Svensk bulletin 33/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1533S
Kanslibulletin 33/15 3.10.2015

INNEHÅLL

Oktober frågetimme
Kandidatnomineringen till Förbundets val publiceras
Förbundets höstdagar
Tjänster sökes
Öppet hus på Förbundets kansli 15.10
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radiohullujen Rompepäivä 10.10
Traditionsradioevenemanget, PRT 21
Radioamatörkurser håller på att börja
Tävlingsnyheter
Kom med i SAC-kontesten och hjälp Finland vinna
Nästa bulletin

Oktober frågetimme

Styrelsens frågetimme hålles lördagen 10.10. kl. 1400 - 1500 på frekvensen 3685 kHz.
De nyfikna frågar, styrelsen svarar. Frågetimmens ändamål är att vara ett diskussionsforum
mellan medlemmarna och styrelsen.
Låt oss använda denna traditionella påverkningskanal. Vi hörs på frågetimmen.

Kandidatnomineringen till Förbundets val publiceras

Kandidatnomineringen avslutades den 2.10. Kandidaterna presenteras på förbundets hemsidor
på måndag kväll 5.10. efter valnämndens möte.

Förbundets höstmöte

Förbundets höstdagar och stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 14.11.2015 i Jyväskylä.
Evenemanget arrangeras av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD.

Logi

Mötet äger rum på Spahotell Rantasipi Laajavuori. Hotellets adress är Laajavuorentie 30, Jyväskylä.
Priset är 90 euro/dygn för enkelrum och 99 euro/dygn för dubbelrum.
I priset ingår buffet-frukost samt bruket av gym. Var och en bokar själv rum med koden "radioamatöörit".
Hotellet kan även erbjuda logi på Cumulus i Jyväskylä enligt följande: 76 euro/dygn för enkelrum
Samt 85 euro/dygn för dubbelrum. Priserna är från-priser, beroende på tillganglighet.
Priserna inkluderar buffet-frukost samt gästbastu. Bokningskoden är "radioamatöörit".

Under höstdagarna bjuds det på lunch från buffet bordet till priset 21 euro kl. 1100 - 1400.
Ett spa-besök för icke hotellgäster kostar 14 euro. Det finns även möjlighet till bowling.

Tjänster sökes

En svensksåråkig radioamatör eller översättare som är välförtrogen med verksamheten söks för att översätta
frågebankerna till radioamatörexamen. Översättningsarbetet lämpar sig att göras som teamarbete i t.ex. en
radioamatörfamilj. Personen eller arbetsgruppen bör vara väl förtrogen med radioamatörteknik samt ha
förmåga att producera smidigt och vällöpande skriftlig text. Arbetet sker främst i talkoanda, men någon form
av liten ersättning utbetalas för arbetet.
Mer information av Merja Koivaara, OH1EG 050 569 2298 eller oh1eg snabela sral punkt fi.

Öppet hus på Förbundets kansli 15.10

Förbundets kansli håller öppet hus torsdagen 15.10.2015 kl. 17-20. I programmet finns Mattis,
OH7SV, teknikföreläsning.
Därtill finns möjligheten att göra de första införskaffningarna till tomtesäcken. Kom och bekanta dig med
SRAL:s kansli och sköt dina kansliärenden samtidigt. Kaffe med dopp serveras.
Kansliets adress är Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkommen!

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Jorma "Jori" Nieminen har lämnat oss.
Vi hedrar Joris minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH2AP månadsmöte

OH2AP:s oktober månadsmöte hålls torsdagen 8.10. kl.1800.
Adressen är Torpantie 7, Järvenpää hemma hos Olli, OH2OW.
Kvällens föredragare är Seppo Tiainen, välkommen.

OH8AA:s årsmöte

Kahdeksikkojen kerho ry:s stadgeenliga årsmöte hålls tisdagen 13.10.2015 kl. 1800 på klubblokalen,
på adressen Koulutie 6.

