

Lägret har också ett lopptorg, som är öppet under alla fyra lägerdagar. Lopptorgets auktion hålles söndag klo 11:00. Lopptorgets anvisningar och utskrivbara prislappar finnes på OH3AD:s lägersidor.

Mer information om lägret fås i tidningen Radioamatööri som utkommer nästa vecka samt på lägrets hemsidor på adressen http://oh3ad.fi/rayskala-2015.

Busstransport till förbundets sommarläger för dagsbesökare på lördag

Pelastuspalvelun Viestitekninen Yhdistys ry ordnar en tur-retur gruppresa för dagsbesökare till SRAL:s sommarläger i Räyskälä. Busstransporten går från Riihimäki tågstation på sommarlägrets lördag den 11 juli 2015.

Bussen avgår från Riihimäkis tågstation, alltså resecentret, klo 09:15 på morgonen. Avgångstiden gör det möjligt att anlända till Riihimäki med tåg eller buss från alla väderstreck.

Bussen återvänder från Räyskälä lägerområde klockan 18:00, och är tillbaka senast klo 19:00 vid Riihimäki tåg-/busstation.

Bussresans pris är 10 euro och till detta tillkommer lägrets dagsbesökares deltagaravgift på 10 euro.

Anmälan till bussresan görs på adressen: http://www.pvty.eu/events/118/rayskala-2015/.

Bussen har 52 platser. Reservera din plats snarast. Anmälningar tas emot till och med 6.7.2015 klo 00:00.
Gruppresan förverkligas när det finns tillräckligt med resenärer.

Mer information angående bussresan ger Jani Venho, OH2JCQ, e-post oh2jcq snabel-a sral punkt fi, telefon 040 174 7755.

Radioamatörexamen på sommarlägret

På sommarlägret finns möjlighet att avlägga radioamatörexamen på torsdag, fredag eller lördag.
Examenstillfällena hålles i Flygskolans klassrum. Deltagande förutsätter förhandsanmälan. På torsdag hålles examenstillfälle klockan 18:00, övriga dagar klockan 16:00.

Anmälningar till Juhani Lehtosaari, OH2MD, e-post oh2md snabel-a sral.fi eller telefon 050 559 2226.

Silent key

Finlands Radioamatörförbunds kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Onni Ahlroth, OH2OO; Timo Kataja, OH2HF; Esko Puikkonen, OH2JQ ja Antti Siivola, OH2AUD; har lämnat oss.

Vi hedrar Onnis, Timos, Eskos och Anttis minne med en stunds tystnad.

Ansökan om rättigheterna att ordna höstdagarna och höstmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 14.11.2015. För evenemanget söks en arrangör.
Det är möjligt att ordna Höstdagar kring höstmötet, under vilken det förekommer presentationer och träffar samt eventuellt ett lopptorg.

Höstdagarna kan vara hela veckoslutet eller vara ett endagsevenemang. Presentationsprogrammet är fritt att
beslutas av anordnaren. Är er klubb intresserad av att ordna Höstdagarna? Ansökningarna om rättigheterna att arrangera Höstdagarna kan sändas till adressen toimisto snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 8.7.2015 kl. 16.00.

Ansökan om rättigheterna att ordna sommarlägret 2016

Anordnaren av sommarlägret 2016 söks. Sommarlägret hålls i början av juli, gärna under det andra eller alternativt första veckoslutet. Lägret är fyra dagar (to-sö). Programmet kan beslutas fritt av anordnaren. Oftast har lägrets egentliga programdagar varit fredag och lördag. På lägret har även försäljningsbord och lopptorg ordnats.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarlägret? Ansökningarna om rättigheter att ordna sommarläger kan
sändas per adress toimisto snabela sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 8.7.2015 kl. 16.00.

Klubbarna meddelar

OH6AD kallar till extra möte.

