Svensk bulletin 40/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1540S
Kanslibulletin 40/15 28.11.2015

INNEHÅLL

Uppdateringen av frågebankerna för radioamatörexamen är färdig
Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
YOTA December Month
Artiklar önskas till temanumret i januari
Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015
Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 6.12.2015
Vårens radioamatörkurser
DX- och contestträff i Vanda
Réunion QRV
Tävlingsnyheter
Sexornas Sjätte Dagens Cup på Självständighetsdagen
Nästa bulletin

Uppdateringen av frågebankerna för radioamatörexamen är färdig

Förutom frågebankerna för T1- och T2 modulerna har nu även frågebanken i K-modulen översatts och dessa kan tas i bruk under början av inkommande vecka. Även instruktionerna som berör ordnande av examen uppdateras i samma veva. Tack för det timtal långa frivilligarbetet Timo, OH2MLG och Juhani, OH2MD har ställt upp med!

Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU

Vill du vara aktiv med anropet OH90IARU som ordnats för firande av IARU:s 90 års jubileum?

Banden är 160m - 70cm och sändarslagen CW, SSB, RTTY och andra digitala sändarslag.

Operationsturer delas ut av Jouko, OH1RX eller Jorma, OH2KI per e-post. Jouko, OH1RX nås via egenanrop. Jormas e-postadress är jorma punkt saloranta snabela kolumbus punkt fi.

Du behöver ett loggprogram (N1MM, Win-test, DX4WIN eller motsvarande), som producerar logg i ADIF-format. Mer specifika instruktioner via ovan nämnda e-postadresser. Berätta tiden (helst en åtta timmars period; 00-08, 08-16, 16-00z) samt sändarslag och vilka band du reserverar för aktiviteter.

Loggarna sänds av var och en som varit aktiva till Jari, OH1BOI på adressen oh90iaru snabela sral punkt fi. Loggarna sänds i ADIF-format direkt efter att den egna turen avslutats.

Mer information via förbundets webbsidor http://sral.fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Elmer Juhantie, OH6XK har lämnat oss. Vi hedrar Elmers minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH1AA:s lillajul

OH1AA firar lillajul torsdagen 3.12.2015 kl. 18.00 i Sommelo. Välkomna!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC:s årsmöte, 85 års jubileum och lillajul må 7.12.2015

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; till sitt urpsrungliga namn "Lahden Kolmoset", fyller i år hedervärda 85 år. Jubileumsåret firas under måndagen 7.12.2015 vid Gamla Radiostationen på Radiobacken i Lahtis.

Jubileumsdagen inleds kl. 17.30 med det stadgeenliga årsmötet, där man behandlar verksamhetsberättelsen för nästa år och väljer styrelsemedlemmar. Genast efter årsmötet ca kl. 18.00 hålls en mindre och fritt formad återblick i klubbens 85 åriga historia fram till denna dag. Efter detta fortsätter evenemanget med en ännu trevligare lillajulfest så länge som firarna orkar. Kännetecken för lillajulsfestande är givetvis gröt, glögg, pepparkakor och bra lotteri. I samband med festligheterna finns det även möjlighet att stifta bekantskap med Arvi Hauvonens minnesstation och den legendariska antennanpassningslokalen i Gamla Radiostationen.

Klubbens styrelse önskar såväl radioamarörer som klubbens medlemmar välkomna.

OH2AP:s 50 årsfest och lilla jul

Klubbens jubileumsår avslutas med en lillajulsmiddag torsdagen 10.12.2015. Först samlas man i Korona baren kl. 18. Adressen är Sibeliuksenkatu 12, Järvenpää. Här grundades klubben för 50 år sedan. I programmet finns en festtoast och klubbens grundarmedlem, Jouko OH2BAN håller en jubileumspresentation och håller i trådarna för jubileumsmötet. Efter detta njuts jullunch på Scandic Järvenpää fr.o.m. kl. 19.00.

Deltagandet förutsätter bindande anmälan per e-post till adressen oh2ap snabela sral punkt fi eller per sms till Jussi, OH3ZQ till nummer 040 700 9020. Anmälningar görs absolut senast 6.12.2015. Middagskortets pris är 35 euro och betalas på förhand till klubbens konto. Välkomna!

OH2AA:s lillajul

OH2AA:s lillajul hålls tisdagen 15.12.2015 kl. 18.00. Klubbens adress är Gesällgränden 1 a B1, Helsingfors. Välkomna.

Bemärkelsedagar

80 år
1.12. Elias Känsäkoski, OH2ZA
5.12. Kauko Rönkkö, OH7SQ

70 år
2.12. Samuel Yli-Kohtamäki, OH6LZG
6.12. Ulf Broman, OH2BCK

60 år
29.11. Kari Kautto, OH1HKG
5.12. Markku Vanonen, OH2BLV / OH2-3681

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

YOTA December Month

I december firas Youngsters On The Air månaden (YOTA December month). Månadens syfte är att aktivera och sporra unga att hålla kontakter på radiovågorna samt presentera hobbyn för andra unga.

Ifall du, ditt kompisgäng eller din klubb önskar använda OH2YOTA specialanropet i december eller ifall det finns nåt annat att fråga kan du ta kontakt med Mari, OH2FPK (egenanrop fungerar). Vi försöker aktivera anropet så mycket som möjligt! Se även på adressen http://www.ham-yota.com/.

Artiklar önskas till temanumret i januari

I medlemsenkäten som gjordes detta år, önskades bl.a. att tidningen Radioamatööri innehåller mer artiklar som riktar sig till nybörjare.

