Svensk bulletin 38/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1538S
Kanslibulletin 38/15 14.11.2015

INNEHÅLL

Förbundets Höstdagar i Jyväskylä hölls i går
Finlands Radioamatörförbund rf med i IARU:s jubileumsårs QSO-fest
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Artiklar önskas till temanumret i januari
Winlink veckoslut 21-22.11
Arvi Hauvonens minnesstation, OH3R, jourerar
Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015
DX- och kontestmöte I Vanda
Bonaire, PJ4 I Karibiska havet är i gång
Réunion QRV
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Förbundets Höstdagar i Jyväskylä hölls i går

Förbundets höstdagar och stadgeenliga höstmöte hölls i Jyväskylä lördagen, 14.11.2015.
Evenemanget ordnades av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD.
Evenemangsplatsen var Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori. Hotellets adress är Laajavuorentie 30, Jyväskylä.
Näköradio Hami var inte med på höstdagarna denna gång.

Finlands Radioamatörförbund rf med i IARU:s jubileumsårs QSO-fest

Den Internationella Radioamatörunionen, IARU, fyller 90 år i år. De nationella förbunden aktiverar banden
med specialanrop fram till slutet av år 2015. SRAL:s anrop är OH90IARU.

Banden är 160m - 70cm och sändarslagen CW, SSB, RTTY och andra digitala sändarslag.

Operationsturer delas ut av Jouko, OH1RX eller Jorma, OH2KI per e-post.
Jouko, OH1RX nås via egenanrop. Jormas e-postadress är jorma punkt saloranta snabela kolumbus punkt fi.

Berätta tiden (helst en åtta timmars period; 00-08, 08-16, 16-00z) samt sändarslag och vilka band du
reserverar för aktiviteter.
Du behöver ett loggprogram (N1MM, Win-test, DX4WIN eller motsvarande), som producerar logg i
ADIF-format.

Mer specifika instruktioner fås av Jorma eller Jouko då QRV-turerna blir bekräftade.

Loggarna sänds av var och en som varit aktiva till Jari, OH1BOI på adressen oh90iaru snabela sral punkt fi.
Loggarna sänds i ADIF-format direkt efter att den egna turen avslutats.

Vi önskar att så många som möjligt av förbundets medlemmar skulle komma och vara aktiva
samt njuta av pileuperna.

OH90IARU kan även användas i höstens tävlingar. Reservationer till Jouko, OH1RX via egenanrop.
QSL via LoTW. Pappers-QSL (via bureau och direkt) sköts av Miika, OH2BAD.
Villkoren för IARU specialaward samt nerladdande och loggkontroll finns på webbplatsen
http://iaru90.hamlogs.net.

I awardärenden hjälper Jari, OH1BOI, som nås via egenanrop.
OH90IARU Team Finland; Jorma/OH2KI, Miika/OH2BAD, Olli/OH0XX, Jari/OH1BOI
och Jouko/OH1RX önskar alla trevliga QSO-stunder i jubileumsårets tecken.

Klubbarna meddelar

Marspresentation på Kakkosten Kerho

Kakkosten Kerho, OH2AA, håller på tisdagen 17.11 kl. 18 en presentation med Marstema.
Emeritusprofessor Risto Pellinen håller presentationen. Klubbens adress är Gesällgränden
1a B1, Helsingfors. Välkommen!

Bakom ratten

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry:s, OH2AP, November månadsmöte halls 19.11. kl. 18.00.
Vi träffas på bekant plats hemma hos Olli, OH2OW.
Adressen är Torpantie 7, Träskända. Seppo Sillanpää berättar om ämnet “Bakom Ratten”, dvs. Hur
man gör en rally-simulator. Man får även bekanta sig med simulatorn.

OH9AB meddelar:

OH9SCL håller 30 års jubileumssupé i Ravintola Pohjanhovi 1.12 kl. 18.00. Adressen är
Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi.
Bindande anmälningar till Juha, OH9MM fram till 15.11. Egenanrop fungerar. Välkomna med för
att komma ihåg det förgångna och planera nytt! Mer information från adressen oh9ab.com<http://oh9ab.com>.

Bemärkelsedagar

70 år
14.11. Juha Anttila, OH3MVZ
16.11. Olli Rissanen, OH2BBM / OH0XX

60 ÅR

20.11. Juhani Hautala, OH6KJN

50 ÅR

19.11. Jari Jokiniemi, OH3BU / OH0MPO / OH2MPO
22.11. Petri Piironen, OH7DX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Artiklar önskas till temanumret i januari

I medlemsenkäten som gjordes detta år, önskades bl.a. att tidningen Radioamatööri innehåller mer artiklar
som riktar sig till nybörjare.
Januarinumret ämnar vara ett temanummer som riktar sig till nybörjare. Skulle du ha ett lämpligt ämne
inom temat, som du därtill skulle önska skriva om? Artiklar önskas bl.a. om följande teman,
som nämnts i svaren på medlemsenkäten:

- enkla grundläggande kopplingsscheman
- antenndimensionering och hur de bör placeras
- information om olika loggprogram
- första satellit-QSOet
- digitala sändarslag för nybörjare

Sista inlämningsdatum för material inför januarinumret av tidningen är 7.12.

Winlink veckoslutet 21-22.11

SRAL:s kommitté för säkerhetskommunikation ordnar en Winlink veckoslutsövning 21.11 kl. 10.00 - 22.11.
Övningen börjar kl. 10.00 och slutar nästa dag kl 17.00 finsk tid.

