Svensk bulletin 06/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1606S
Kanslibulletin 6/16, 13.2.2016

INNEHÅLL

Upplevelser i norr - SRAL:s Vårdagar i Kemi
Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Förslag till premier
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Anmälningstiden till radiolägret i Lehtoniemi fortsätter fram till 19.2
SRAL med i Reaktori
Du unge, kom med i YOTA-evenemanget
Kommunikationsläger i Kimito
38 nordiska V/H/SHF-träffen i Sappee 26-29.5.2016
Vårens kurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Upplevelser i norr - SRAL:s Vårdagar i Kemi

Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar ordnas denna vår i Kemi, vid stranden
av Bottenviken 23.4.2016. Detta evenemang lönar det sig verkligen inte att
missa. Alla funktioner finns under samma tak i Kemi kulturcenter, på
promenadavstånd från Hotell Cumulus. Intressanta föreläsningar utlovas,
liksom även ett pryltorg. Mer information om inkvartering kommer snart.
Vårdagarna ordnas med färska idéer och rappa tag av Meri-Lapin Radiokerho
ry, som bara är ett år gammal!

Radioamatörtåget tar dig fram

Vårdagarna börjar redan i Helsingfors under fredagkväll. Det planeras en
tågfärd i radioamatöranda med nattåg genom Finland. Med kan man komma från
alla stationer längs vägen. Kom och prata med andra och träffa bekanta.
Tåget tar oss fram till ett förmånligt gruppris och i gott sällskap. I Kemi
anländer vi på lördag morgon. Mer information om tågresan kommer senare.

Upplev isbrytaren Sampo och ett vårigt Kemi

Efter Förbundets stadgeenliga vårmöte finns det möjlighet att stifta
bekantskap med världens enda reseisbrytare: Sampo.

Lägg alltså veckoslutet 22-24.4.2016 i din kalender redan nu och förbered
dig på ett trevligt radioamatörevenemang i avslappnad miljö. Kom och upplev
ett vårigt Kemi!

Välkomna!

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 23.4.2016.
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet bör sändas styrelsen till
handa undertecknade och försedda med motiveringar senast två månader före
mötet. Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar och skickas
till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Förslag till premier

Under Förbundets vårmöte 23.4.2016 delas premier ut. Förslag till mottagare
av premier bör sändas till styrelsen senast 21.3. Som förslag räcker korta
motiveringar för personens förtjänster. Förslag på premiemottagare sänds
till adressen toimisto snabela sral punkt fi eller SRAL, styrelsen, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Premierna är:

Förbundets hederstecken
Beviljas åt en person som har utmärkt sig på ett särskilt sätt.

Jäämaapriset
Priset delas ut till en person som beaktansvärt främjat Förbundets
verksamhet.

Lindellpriset
Priset delas ut för främjande av teknik.

Arvo Laros pris
Priset delas ut för personer som särskilt utmärkt sig i klubbverksamhet.

Koponenpriset
Priset delas ut för exemplarisk aktivitet.

Specialpris för utbildningsverksamhet
Priset beviljas åt en person som utmärkt sig som utbildare eller som
främjat utbildningsverksamheten.

Specialpris för tävlingsverksamhet
Priset beviljas åt en framgångsrik tävlare eller en person som främjat
tävlingsverksamheten.

Årets telegrafist
Priset beviljas åt en aktiv telegrafist eller en person som främjat
telegrafihobbyn.

Årets person i elementär klass
Periset delas ut åt en person i elementär klass som uppvisat aktivitet på
något delområde inom radioamatörverksamheten och som har betett sig
exemplariskt på banden.

Förbundets silverhederstecken
Beviljas för långvarig och framgångsrik verksamhet i uppgifter inom
Förbundet.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Det år för beviljande som
listas på listan är det föregående året till det som premien delades ut. I
listan saknas delvis uppgifter i fråga om klubbverksamhetspremierna.
Korrigeringar och fel kan anmälas till adressen webmaster & sral.fi eller
genom att ringa till Förbundets kansli.

Klubbarna meddelar

OH7AA:s årsmöte

Radioamatöörikerho Kuopion Seitoset ry, OH7AA, håller sitt stadgeenliga
årsmöte på klubben i Tikkalansaari 14.2 kl. 14.00. Under mötet behandlas de
stadgeenliga ärendena och uppdatering av klubbens stadgar. Efter mötet
finns möjligheten att se en video från klubbens vårdagar 2002, med temat
"30 år efter Jynkän Golden Camp sommarlägret 1972".

