Svensk bulletin 19/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1619S
Kanslibulletin 19/16, 4.6.2016

INNEHÅLL

Lägerskola med radioamatörtema 3-10.7
Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2016
Ansökan om rättigheterna att ordna Sommarlägret 2017
Flygande radioteknik under sommarlägret 2016
Silent key
Östra Finlands radioentusiasters sommardagar
Bemärkelsedagar
Radiopryldagar i Kouvola 18.6.
Operation Vesikko 4-5.6.2016
NM-tävlingar i radioorientering 2016
Nästa radioorienteringsövningar 18.6
Fotboll på banden
Tävlingnyheter
SRAL Field Day detta veckoslut
Nästa bulletin

Lägerskola med radioamatörtema 3-10.7

Nu finns chansen att lära sig grunderna i radioamatörhobbyn och ifall
önskan finns även utförande av radioamatörexamen.

Finlands Radioamatörförbund r.f. ordnar en veckolång lägerskola i juli i
Hankasalmi, Lomakeskus Revontuli 3-10.7. Lägret är öppet för alla och
personer i alla åldrar. I lägret kan man t.ex. delta med hela familjen.

Under lägerskolan läggs en radioamatörstation upp, varifrån kontakter kan
hållas. Man kan t.ex. prata till andra sidan världen. Var och en får löda
ihop en elektronisk byggsats. Under lägret stiftas även bekantskap med
bl.a. radioorientering, där man med hjälp av mottagare söker efter sändare
gömda i skogen. Även ärenden inom elementär klass för radioamatörer lärs ut
och gås igenom. Plättstekning, bastubadande och simmande glöms inte heller
bort.

Lägerskolan är delvis samtidigt med Förbundets sommarläger som ordnas på
samma plats, så från lägerskolan kan man lätt även delta i
sommarlägerstämningen och stifta bekantskap med lägerprogrammet.

Anmälningar och tilläggsuppgifter på adressen http://leirikoulu.sral.fi/

Pris: 150 euro (under 12 åringar) / 180 euro (andra). Inkluderar
föreläsningsmaterial, måltider och logi.

Välkomna till lägerskolan.

Ni sprider väl ordet om lägerskolan bland era bekant och vänner samt på er
hemort.

Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2016

Finlands Radioamatörförbundds stadgeenliga höstmöte bör p.g.a.
poströstningstidtabeller hållas lördagen 19.11.2016. För evenemanget söks
en anordnare. Runt höstmötet finns möjligheten att ordna höstdagar, under
vilka det t.ex. förekommer presentationer, träffar och eventuellt ett
lopptorg.

Höstdagarna kan pågå hela veckoslutet eller också vara ett endagsevenemang.
Programmet kan fritt bestämmas av anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna? Ansökningarna för att
ordna höstdagarna kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi
eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Ansökan om rättigheterna att ordna Sommarlägret 2017

Vi söker en ordnare för sommarlägret 2017. Lägret är fyra dagar (to-sö).
Anordnaren kan fritt bestämma program. Oftast är lägrets egentliga
programdagar fredag och lördag. På lägret har även ordnats bord för
förställningsutställare och därtill även ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger? Ansökningar om
rättigheterna att anordna sommarläger kan sändas på adressen toimisto
snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44,
00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Flygande radioteknik under sommarlägret 2016

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. meddelar:

Förbundets sommarlägers byggutmaning - en elektronisk kanonkula.
Det kan vara en fonirepeater, CW-fyr, APRS-sändare, ATV-sändare,
datalogger, vad som helst som kan skjutas i väg med OH1HIH:s tenniskanon.
Det finns följande fordringar:
- bör rymmas in i ett 63mm rör, max längd 500mm.
- bör flyta, då målområdet är i en sjö.
- bör helst vara färggrann.
- bör kunna hålla i ett stycke under acceleration på flera hundra G, då
projektilen skjuts i väg med tryckluft.

Testerna utförs på SRAL:s sommarläger i Hankasalmi. Icke-bindande
anmälningar till OH1HIH på förbundets egenanropsadress.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Jyri Hassinen, OH5LRM och
Terho Kananen, OH1TQ, har lämnat oss. Vi hedrar Jyris och Terhos minne med
en stunds tystnad.

Östra Finlands radioentusiasters sommardagar

Östra Finlands radioentusiaster håller sina sommardagar 3-5.6.2016 i Norra
Karelen, närmare bestämt Höljäkkä i Nurmes.

