Svensk bulletin 31/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1531S
Kanslibulletin 31/15 19.9.2015

INNEHÅLL

Förbundets styrelseval närmar sig
Kandidatuppställande inför Förbundets val
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser börjar
Åbo-dagen
Raili och Keke i Rumänien
Tävlingsnyheter
Kom med i SAC-CW tävlingen och samla poäng åt Finland!
Nästa bulletin

Förbundets styrelseval närmar sig

Höstmötet och valen närmar sig. Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2015 står styrelsemedlemmar
Jukka Pappinen, OH6MWQ och Marko Wirtanen, OH8WM i tur att avgå. Under höstmötet väljs två medlemmar
till styrelsen för en mandatperiod på tre år.

Röstningsmetoderna är postomröstning och röstning på plats under höstmötesplatsen.

Valordningen för Finlands Radioamatörförbund finns att ses bl.a. på förbundets webbsidor, i OH-katalogen från och med år 2011
samt vid behov vid förbundets kansli. På förbundets webbplats finns valordningen under rubriken SRAL i menyn på huvudsidan.

Valförteckningen över de röstberättigade finns att ses från vecka 39 framåt hos Finlands Radioamatörförbunds sekreterare
under kansliets öppethållningstider.I förteckningen finns alla perosnmedlemmat och klubbar som godkänts som Finlands
Radioamatörförbund rf:s medlemmar t.o.m. 19.9.2015.

Postomröstningsmaterialet sänds i samband med novembernumret av tidningen Radioamatööri 26.10.2015, därtill är röstandet
möjligt under höstmötesplatsen 14.11.2015.

De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmaterialet per post genom att meddela att de vill ha det åt
valnämndens sekreterare, e-post oh2hsj snabela sral punkt fi.

Kandidatnomineringen inför Förbundets val

Varje medlem i Förbundet har skriftligt rätt att begära att dennes kandidat tas med i kandidatnomineringen för valet.
Valhandlingarna, dvs. förslagen till kandidater ombeds sändas t.o.m. 2.10.2015 till Finlands Radioamatörförbunds
kansli till sekreteraren för valkommittén per adress:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén
Sekreterare Annika Wahlström
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I det skriftliga förslaget måste kandidatens efternamn samt alla förnamn nämnas och därtill bör det finnas ett av kandidaten
undertecknat samtycke till att ställa upp som kandidat. Valhandlingen kan inte vara villkorlig och den är offentlig
efter att kandidaterna har presenterats.

De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan åter ställa upp, men även dessa bör i detta fall sända in valhandlingarna.

Kandidaterna kan till novembernumret, som är ett valnummer av Radioamatööri, sända in en bild
(gärna i elektroniskt format) samt en högst 200 ord lång fritt formulerad text för valet. Bilden kan vara en pappersbild eller en
elektronisk bild av tillräcklig kvalitet.
En skannad bild med resolutionen 300-400 dpi i tif-format. Digibildens storlek bör vara minst 1200 x 1600 pixels.

Klubbarna meddelar

OH3AC ruskaläger, pryldagar och lopptorg 25-27.9.2015

Klubbens traditionella "Ruskaläger" och "Pryldagar" hålls det sista veckoslutet i september, fredag-söndag 25-27.9.2015 i Nastolan
Luhtaanpirtti vid stranden av Salajärvi. I lägerprogrammet finns presentationer, preparation för elementär och allmän klass,
möjlighet till behörighetsexamen, antenntester och mångsidigt program, samvaro, tankeutbyte, QSOande i CQWW RTTY, korvgrillning, bastubadande osv.

Huvudtpogrammet är Mattis, OH7SV:s livliga berättelse om hur en vanlig grundantenn anpassas. För säljande av prylar finns gott om
släpkärreutrymme samt utrymmen utom- och inomhus. Mer information från klubbens webbsidor www.oh3ac.fi.

OH3R börjar åter söndagsjouren

Arvi Hauvonens minnesstation OH3R i Radio- och televisionsmuseet har haft jour varje söndag sedan 1990-talets början.
Sammanlagt har jour hållits över 1000 gånger nu. På grund av renovering av museet har jouren varit avbruten en tid,
men nu inkommande söndag 13.9 börjar de igen mellan klockan 12 och 15 och fortsätter sedan samma tid varje söndag.

Stationen finns nu belägen i antennanpassningsrummet i Gamla Stationsbyggnaden för Lahtis långvågsstation, dvs. i
precis samma rum därifrån Lahtis sändningar i tiderna sändes.

Stationens jourhavande möjliggör klubbmedlemmarna aktivering och samtidigt gör man museet och klubben mer kända.
Även besökare är välkomna att besöka stationen under jourtider. Jourtider kan bokas av Pena, OH3TY, oh3ty snabela oh3ac punkt fi.