OH8AAU:s årsmöte

Laaksojen Radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt stadgeenliga årsmöte på i
klubbutrymmena i Maliskylä, Nivala den 16.2.2016 kl. 18.30. Adressen är
Maliskyläntie 989. Kaffe med dopp serveras. Välkomna.

OH8AA:s årsmöte

Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 16.2.2016
kl. 18.00 i klubbens utrymmen i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6.
Kaffeservering, välkomna!

OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena
i Haukkavuori, Elimäki lördagen den 5.3.2016 kl. 14.00. Stadgeenliga
årsmötesärenden behandlas. Välkomna!

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten Kerho ry, OH2AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte 15.3.2016 kl.
18.30. Platsen är klubbutrymmena på adressen Gesällengränden 1a B1,00640
Helsingfors. Se klubbens webbsidor på adressen http://oh2aa.blogspot.fi/.
Stadgeenliga ärenden och eventuella andra inkommande ärenden behandlas.
Kaffe/te med dopp serveras. Välkomna! Styrelsen

Bemärkelsedagar

85 år
18.2. Alpo Talonen, OH3DO

80 år
14.2. Valter Haakana, OH5RR
18.2. Paul Ismo Bergman, OH5NG /, OH1NQ

70 år
14.2. Roy Höglund, OH6LW

60 år
16.2. Urpo Slunga, OH9MMN

50 år
13.2. Jorma Weckroth, OH3LQA
15.2. Ari Hyvönen, OH6DX / OH6LNI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Anmälningstiden till radiolägret i Lehtoniemi fortsätter fram till 19.2

Finlands Radioamatörföbund ordnar 26-28.2 ett läger med radiotema i
Lehtoniemen leirikeskus i Laitila. Lägret är öppet för alla personer i
olika åldrar som är intresserade i radiohobbyn.

Lägrets programinnehåll fördelar sig i två olika grupper beroende på om
lägerdeltagaren har radioamatöranrop eller inte. Dock kan personer som
innehar amatöranrop även studera någon helhet i den andra gruppen.

Det finns även gemensamt program för alla, exempelvis en föreläsning om
expeditioner och QRP-operation.

För personer som redan har ett anrop finns handledda kontakter på olika
sändarslag (Digi och Phone). Därtill går man igenom nya ärenden på
radiofronten. I denna grupp fördjupar man de kunskaper som redan finns.

Ifall radioamatöranrop ännu inte innehas, finns studerande av grunderna
inom radio- och elteknik i programmet, jämte praktiska övningar (t.ex.
användning av lödkolv). Därtill innehållet i K-modulen i fråga om
radiotrafikering.

Anmälningar t.o.m. 19.2. Lägrets pris är 60 euro, vilket innehåller allt
inklusive lärosituationerna.

Anmäl sig på adressen: http://lehtoniemi.dy.fi.

SRAL med i Reaktori

Det största evenemanget för unga under sportlovsveckan närmar sig: Reaktori
ordnas 24-26.2.2016 i Helsingfors Mässcenter. Reaktori tar över hall nummer
4 och en del av bredvidvarande hall. Reaktori är öppet från onsdag till
fredag kl. 13-20.

Vad allt utlovas närdu stiger in i Reaktori? Allt möjligt! I
Reaktoriutlovas sport och skaran grenar varierar från sumobrottning till
frisbeegolf. I motsats till det fartfyllda kan du även spendera en och
annan stund vid Tuningtorget t.ex. bekanta dig med naturkosmetik eller
tillverkande av origamismycken. I Reaktori får du testa på allehanda
aktiviteter och hittaen ny trevlig hobby åt dig.

Finlands Radioamatörförbund rf är med med egna workshops. I Förbundets
verksamhet kan de unga bl.a. snickra ihop en telegrafinyckel eller löda en
telegrafisummer. Åtminstone VHF-/UHF-kontakter är möjligavid sidan om
telegrafipunkten. Alla unga, kom och stifta bekantskap med oss!

Verksamheten för Reaktori riktar sig till över 13 åringar. Reaktori
verkställs av huvudstadsregionens ungdomssektorer tillsammans med unga,
organisationer och de andra verken i Helsingfors. Fritt inträde. Kom och
fira det bästa sportlovet!

Du hittar Reaktoris mångsidiga program från adressen reaktori.munstadi.fi.
Programmet kompletteras ännu, dvs. mer utlovas!