Välkommen till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s extra medlemsmöte, som hålles måndagen den 6 juli 2015 klockan 19:00 i Jyväskylän Monitoimitalos klubbrum på adressen Kuntoportti 3.
På mötet behandlas tilläggsbudget för anskaffande av antenn. Välkommen!

Styrelsen

Nationalparksvecka

Årets nationalparksaktivitetsvecka hålls 13.-19 juli 2015. Eventuellt aktiveras flera parker.

Hami-Golf 2015

Spelen går av stapeln på Linna Golf i Vanajalinna fredagen 10.7.2015. Adressen är Vanajalinnantie 485, Tavastehus. Start från kl. 10. Samtliga golfande amatörer med familj och vänner är välkomna.

Anmäl dig möjligast fort så vi kan konfirmera bokningen. Spelavgiften är 60 euro.
Efteråt finns det möjlighet till lunch, antingen buffet för 23 euro eller sopplunch för 16 euro.

Spelformen är pb/hcp. Vandringspris slagspel/hcp.

Man kan kolla om logi och spelpaket direkt från Linnagolf eller Hotell Vanajanlinna.
Tilläggsinfo och kontaktuppgifter finns på adressen www.linnagolf.fi.

Anmälningar t.o.m. 3.7. Meddela även din klubb och exakt handicap till Kari, OH2BFF. Egenanrop fungerar.
Karis telefonnr är 040 809 5022.

Bemärkelsedagar

95 år
3.7. Paavo Kotilainen, OH2SN

85 år
30.6. Uuno Hietaharju, OH6-816

80 år
2.7. Tage Olander, OH2FQM

70 år
5.7. Esko Hoppania, OH2BNP / OH4BNP

60 år
27.6. Pirjo Minkkinen, OH1MI
3.7. Pekka Seppälä, OH1ECQ / OH1PF

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioorientingsträningar

På lördag 27 juni hålls 80 meters sprintträningar i Helsingfors klockan 10:00 - 12:00.
Samling vid Långforsens friluftsstugas parkeringsplats på adressen Kungseksvägen 17, Helsingfors.

På fredag 3 juli hålls radio-orienteringens sprintträningar i Esbo klockan 16:00 - 18:00. Samling på Vermo travbanas parkeringsplats. Adressen är Majorsgränd 6, Esbo. Välkommen.

Mer information på radio-orienteringens hemsidor på adressen http://ardf.pp.fi/. Välkommen på träningar.

Öppen radio-orienterings FM-tävling 2015

Radio-orienteringens Finska mästerskapstävling 2015 ordnas av OH2MD. Eventet består av en 3,5MHz tävling. Tävlingen går av stapeln lördagen den 1 augusti 2015 klockan 14:00. Det handlar om en traditionell 3,5MHz tävling.

Tävlingsplatsen är Sisumaja, Suomusjärvi. Tävlingen följer Finska mästerkaps-tävligsregler som baserar sej på IARU region 1 reglemente. Tävlingsklasser: Damer, Juniorer, Seniorer, Old Timers, Veteraner. Egen öppen klass för de som inte deltar i FM-tävlingen. Uppskattade utgifter: tävlingsavgift 10 euro.

Anmälan till och med 7 juli per e-post oh2jku snabel-a sral punkt fi. Meddela namn, födelseår och kontaktuppgifter. Mer information får på adressen www.sral.fi/ardf. Välkommen att tävla!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Ukrainas DX DIGI Contest, His Majesty King of Spain Contest och ARRL Field Day.

29.6.-5.7. tävlas 10-10 International Spirit of 76 QSO Party.

Nästa onsdag 1 juli tävlas RAC Canada Day Contest och nästa torsdag 2 juli NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, DL-DX RTTY Contest, Marconi Memorial HF Contest, Original QRP Contest, FISTS Summer Slow Speed Sprint, PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint, DARC 10-Meter Digital Contest och QRP ARCI Summer Homebrew Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 5 juli kl. 15 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +-QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Jens Andersson, OH6ELN.