Svensk bulletin 21/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1621S
Kanslibulletin 21/16, 18.6.2016

INNEHÅLL

Nya HF- och VHF-frekvensrekommendationer för IARU Region 1
Programmet för Förbundets sommarläger samt övrig information
Antennworkshop på lägret
Radioamatörexamina under sommarlägret
Lägerskolan börjar om ett par veckor
Silent key
Rättigheterna att ordna höstdagarna och sommarlägret finns att sökas
Bemärkelsedagar
Klubbarna meddelar
Specialanropet OH20TAR QRV
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Nya HF- och VHF-frekvensrekommendationer för IARU Region 1

De nya IARU Region 1 HF- och VHF-frekvensrekommendationerna har trätt i
kraft fr.o.m. inledningen av juni.

Arbetsmötet för IARU Region 1 hölls i Wien i April. SRAL deltog i mötet
tillsammans med över tjugo andra nationella medlemsförbund. Resultaten från
IARU:s möten och kommittéarbete kan ses i form av radioamatörernas
vardagliga trafikering, i synnerhet i frågaom sändarslag och kontaktformer
på respektive frekvensområde.

De uppdaterade versionerna på frekvensrekommendationerna för IARU Region 1
LF-/MF-/HF-bandet och HF-handledarnas handbok (v8.2) trädde i kraft i
början av juni. Därtill trädde IARU Region 1 VHF-handledarnas handbok
(v7.51) i kraft samtidigt. Handboken innehåller även
frekvensrekommendationernaför VHF-/UHF-/SHF-områdena.
Frekvensrekommendationerna och handbockerna kan laddas ner från IARU:s
webbsidor. En länk till dessa hittas även för Förbundets webbsidor.

Det bör även noteras att man i varje land bör följa den lokala
frekvensmyndighetens beviljade radioamatörfrekvenser. Även till dessa
hittas en länk på Förbundets sidor.

Programmet för Förbundets sommarläger samt övrig information

"Aurora 2016", SRAL:s sommarläger, hålls 7-10.7.2016 i Lomakeskus Revontuli
i Hankasalmi. Lägret ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD.

På lägret finns givetvis ett lopptorg. Därtill hålls en
ITE-apparatutställning, ta med och ställ ut din apparat. Även en översikt
över portabla stationer utlovas. Lägermedlemmarnas stationer och
ITE-apparatur fotograferas, de till stilen "personliga" belönas med
A4-award.

Lägerprogram:

Torsdag 7.7
Kl. 10.00 Anmälningen inleds
Kl. 12.00 Lägrets öppningsord, lopptorg, utställningar och försäljningsbord
öppnas
Kl. 14.00 Eventuell radioorientering
Kl. 18.00 Plättstekning vid stranden, tillsammans med lägerskoledeltagarna

En käpphästbana och käpphästäng läggs upp under eftermiddagen.

Fredag 8.7

Presentationer
Kl. 10.00 Översikt över HF-fordonsantenner, OH6FSG
Kl. 11.00 HF-kontakter från bilen, OH6MTG
Kl. 12.00 Montering av HF-antenn på fordonet, OH2KW
Kl. 13.00 Repeaterforum, OH2LAK
Kl. 14.00 Krigets radio, OH1KW
Kl. 15.00 Hemliga meddelanden och gåslever, OH1UH

Annat under fredag
Kl. 09.30 Hamigolf, OH1NPW
Kl. 10.00 Radioamatörexamen
Kl. 11.00 Käpphästworkshop, OH8TA / OH8HMX
Kl. 13.00–17.00 Lödningsskola för juniorer och nybörjare, SRAL
Kl. 14.00–18.00 Antennworkshop, OH5GE
Kl. 18.00 Plättstekning vid stranden

Lördag 9.7

Presentationer
Kl. 11.00 Voacap rpognostjänster på webben, OH6BG
Kl. 11.30 Prisutdelningsevenemang
Kl. 12.00 Frågetimme, SRAL
Kl. 13.00 Praktiknära radioamatörteknik, OH7SV
Kl. 14.00 DMR-workshop, DMR-närverk och användning av dessa, OH2LAK
Kl. 15.30 Tävlingsforum
Kl. 16.00 YL-träff, presentation FR/OH2YL, Réunion "mission nästan
impossible" lätt kryddad, OH2YL, korvgrillning, (egna korvar/egenmat med)
Kl. 16.00 VHF-forum, bl.a. Märkets 2m EME-expedition och ärenden om
VHF-yagiantenner, OH6ZZ

Annat under lördag
Kl. 10.00 Radioamatörexamen
Kl. 12.00–14.00 Antennworkshopen fortsätter, OH5GE
Kl. 14.00 Yrmys "tokridning" på käpphästar

Söndag 10.7

Kl. 10.00 Radioamatörexamen
Kl. 11.00 Lotteri
Kl. 12.00 Lopptorget och utställningarna stänger, lägret avslutas

Varje dag (to-lö) lägereld och bastu fr.o.m. kl. 18.00.

Lägerfrekvenser

Lägrets informationsdisk ger råd och handleder vid sidan om övrig
kundservice på frekvensen 145,450 MHz. Stationsanropet är OH6AW.

145,400 MHz används för lägerordnarnas interna kommunikation.
Lägermedlemmarna ombeds lämna frekvensen ledig.

Deltagaravgifter för lägret

20 euro hela lägret
10 euro dagbesökare
XYL till halva priset, barn grats.