Du unga, kom med i YOTA-evenemanget

Det sjätte Youngsters on the air evenemanget, dvs. YOTA-evenemanget hålls i
Österrike 16-23.6. Till evenemanget kommer unga från olika länder. Under
veckan ordnas mångsidigt program med radioamatörtema.

I det finska teamet ryms fyra stycken 15-25 åriga unga och en teamledare,
som gärna skulle få vara 18-30 år. Förbundet bekostar de ungas deltagande i
evenemanget. Om du vill åka med, ta snabbt kontakt med Förbundets
ungdomsledare Juuso, OH1BAR på nuorisoohjaaja & sral punk fi. Sätt rubriken
"YOTA2016 anmälan" som rubrik på e-posten. Mer information fås av Juuso.

Kommunikationsläger i Kimito

Hej du unga radioentusiast, vare sig du är kortvågslyssnare, färdig
radioamatör eller bara nyfiken på radioamatörverksamheten. Det är den tid
på året då det är dags att anmäla sig till kommunikationslägret. Lägret
hålls 11-13 mars, i Salo stads lägercenter i Leirisalo, Kimito. Kom med och
få en järndos information och mer "klarhet" i hobbyn.

Som organisatörer fungerar Lounais-Suomen partiopiirin Radiokerho OH1AS,
samt scoutkårerna Salon Leiriveikot och Liedon Eränkävijät / RA-kilta.
Årets tema är digitala sändarslag och innehåll lovas åt såväl nybörjare som
åt de som hunnit lite längre. I lugn stämning njuter vi av god mat,
byggande, temaföreläsningar, hållande av kontakter samt diskussioner, utan
att glömma bastubadande. Kom alltså och träffa gamla bekanta och även
okända radiounga. Lägeravgiften 20 euro samlas på plats. Lägrets ledare är
KAlle Salokannel, OH1FEQ.

Anmälningar före 1.3.2016. I samband med anmälningen, berätta ditt namn,
din ålder samt eventuella matämnesallergier. Anmälningar tas emot av: Kalle
Salokannel, OH1FEQ, e-post ksalokan snabela gmail punkt kom eller telefon 050 3362 989.

38 nordiska V/U/SHF-träffen 26-29.5.2016 i Sappee

Radioamatööritekniikan Seura RATS ordnar det 38 nordiska
VHF/UHF/SHF-evenemanget 26-29.5.2016 i Sappee i rutan KP21GJ.
I lägrets traditionella program ingår åtminstone presentationer, en
tävling, lopptorg och en VHF-managerträff.
Mer information om evenemanget och platsen samt anmälningar till
evenemanget finns på webbplatsen http://rats.fi/vushf-2016/.

Välkomna!

73 de OH2NXX
Radioamatööritekniikan Seura RATS ry

Vårens kurser

Sportlovsveckans kurs börjar måndagen 29.2 kl. 10.00.

Intensivkursen under sportlovsveckan börjar motsvarande 29.2.2016 kl. 10.00
och varar vardagarna under veckan. Till kursena på Radiobacken kan man
anmäla sig till Seppo, OH2TO per telefon 0400 713 545 eller per-post till
adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.

Kvällskursen i Lahtis fortsätter inkommande tisdag 16.2.2016 kl. 18.00 med
undervisning i T1-modulen. Nu är sista chansen att komma med och delta med
de andra 9 kursdeltagarna för att utföra examen i elementär klass.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, SARL Field Day Contest,
Asia-Pacific Spring Sprint, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, SKCC
Weekend Sprintathon, OMISS QSO Party, FISTS Winter Unlimited Sprint, RSGB
1st 1.8 MHz Contest, PODXS 070 Club Valentine Sprint, Balkan HF Contest och
Classic Exchange. Classic Exchange fortsätter fram till 15.2 och dessutom
tävlas Classic Exchange även 16-17.2.

Nästa tisdag 16.2 står NAC 1,3 GHz i tur och på onsdag 17.2 AGCW
Semi-Automatic Key Evening. Nästa torsdag, 18.2, tävlas NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut täclas ARRL International DX Contest, Russian PSK WW
Contest, Feld Hell Sprint och AWA Amplitude Modulation QSO Party.

Kom även ihåg att Kvinnodagstävlingen närmar sig. Den tävlas tisdagen 8.3.
kl. 0800–1000 UTC och kl. 1500–1700 UTC. Regler finns på Förbundets
webbplats på adressen http://www.sral.fi/kilpailut/kotikilpa.html.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 21 februari
kl. 16.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.