Bemärkelsedagar

80 år

10.10. Matti Lampinen, OH2IF

11.10. Matti Kaitera, OH2LK

70 år

3.10. Markku Aalto, OH2BZ

4.10. Matti Friman, OH2BDQ

6.10. Raimo Nikkanen, OH2EUH

6.10. Arne Nylund, OH2NNE / OH2DK

9.10. Esko Saarinen, OH2BDV

60 år

8.10. Ilkka Laaksonen, OH3EFZ

50 år

5.10. Tomas Olander, OH2ETW

6.10. Petri Haavisto, OH1FYK

7.10. Christian Wikström, OH6XG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiohullujen Rompepäivä 10.10

RadioHullut ordnar sina legendariska pryldagar lördagen den 10.10.2015 kl. 12-16. Kom och köp eller sälj
dina radioprylar från försäljningsplatser som är avgiftsfria för privatpersoner.

Evenemanget hålls vid Huissin Urheilutalo. Adressen är Vasavägen 1081, 61350 Ilmajoki. Mycket utrymme
i en öppen sal med försäljningsbord för framställande av prylarna och på den stora parkeringsplatsen finns
plats för försäljning från släpkärror. På plats finns en buffet, där man kan göra snabbesök för kaffe, eller
för att få sig lite tilltugg.
Välkomna även längre ifrån för att fira en eftermiddag i radioanda.

Traditionsradioevenemanget PRT 21

Traditionsradioevenemanget PRT21 arrangeras på självständighetsdagen, söndagen 6.12.2015.
Som arrangör fungerar Finnair Radioamateur Club, OH2AY.
Noggrannare uppgifter publiceras senare i tidningen Radioamatööri.

Radioamatörkurser håller på att börja

Radioamatörkurs i Kouvola

Radioamatörkursen börjar 4.10 vid Kouvola radiomuseum. Kurskvällarna är på söndagar fr.o.m. kl.17.00.
Radioamatörexamen i början av december.
Kurspriset är 50 euro, som inkluderar undervisning och kursmateiral. Mer information av Heikki, OH5GES,
tfn 041 544 2554 eller oh5ges snabela sral punkt fi.

Radioamatörkurs i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar in sig på radioamatörexamen med början i oktober 2015.
Kursen hålls i klubbutrymmet i västra flygeln av Pyynikin näkötorni. Adressen är Näkötornintie 20.

För kursen tas ingen avgift och deltagande förutsätter inte medlemskap i klubben. Kursen hålls under tre
på varandra följande veckoslut, börjande 17-18.10.
Under varje kursdagarna sker undervisning kl. 10-12 och 13-15. Efter kl. 15 sker fri diskussion och annat
fritt program, t.ex. att stifta bekantskap med klubbens radiostation och hållande av kontakter som uppvisning av
verksamheten. Som avslutning på kursen ordnar examensmottagaren
prov på tisdagen 3.11.2015 kl. 18.00 eller enligt överenskommelse.

Anmälning till kursen är obligatorisk, begränsad mängd platser. Anmälningar till Virve, oh3viki snabela gmail punkt kom,
mer information finns på klubbens sidor på adressen http://oh3ne.ham.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 15-Meter SSTV Dash Contest, TARA PSK Rumble Contest, German Telegraphy Contest,
Oceania DX Contest, GTC CW Cup, Russian WW Digital Contest, TRC DX Contest, International HELL-Contest,
FISTS Fall Slow Speed Sprint, WAB HF Phone, UBA ON Contest och RSGB 21/28 MHz Contest.

Nästa tisdag 6.10. står NAC VHF och nästa torsdag 8.10. NAC 50 MHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas SAC SSB-delen, Makrothen RTTY Contest,

10-10 International 10-10 Day Sprint, Oceania DX Contest, QRP ARCI Fall QSO Party,

SKCC Weekend Sprintathon samt FISTS Fall Unlimited Sprint.

Kom med I SAC -kontesten och hjälp Finland vinna

Nästa veckoslut 10 - 11.10. körs Scandinavian Activity kontestens SSB-del,

och det vankas I gen en spännande landskamp mellan de nordiska länderna.

Till landskampen räknas samtliga deltagares poäng.

De nordiska stationerna är multiplikatorer för den övriga världen,

så det kommer nog att finnas motstationer.

SSB-delen körs kl. 1200 - 1159 UTC. Välkomna med och förverkliga landskampsseger till Finland.

Vi håller "pojken" hemma.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11 oktober klockan 1500 på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.