Välkomna till lägret!

Antennworkshop på lägret

På Förbundets sommarläger hålls en antennworkshop på fredagen 8.7 kl. 14-18
och lördagen kl. 12-14.

I antennworkshopen kan du bygga åtminstone följande antennmodeller:

– OCF-dipol (även känd som Windom). Effekthållbarhet 200 eller 1000 W
beroende på balunval.
– G5RV. Effekthållbarhet 1,5 kW.
– 145/435 MHz dualband yagi, längd 1 meter.
– 145 MHZ LFA-yagi, längd 3 meter.

OH6AD levererar materialen till självkostnadspris. Ytterligare frågor till
Vili, OH5GE, egenanrop fungerar.

OBS! Kom gärna på plats direkt då workshopen börjar, så att man med en
instruktionsomgång kommer igång med så många byggprojekt som möjligt. Det
finns totalt 4 byggnadshandledare på plats (lärdom sedan senaste gång).

Radioamatörexamina under sommarlägret

Under sommarlägret ordnas radioamatörexamen fredag 8.7, lördag 9.7 och
söndag 10.7. Klockslaget är 10.00 varje dag. Anmäl dig på förhand till
Juuso, OH1BAR, egenanrop fungerar.

Lägerskolan börjar om ett par veckor

Finlands Radioamatörförbund r.f. ordnar en lägerskola i Hankasalmi,
Lomakeskus Revontuli 3-10.7. Lägret är öppet för alla och personer i alla
åldrar.

Man bekantar sig med radioamatörhobbyn, håller kontakter, löder ihop
byggsatser, radioorienterar och förbereder examen i elementär klass.
Lägerskoledeltagare får även delta i Förbundets sommarlägers program.

Anmälningar och tilläggsuppgifter på adressen http://leirikoulu.sral.fi/
Pris: 150 euro (under 12 åringar) / 180 euro (andra). Välkomna till lägret!

Ni sprider väl ordet om lägerskolan bland era bekanta och vänner samt på er
hemort.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Ari Nykänen, OH2JBV,
lämnat oss. Vi hedrar Aris minne med en stunds tystnad.

Rättigheterna att ordna Höstdagarna och sommarlägret finns att sökas

Rättigheterna att anordna Höstdagarna 2016 och sommarlägret 2017 finns att
sökas. Är din klubb intresserad av att ordna evenemangen? Närmare
information finns på sida 7 i juninumret av tidningen Radioamatööri eller
Förbundets webbsidor under punkten "ajankohtaista".

Ansökningarna kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi eller
till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden går ut 30.6.2016.

Bemärkelsedagar

85 år
18.6. Eino Kannisto, OH2SF

80 år
21.6. Juhani Meriluoto, OH2FCN

70 år
18.6. Carl-Henrik Blyh, OH2CHB / OH1CHB
19.6. Olavi Haglund, OH8GM
20.6. Eero Alanko, OH2FUZ
27.6. Raimo Pullinen, OH1LG
28.6. Tauno Voipio, OH2UG
1.7. Ilkka Huuskonen, OH2MGS
3.7. Jouko Kytösaho, OH5ZJ
3.7. Heikki Mustakallio, OH2MSP

60 år
26.6. Jorma Matero, OH8FIU
4.7. Peter Forsell, OH2BSP

50 år
20.6. Ilkka Ylipiessa, OH2MPX
24.6. Tommi Kunelius, OH1-4712
29.6. Juha Kaleva, OH1LQE
2.7. Unto Pulkkinen, OH7-1307

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Klubbarna meddelar

OH3CRAC:s årsmöte

OH3CRAC håller sitt årsmöte i samband med SRAL:s sommarläger i Hankasalmi
9.7.2016 kl. 16.00. Mötesplatsen är OH6AWB:s husvagn, som märks ut med en
OH3CRAC banderoll. Välkomna!

Specialanropet OH20TAR QRV

Sydänmaan kyläyhdistys firar det traditionella Tjärevenemanget för tjugonde
gången i år i Löytäne by i Säkylä kommun. Själva evenemanget jämte
tjärgravar och övrigt program placeras till veckan efter midsommar,
29.6-3.7.

Evenemanget firas under återstoden av året även med specialanropet OH20TAR.
Kontakterna kvitteras via byrån, som manager fungerar OH1HS. Mer
information om själva evenemanget hittas via webbadressen sydanmaa.net.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas All Asian DX Contest, Ukrainian DX Classic RTTY
Contest, IARU Region 1 50 MHz Contest, AGCW VHF/UHF Contest, Stew Perry
Topband Challenge, Kid's Day Contest, Feld Hell Sprint och WAB 50 MHz.

Nästa tisdag 21.6 står NAC 1,3 GHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas Ukrainian DX DIGI Contest och His Majesty King of
Spain Contest.

På tisdagen 28.6 står NAC 2,3 GHz + up i tur och på fredag 1.7 tävlas RAC
Canada Day Contest.

Under det första veckoslutet i juli tävlas SRAL:s Grundtävling, Venezuelan
Independence Day Contest, FISTS Summer Slow Speed Sprint, DL-DX RTTY
Contest, Marconi Memorial HF Contest, Original QRP Contest, PODXS 070 Club
40m Firecracker Sprint och DARC 10-Meter Digital Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen 3 juli på
1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Trevlig midsommar till alla bulletinlyssnare.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.