Svensk bulletin 42/2015

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1542S
Kanslibulletin 42/15 12.12.2015

INNEHÅLL

Förbundets kanslis öppethållning under juletiden
Välkommen på glöggparty
Silent key
Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
YOTA December Month
Vårens radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Förbundets kanslis öppethållning under juletiden

Förbundets kansli är stängt 23.12.2015 – 1.1.2016.

Välkommen på glöggparty

Välkommen på traditionellt glöggparty till kansliet torsdagen 17.12. kl.17.00 – 20.00. Det bjuds på glögg, julstämning, juldelikatesser samt trevlig samvaro. Speciellt är nya medlemmar välkomna att bekanta sig med förbundets verksamhet. Märk att kamsliet är stängt på dagen men öppnar för glöggpartyt kl. 17.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Reino Anttila, OH2CA, har lämnat oss. Vi hedrar Reinos minne med en stunds tystnad.

Ännu hinner du vara aktiv med anropet OH90IARU

Vill du använda OH90IARU-anropet för att fira IARU:s 90 års jubileum?

Operationsturer delas ut av Jouko, OH1RX eller Jorma, OH2KI per e-post. Jouko, OH1RX nås via egenanrop. Jormas e-postadress är jorma punkt saloranta snabela kolumbus punkt fi. Då du reserverar ett pass för att använda anropet och vara aktiv, berätta vilken tid (helst en åtta timmars period; klockan 00-08 / 08-16 / 16-00 UTC). Berätta även sändarslagen och banden, som du reserverar åt dig. Mer information fås från Förbundets webbsidor på adressen http://sral.fi.

Klubbarna meddelar

OH7AA:s lillajul

OH7AA:s lillajul är söndagen 13.12 kl. 14 på klubben i Tikkalansaari. Traditionellt program. Välkomna!

OH2AA:s lillajul

OH2AA:s lillajul firas nästa tisdag 15.12.2015 kl. 18.00. Klubbens adress är Gesällgränden 1a B1, Helsingfors. Välkommen.

OH4ACD:s lillajul

Puulan Radio Club firar årets sista och nästa års första lillajul i Hirvensalmi från torsdagen 31.12 till söndagen 3.1. Förutom allt annat består programmet av Nisse-polkka, QSO-ande, rabatterade skinkor och lådor och dylikt. Glada fyrverkeriavfyrare sprider julstämning tillsammans med Syrabocken. På plats kommer även lillajulbocken, trots allt. Välkomna. Mer information från Facebook med sökorden Puulan Radio Club.

Bemärkelsedagar

80 år
19.12. Erkki Saukkonen, OH3-3111

70 år
16.12. Seppo Salonen, OH5JUX

60 år
12.12. Pertti Mäkelä, OH9EEO
17.12. Jouni Nieminen, OH1JQ
19.12. Eino Nyyssönen, OH4MWI
19.12. Jarmo Salmi, OH2GJL / OH2-9153 / OG2E

50 år
17.12. Jari Häkli, OH2JSD / ES5HI
19.12. Harri Ahola, OH2BGR
20.12. Jari Tunturi, OH1NPM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

YOTA December Month

I december firas Youngsters On The Air månaden (YOTA December month). Månadens syfte är att aktivera och sporra unga att hålla kontakter på radiovågorna samt presentera hobbyn för andra unga.

Ifall du, ditt kompisgäng eller din klubb önskar använda OH2YOTA specialanropet i december eller ifall det finns nåt annat att fråga kan du ta kontakt med Mari, OH2FPK (egenanrop fungerar). Vi försöker aktivera anropet så mycket som möjligt! Se även på adressen http://www.ham-yota.com/.

Vårens radioamatörkurser

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis i februari!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, har slagit fast tidpunkterna för de två traditionella vårkurserna! Kvällskursen för elementär klass inleds tisdagen 2.2.2016 och varar till slutet av mars. Intensivkursen under sportlovsveckan börjar motsvarande 29.2.2016 och varar sportlovsveckan ut. Till kurserna kan man anmäla sig antingen till Seppo, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller per e-post till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

Kursbroschyrer, läroplaner samt annat samtligt utbildningsmaterial hittas på klubbens webbsidor www.oh3ac.fi.

En radioamatörkurs börjar i Kyrkslätt 28.1.2015

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET; ordnar fr.o.m. torsdag 28.1.2016 kl. 18.00 fram till medlet av mars en kurs i elementär klass i Kyrkslätt servicehus, som är på promenadavstånd från Kyrkslätt station. Mer specifik kursinformation kommer till klubbens webbsidor inom kort och även till januarinumret av tidningen radioamatööri.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party, ARRL 10-Meter Contest, SKCC Weekend Sprintathon, International Naval Contest och QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint.

Nästa tisdag 15.12 tävlas NAC 1,3 GHz och på torsdagen 17.12 står NAC 70 MHz i tur. Nästa fredag 18.12 tävlas Russian 160-Meter Contest och AGB-Party Contest.

Nästa veckoslut tävlas RAC Winter Contest, OK DX RTTY Contest, Feld Hell Sprint och Croatian CW Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20 december kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM. Bulletinen nästa vecka är årets sista bulletin från SRAL:s kansli.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.