Syftet är att öva och testa Winlink 2000 systemet i säkerhetskommunikationen samt testa hur olika digitala
sändarslag lämpar sig under olika tider av dygnet. Syftet är även att göra deltagarna förtrogna med
Winlink nätverkets möjligheter under normala radioamatöromständigheter.

Instruktioner finns i tidningen Radioamatööri. Även till fin-ham- och postlistan sänds instruktioner.
Anmälningar till övningen t.o.m. 15.11.2015 per e-post till adressen oh7jjt snabela sral punkt fi.

Arvi Hauvonens minnesstation, OH3R, jourerar

Arvi Hauvonens minnesstation som jourerar på Lahtis Radio och TV museum varje söndag har flyttat till
antennrummet på Gamla Radiostationen,
En legendarisk plats som bibehållits så got som orörd från den gamla långvågsstationen i 90 år.
Jourerna började redan I början av 90-talet.
Under joureringen kör man på olika band samt berättar om radioamatörhobbyn åt möjliga besökare osv.
Även radioamatörer är välkomna att bekanta sig med eller köra från den fina stationen.
Jourerna är söndagar kl. 12.00 – 15.00. Inkommande söndag jourerar Harri, OH3UP.

Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015

Det är återigen tid att ge möjlighet åt gammal radioutrustning, så 6.12.2015 ordnas det
21 PRT-evenemanget. Det är inte en tävling, utan ett trevligt evenemang för "traditionsradioamatörer"
som vill nvända gamla militärradioanläggningar och andra som vill hålla kontakt med dessa.
Det är även en hyllning till signalisterna i våra krig.

Som kontaktapparatur används gamla radioapparater som varit i militärbruk, och är minst 40 år gamla.
Som motstationer bjuds radioamatörer som använda anläggningar av alla åldrar.

Inga loggar samlas in denna gång, och inga separata anmälningar behövs, ifall man inte önskar
reservera en viss stolpfrekvens för sin egen användning.

Evenemanget hålls under självständighetsdagen 6.12.2015. CW-delen är kl. 12-14 och AM delen
kl. 14-16 finsk tid. CW-kontakterna hålls på områdena 3510-3590 kHz och 7020-7040 kHz och
AM-kontakterna på 3710-3770 kHz och 7060-7080 kHz.

Som traditionsradist kan du om du önskar be om en stolpfrekvens åt dig. Det strävas till att
stolpfrekvenserna ordnas så att lågeffektade (under 5 W) och stationer med högre uteffekt
är på egna områden för att minimera störningar sinsemellan.
Meddela per e-post följande uppgifter: stationens anrop, typ av traditionsradio, antenn,
sändningseffekt, QTH, operatör och sändarslag (CW, AM eller bägge).

Stolpfrekvensreservationerna och respons sänds antingen per e-post till
tuomo snabela engineer punkt kom eller risto punkt hirvonen snabela finnair punkt fi.

Alla de stationer, som använder sig av militärradioutrustning som använts i krig använder /SA
efter sitt anrop och de stationer som använder minst 40 år gamla militärradioanläggningar använder
separationsbeteckningen /S efter sitt anrop. Alla andra stationer använder sina normala anrop.

Likt föregående år gör vi ett sammandrag över evenemanget på webben, så vi önskar att du sänder
1-2 bilder och en kort beskrivning av din traditionsstation och dina erfarenheter kort efter att evenemanget hållits.

Evenemangets webbsidor finns på adressen http://www.elisanet.fi/apila/OH2AY/oh2ay.htm.
Länken till den uppdaterade stolpfrekvenslistan finns på evenemangets webbsidor.

"Generalrepetition" inför PRT 21

Syftet med "generalrepetitionen" är att möjliggöra testande av de anläggningar och antenner som används
i PRT-evenemanget på förhand.
Tiden är lördagen 28.11.2015 kl. 12-16 finsk tid. Frekvenser: CW 3556, 3560 och 3565 kHz och
AM 3720 kHz eller din stolpfrekvens.

Välkomna med! OH2AY

DX och kontestmöte i Vanda

Det traditionella DX- och kontestmötet hålls I Vanda 12. – 13.2.2016.
Mötesplatsen är Sokos Hotell Vantaa. Anmälningen är i gång. Man utlovar flere intressanta föredrag.
Tilläggsinfo får du från Contest Club Finlands hemsidor på adressen http://www.contestclubfinland.com/.

Bonaire, PJ4, i Karibiska havet är i gång

Miika, OH2BAD och Jaakko, OH1MA, håller OH-mottagning från Bonaire efter bulletinen kl. 15.30
Finsk tid på frekvensen 21195 kHz.

Réunion QRV

FR/OH2YL, Réunion är QRV 22.11-1.12.2015. Operatören är Anne, OH2YL. HF-banden 10-160m, CW.
QSL kan sändas via OH2YL. Mer information fås från adressen http://www.froh2yl.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest RTTY, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest,
CQ-WE Contest och Homebrew and Oldtime Equipment Party.

Nästa tisdag 17.11. star NAC 1,3 GHz och näsat torsdag 19.11. NAC 70 MHz I turen.
På fredagen 20.11. körs YO International PSK31 Contest.

Nästa veckoslut tävlas LZ DX Contest, Feld Hell Sprint och RSGB 2nd 1,8 MHz Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 22 november kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.