Alla radioentusiaster är välkomna till evenemanget. I år ordnas evenemanget
av Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE. Bland annat radiopryltorg
utlovas, liksom även föreläsningar med radiotema, lekfulla tävlingar,
grillande, bastubadande osv. Mer information fås från adressen
http://oh7ab.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
5.6. Leo Ääri, OH1JPO
6.6. Veli Santomaa, OH2GN

70 år
4.6. Ingemar Hannus, OH6FXY
7.6. Harri Hyvönen, OH6VM / OJ0VM / OH0VM / OH1GPS
8.6. Reijo Heikkinen, OH4SE
10.6. Kari Juntunen, OH3HTR
10.6. Jorma Mäenanttila, OH2VW
10.6. Seppo Pertovaara, OH2CR
12.6. Esko Väisänen, OH4RN

60 år
6.6. Seppo Siren, OH6PH / OH3MOI
6.6. Matti Vihervuori, OH2BOQ
8.6. Timo Soila, OH3FMP
9.6. Juha Verkasalo, OH6WP

50 år
7.6. Mika Laitinen, OH1FAW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskarjubilarerna.

Radiopryldagar i Kouvola 18.6

Radiopryldagarna i Kouvola hålls lördagen 18.6.2016 kl. 10-15 på Kouvolan
Radiomuseos bakgård. Adressen är Pajaraitti 1, Kouvola. Välkomna!

operation Vesikko 4.-5.6.2016

Kakkosten kerho, OH2AA, anordnar åter Operation Vesikko i U-båten Vesikko
på Sveaborg i Helsingfors den 4. - 5-6-2016.Man är i gång kl. 11.00 - 18.00
under bägge dagarna. Evenemanget ingår i det internationella
muséfartygsveckoslutet.

Man kör från Vesikko med en HF-station med anropet OH2AN/SUB. Som antenn
används en OCF-dipol. Banden enligt QRM-situationen på HF.

Alla som håller kontakt stationen får ett Vesikko QSL.

Mer information: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukellusvene_Vesikko.

Radiosuunnistuksen PM-kilpailut 2016

Danmarks radioamatörförbund E.D.R. anordnar de nordiska
mästerskapstävlingarna i radioorientering 12. - 14.8.2016. Tävlingsplats är
skogarna på Helsingör c. 50 km norr om Köpenhamn. På fredagen 12.8. tävlas
80m sprint, på lördagen 13.8. 80m traditionell tävling och på söndagen
14.8. 2m tävling.

Anmäl dig snarast möjligt. Anmälningarna till Kimmo, OH2JKU, på oh2jku
snabela sral punkt fi eller 0400 806592.

Följande radioorienteringsövningar 18.6.2016

80 m övningarna i radioorientering hålls lördagen 18.6 i Svedängen i
Helsingfors. Övningarna börjar kl. 11.00. En normal bana utlovas, dvs. fem
kryss + fyrar. Samling vid Svedängens friluftsstuga. Adressen är
Bacggbölevägen 124 Helsingfors. Välkomna!

Fotboll på banden

Fransmännen firar de Europeiska fotbollsmästerskapen genom att 10-11.6.2016
aktivera två specialanrop. TM16EURO är QRV på SSB och digitala sändarslag,
TM16EFC är igång på CW och digitala sändarslag. Även ett award utlovas. Mer
information finns på stationernas sida på qrz.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL Field Day, SRAL:n Peruskilpailu, 10-10
International Open Season PSK Contest, DigiFest, Wake-Up! QRP Sprint,
SEANET Contest, UKSMG Summer Contest (6 m) och Dutch Kingdom Contest.

Nästa tisdag, 7.6. står NAC VHF i stur och på torsdag 9.6. NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas DRCG WW RTTY Contest, VK Shires Contest,
Asia-Pacific Sprint, SKCC Weekend Sprintathon, Portugal Day Contest, GACW
WWSA CW DX Contest och REF DDFM 6m Contest.

SRAL Field Day detta veckoslut

SRAL Field Day -tävlingens CW del sker detta veckoslut, 4-5.6.2016 kl.
1500-1459 UTC. SSB-delen tävlas första veckoslutet i september. I tävlingen
finns serier för både field-day och fasta stationer.

Frekvensområdena är 160 - 10m banden, icke WARC-banden. Samma station får
köras en gång på varje band. Samtliga stationer ger poäng i field-day
serien. I den fasta serien körs enbart /P och /M -stationer.

Tävlingsbudet är RS(T)+ löpande nummer från 001. C-klassens stationer
använder separat numerering på varje område. Som multiplikatorer är DXCC-
och WAE-länderna.

Reglerna hittas på SRAL:s webbplats under HF-tävlingskalendern, som finns
under rubriken "kilpailut"

Välkomna med.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om ern vecka, söndagen den 12 juni kl. 15.00 finsk tid
på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.