Januarinumret ämnar vara ett temanummer som riktar sig till nybörjare. Skulle du ha ett lämpligt ämne inom temat, som du därtill skulle önska skriva om? Artiklar önskas bl.a. om följande teman, som nämnts i svaren på medlemsenkäten:

- enkla grundläggande kopplingsscheman
- antenndimensionering och hur de bör placeras
- information om olika loggprogram
- första satellit-QSOet
- digitala sändarslag för nybörjare

Sista inlämningsdatum för material inför januarinumret av tidningen är 7.12.

Traditionsradioevenemang PRT21 6.12.2015

Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12. Som kontaktredskap används gammal radioutrustning som varit i militäranvändning, och som är minst 40 år gamla. Som motstationer bjuds alla radioamatörer in som använder sig av radioutrustning av olika ålder. Loggar samlas inte heller denna gång in, och separat deltagaranmälande behövs inte, såvida man inte vill reservera någon viss stolpfrekvens till sitt förfogande.

Evenemanget hålls under självständighetsdagen 6.12.2015. CW-delen är kl. 12-14 och AM delen kl. 14-16 finsk tid. CW-kontakterna hålls på områdena 3510-3590 kHz och 7020-7040 kHz och AM-kontakterna på 3710-3770 kHz och 7060-7080 kHz.

Som traditionsradist kan du om du önskar be om en stolpfrekvens åt dig. Meddela per e-post följande uppgifter: stationens anrop, typ av traditionsradio, antenn, sändningseffekt, QTH, operatör och sändarslag (CW, AM eller bägge). Stolpfrekvensreservationerna och respons sänds antingen per e-post till tuomo snabela engineer punkt kom eller risto punkt hirvonen snabela finnair punkt fi.

Alla de stationer, som använder sig av militärradioutrustning som använts i krig använder /SA efter sitt anrop och de stationer som använder minst 40 år gamla militärradioanläggningar använder separationsbeteckningen /S efter sitt anrop. Alla andra stationer använder sina normala anrop.

Evenemangets webbsidor finns på adressen http://www.elisanet.fi/apila/OH2AY/oh2ay.htm. Länken till den uppdaterade stolpfrekvenslistan finns på evenemangets webbsidor.

Välkomna med! OH2AY

Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 6.12.2015

Söndagen 6.12.2015 firas Finlands självständighets dag på militärradioamatörstationerna genom att aktiver OI-anropen.

Vårens radioamatörkurser

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis i februari!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, har slagit fast tidpunkterna för de två traditionella vårkurserna! Kvällskursen för elementär klass inleds tisdagen 2.2.2016 och varar till slutet av mars. Intensivkursen under sportlovsveckan börjar motsvarande 29.2.2016 och varar sportlovsveckan ut. Till kurserna kan man anmäla sig antingen till Seppo, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller per e-post till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

Kursbroschyrer, läroplaner samt annat samtligt utbildningsmaterial hittas på klubbens webbsidor www.oh3ac.fi.

Förhandsinformation: Huvudstadsregionens radioamatörkurs börjar i Kyrkslätt i januari!

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET; ordnar fr.o.m. torsdag 28.1.2016 kl. 18.00 fram till medlet av mars en kurs i elementär klass i Kyrkslätt servicehus, som är på promenadavstånd från Kyrkslätt station. På grund av det goda läget önskar man i synnerhet att personer intresserade i radioamatörverksamheten i Esbo och Västra Nyland deltar.

Mer specifik kursinformation kommer till klubbens webbsidor inom kort och även till januarinumret av tidningen radioamatööri.

DX- och contestträff i Vanda

Den traditionella DX- och contestträffan ordnas i Vansa 12-13.2.2016. Mötesplatsen är Sokos Hotel Vantaa. Anmälan till evenemanget pågår. Många intressanta föreläsningar utlovas. Mer information fås från Contest Club Finlands webbplats på adressen: http://www.contestclubfinland.com/.

Réunion QRV

FR/OH2YL, Réunion är QRV 22.11-1.12.2015. Operatören är Anne, OH2YL. HF-banden 10-160m, CW. QSL kan sändas via OH2YL. Mer information fås från adressen http://www.froh2yl.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL EME Contest och CQ Worldwide DX Contest CW.

Nästa tisdag 1.12 tävlas NAC VHF och på torsdag 3.12 NAC 10m.

Nästa veckoslut tävlas Sexornas Sjätte Dagens Cup, SRAL:s Grundtävling, ARRL 160-Meter Contest, TARA RTTY Melee, Wake-Up! QRP Sprint, UK/EI DX Contest, TOPS Activity Contest och AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party.

Sexornas Sjätte Dagens Cup på självständighetsdagen

OH6AD kallar till Sexornas Sjätte Dagens Cup på självständighetsdagen 6.12.2015. Sändarslaget är CW. Tävlingstiden är kl. 0800-0859 UTC. Tävlingen sker på 80 och 40 metersbanden. Tävlingsmeddelandet är RS(T) + löpande nummer + landskapsbeteckning. Exempelvis 599 079 PS.

För varje fullständig kontakt fås 2 poäng. Ifall det finns fel i meddelandet fås 1 poäng för kontakten. Ett fel i anropet makulerar kontakten. Samma station kan kontaktas en gång per band.

Koefficienterna är kontaktade landskap, förutom den egna, samt de sexor som kontaktats på bägge band. Sexor finns i Syd Österbotten, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Välkomna med.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 6 december klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.