Bemärkelsedagar

90 år

26.9. Martti Kilpinen, OH2RE

85 år

26.9. Rauno Blomvall, OH1PI

70 år

19.9. Leif Irjala, OH6NUO

19.9. Toivo Pränny, OH2BSE

20.9. Väinö Isomaa, OH9GIT

21.9. Mikko Laiho, OH2BCH

60 år

20.9. Jukka Kupiainen, OH3WJ / OH5MGW

21.9. Mauri Kotala, OH9UW

23.9. Lasse Eloranta, OH2NQT / OH5ZF

23.9. Jouni Jutila, OH3MIY / OH3-4747

24.9. Panu Tikka, OH1BNB

25.9. Lauri Siren, OH8BSJ

50 år

24.9. Rauno Parkkari, OH2GFY / OH2-9010

25.9. Jari Lehtinen, OH3EPZ

25.9. Martti Salminen, OH6WQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser börjar

Elementär kurs för radioamatörer börjar Järvenpää under hösten

OH2AP anordnar under höstens lopp en grundkurs på klubben genom stödda självstudier. Kursen börjar i september och
fortsätter varannan torsdag 5-6 gånger, dvs. ungefär i tre månaders tid. Kursen avslutas med radioamatörexamen.
Mer information på adressen http://oh2ap.fi/.

Radioamatörkurs i Torneå

Tornion Radiokerho ry, OH9AR, ordnar en radioamatörkurs. Elementärkursen börjar tisdagen 29.9. kl. 18 i Vojakkala i Torneå.
Adressen är Jokivarrentie 850. Anmälningar och förfrågningar till tornionradiokerho snabela gmail punkt kom eller Jouko, OH9VC, tfn 0400 978 951.

Elementär kurs börjar i Lahtis tisdagen 29.9.2015 kl. 18.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller en populär grundkurs som börjar tisdagen 29.9. kl. 18 Kursen pågår till början av november.
Allt studiematerial finns på klubbens websidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html. Anmälningarna till
Seppo Murtomaa, OH2TO, tel. 0400 713545 eller emajl koulutus & oh3ac punkt fi.

Radioamatörkurs i Kouvola

Radioamatörkursen börjar 4.10 vid Kouvola radiomuseum. Kurskvällarna är på söndagar fr.o.m. kl.17.00. Radioamatörexamen i
början av december. Kurspriset är 50 euro, som inkluderar undervisning och kursmateiral. Mer information av Heikki, OH5GES,
tfn 041 544 2554 eller oh5ges snabela sral punkt fi.

Radioamatörkurs i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar in sig på radioamatörexamen med början i oktober 2015.
Kursen hålls i klubbutrymmet i västra flygeln av Pyynikin näkötorni. Adressen är Näkötornintie 20.

För kursen tas ingen avgift och deltagande förutsätter inte medlemskap i klubben. Kursen hålls under tre på varandra följande veckoslut.
Dagarna är följande: 17-18.10, 24-25.10 ja 31.10-1.11. Under varje kursdag sker undervisning kl. 10-12 och 13-15.

Som avslutning på kursen ordnar examensmottagaren prov på tisdagen 3.11.2015 kl. 18.00 eller enligt överenskommelse.
Anmälning till kursen är obligatorisk, begränsad mängd platser. Mer information från klubbens sidor på adressen http://oh3ne.ham.fi.

Åbo-dagen

Alla radioamatörer inbjuds att söndagen 20.9. - Åbo-dagen - hålla QSO:n på 80- samt 40 meter.
Evenemanget arrangeras av åboländska radioamatörerna Jouko Lehto, OH1NN, samt Leo Pajuvirta, OH1LEO.
På foni kör man på frekvenserna 3685 - 3680 kHz samt 7075 - 7060 kHz, plus minus QRM.
Om telegrafifrekvenserna bestäms det på SSB. Då bägge stationerna har blott en operatör blir det obligatoriska pauser.
Om dem meddelas på banden. Samtliga QSO:n kvitteras. Välkommen med.

Raili och Keke i Rumänien

Raili, OH2HOD, samt Keke, OH2OT, är QRV från Rumänien t.o.m. 30.9.
Dessutom är de i gång under hemfärden från olika länder. Raili är bl.a. med i CQ WW RTTY-tävlingen
med anropet YO/OH2HOD.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen i SAC, AGB NEMIGA Contest, FeldHell Sprint, Classic Exchange och BARTG Sprint 75.

Nästa tisdag 22.9. står NAC 2,3 GHz + up i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY samt UBA ON Contest 6m.

Classic Exchange fonitävlingen körs 27. - 28.9. samt 29. - 30.9.

Kom med i SAC-tävlingen och möjliggör landskampsseger åt Finland!

Detta veckoslut 19-20.9 tävlas CW-delen i Scandinavian Activity Contest. Återigen utlovas en spännande landskamp de nordiska
länderna emellan. Landskampsresultatet består av poängen från samtliga deltagare. De nordiska stationerna är koefficienter för
stationerna i resten av världen, så motstationerna räcker till. CW-delen tävlas kl. 1200-1159 UTC.
Välkomna med att hjälpa landskampssegern åt Finland. Låt oss hålla "pojken" i Finland.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 27 september kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.