Svensk bulletin 30/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1630S
Kanslibulletin 30/16, 24.9.2016

INNEHÅLL

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften
Förbundets sommarläger 2017 
Förbundets Höstdagar 18. - 20.11. i Äänekoski
Polar 2016 - de unga fullvuxna radioamatörernas höstläger
Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut  7.10.2016
Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Unga radioamatörer sökes till VM i Lahtis 2017
Tävlingsnyheter
SAC SSB landskampen 8. - 9.10.2016
Nästa bulletin

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften

Man har kollat situationen med medlemsavgifterna. Somliga medlemmar har ännu inte betalat årets medlemsavgift. Vänligen kontrollera att din medlemsavgift är betald.

Förbundets sommarläger 2017

Förbundet anordnar ett Finland 100 -jubileumsläger den 4. - 9.7.2017 på Mustiala i Tammela. Lägret inleds på tisdag och pågår ända till söndagen. Man hyllar Finlands 100 åriga existens med ett mångsidigt program i den historiska miljön på Mustiala kungsgård.

Förbundets Höstdagar 18. - 20.11. i Äänekoski

Förbundets höstdagar hålls i Äänekoski den 18. - 20.11.2016. Dagarna arrangeras av Ala-Keiteleen Radiokerho, OH6AK.
På lördagen är platsen Äänekoski stadshus, på adressen Hallintokatu 4. Dörrarna öppnas kl. 09.00. Dagarna öppnas av stadsdirektör Matti Tuononen. Under dagens lopp hör vi en mångfald av föredrag och samlas till olika gruppmöten.

Lördagens program:

Pekka Ketonen, OH1TV, Radioamatörverksamhet
Erik Finskas, OH2LAK, Det digitala FinDMR-nätet samt annat repeater-aktuellt.
Vili Peippo, OH5GE, Balunworkshoppen, bygg en balun för QRO-effekter
Kim Östman, OH6KZP, Nyheter från tävlingsvärlden

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte börjar kl. 15.00 i fullmäktigesalen. I mötet kan alla SRAL:s medlemmar som betalat sin medlemsavgift delta.
Efter mötet samlas vi till en gemytlig kvällstillställning på Hotell Hirvi, där vi intar en buffetmåltid. Förhandsanmälning, mer info är på kommande.

På höstdagarna kan man avlägga radioamatörsexamen eller delar därav.

På höstdagarna finns även ett radio- och elektroniklopptorg som är bevakat. Son värd fungerar Seppo, OH6FJA.
På evenemanget finns även ett lotteri.

Lunch- och kaffeservering finns i restaurang Kulkurin Kuu, en trappa ned.

Inträdesavgiften är 10 euro per person, familjemedlemmar gratis.

Mer info om evenemanget, logi etc. kommer att finnas i oktober numret av tidningen Radioamatööri.

Polar 2016 - de unga fullvuxna radioamatörernas höstläger 7. - 9.10.2016

SRAL:s ungdomskommitté anordnar det sista veckoslutet i oktober ett höstläger i Leirisaari på Keuruu. Lägret är främst ägnat för 18 - 29 åriga medlemmar, vilka önskar knyta nya kontakter inom hobbyn, men alla under 35 åriga intesserade är välkomna.
I veckoslutets program ingår bl.a. workshoppar, föredrag, körande av radiokontakter samt trevlig samvaro. Lägeravgiften är 25 euro. Tilläggsinformation finns på SRAL:s websidor. Anmälningen öppnas på webben måndagen 19.9. kl. 12.00. Välkommen med!

Nomineringen av ordförande- och styrelsevalskandidater går ut den 7.10.2016

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén ta med sin
kandidatnominering i den kandidatlista som uppgörs före valet.

Valhandlingarna, dvs. kandidatnomineringarna inför valet bes sändas till
sekreteraren för valkommittén i Finlands Radioamatörförbunds kansli före
7.10.2016. Adressen är:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Salmenlinna,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla förnamn
nämnas och därtill bör ett av kandidaten undertecknat samtycke att ställa
upp som kandidat finnas med. Därtill bör det även nämnas ifall
kandideringen är ämnad för posten som Förbundets ordförande eller som
styrelsemedlem eller ifall kandidaten ställer upp i bägge. De
styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan kandidera åter, men även
dessa bör sända in valhandlingarna.

Kandidaterna kan till novembernumret av tidningen Radioamatööri sänds in en
bild samt en fritt formulerad text om sig på maximalt 200 ord, helst i
elektronisk form.

Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution

Hyvinkään Radiokerho, OH2AU, har avsagt sig posten som QSL-manager för tvåans distrikt, då klubbens resurser inte längre räcker till. Klubben har förtjänstfullt skött QSL-managerjobbet i 20 år. Styrelsen önskar tacka för det långvariga arbetet till fromma för Förbundet.
Tvåornas QSL-distribution är den största i landet. Förra året handlades över 140 kg kort.
Förbundet söker nu en ivrig klubb för att sköta QSL-funktionen. Ett vederlag kommer att betalas till klubben. Mer info ges på adressen oh1eg snabela sral punkt fi

Klubbarna meddelar

Ruskalägret fortsätter i Nastola

Ruskalägret som arrangerades av OH3AC detta veckoslut i Nastola fortsätter ännu på söndagen med extra program. Man deltar bl.a. i CQWW RTTY-tävlingen. Information om programmet finns på klubbens hemsidor http://www.oh3ac.fi/Ruskaleiri2016.info.pdf/

Bemärkelsedagar

70 år
24.9. Pauli Hietasalo, OH7SG

60 år
28.9. Harri Männistö, OH2BPN
28.9. Eino Ryynänen, OH7KNM / OH7ER

50 år
25.9. Satu Friman, OH2SATU
26.9. Jukka Hietaranta, OH1FF
28.9. Vesa Suutarinen, OH3SI
01.10. Vesa Salminen, OH5NK

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Unga radioamatörer sökes för att hjälpa till vid VM i Lahtis 2017

VM i skidning hålls i Lahtis 22.2. - 5.3.2017. Man söker ett antal unga eller kanske också litet äldre radioamatörer till frivilligt arbete under tävlingarna. Till uppgifterna hör att uppföra olika basstationer och antenner samt hantera utrustning mm. Till förmånerna hör tävlingspass samt kost under spelen. Intresserade kan kontakta Pete Peltola, tel. 050 558 0090.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL EME Contest, CQ WW DX RTTY Contest, AGCW VHF/UHF Contest, RSGB International Sprint Contest, UBA ON Contest, 6 m och Peanut Power QRP Sprint.

25.-26.9. samt 27.-28.9. körs Classic Exchange. På tisdagen 27.9. står NAC 2,3 GHz + up i turen.

30.9.-2.10. tävlas YLRL DX/NA YL Anniversary Contest.

Nästa veckoslut tävlas TARA PSK Rumble Contest, 15-Meter SSTV Dash Contest, Oceania DX Contest, WAB HF Phone Contest, TRC DX Contest, GTC CW Cup, Russian WW Digital Contest, International HELL-Contest, FISTS Fall Slow Speed Sprint, UBA ON Contest och RSGB International DX Contest.

SAC SSB landskampen 8. - 9.10.2016

SSB-delen i Scandinavian Activity Contest hålls på 80-10 metersbanden. Tävlingen börjar lördagen 8.10 klockan 1200 UTC och avslutas
klockan 1159 UTC på söndagen 9.10. Kom med och vinn landkampspoängpotten åt Finland, även de stationer som bara är igång ett par timmar hjälper!
Tävlingsreglerna finns på adressen http://www.sactest.net.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 2
oktober klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB