Svensk bulletin 32/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1632S
Kanslibulletin 32/16, 8.10.2016

INNEHÅLL

Publicering av Förbundets valkandidater
Rösträtt i Förbundets val
Reglerna för Finland 100 jubileumstävlingen har publicerats
Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution
Bemärkelsedagar
Jamboree On The Air
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
SAC SSB landskampen 8-9.10.2016
Nästa bulletin

Publicering av Förbundets valkandidater

Kandidatnomineringen inför Förbundets val har avslutats. Namnen på
kandidaterna i ordförande- och styrelsevalen publiceras på Förbundets
webbsidor efter att valkommittén har sammanträtt måndag kväll 10.10.2016.
Namnen kan förväntas ses på webbsidorna ca kl. 18.00.

Rösträtt i Förbundets val

I Förbundets ordförande- och styrelseval innehas rösträtt av de
personmedlemmar och klubbar, som har betalat den senast förfallna
medlemsavgiften i sin helhet och som godkänts som medlem senast åtta veckor
före höstmötet. Att godkännas som medlem innebär att godkännandet har skett
under styrelsens möte.

Valförteckningen över de röstberättigade gjordes 24.9.2016. Ifall du har
betalat din medlemsavgift efter detta, sänd in ett kvitto över betalningen
till adressen oh2hsj snabela sral punkt fi. Därtill ska du be valkommittén ta med ditt
namn i valförteckningen före 22.10.2016. Valkommitténs adress är vvk snabela sral punkt fi.

Det lönar sig att märka att medlemmar som enbart betalat en del av
medlemsavgiften inte har rösträtt. Denne kan dock betala den avsaknade
delen och sända in ett kvitto över detta samt be valkommittén ta upp sitt
namn i valförteckningen före den 22.10.2016.

Reglerna för Finland 100 jubileumstävlingen har publicerats

Det självständiga Finland fyller hundra år 2017. För att fira detta
jubileumsår ordnar förbundet en jubileumstävling som riktar sig till finska
radioamatörer, vars främsta syfte är att få nya unga att intressera sig för
radioamatörverksamheten. Därtill är syftet med tävlingen att öka
aktiviteten mellan OH-amatörerna.

Tävlingen är en del av Statsrådets Finland 100 program år 2017. Tävlingen
gås 1.1 - 31.10.2017 och dess resultat publiceras under Finlands 100 års
självständighetsdag 6.12.2017.

Alla OH-radioamatörer bjuds in att delta i denna tävling och på detta sätt
för sin egen del fira bemärkelseåret för Finlands självständighet.
Tävlingens regler har publicerats i oktobernumret av tidningen
Radioamatööri och på förbundets webbsidor, www.sral.fi.

Sökes en klubb som åtar sig att sköta tvåornas QSL-distribution

Hyvinkään Radiokerho, OH2AU, har avsagt sig posten som QSL-manager för
tvåans distrikt, då klubbens resurser inte längre räcker till. Klubben har
förtjänstfullt skött QSL-managerjobbet i 20 år. Styrelsen önskar tacka för
det långvariga arbetet för Förbundet.

Tvåornas QSL-distribution är den största i landet. Förra året behandlades
över 140 kg kort.

Förbundet söker nu en ivrig klubb för att sköta QSL-funktionen. En
ersättning kommer att betalas till klubben. Mer info ges på adressen oh1eg
snabela sral punkt fi

Bemärkelsedagar

80 år
09.10. Aimo Turpeinen, OH6YU
10.10. Olavi Savilampi, OH9-658

70 år
12.10. Pekka Saukko, OH1-3114
13.10. Veijo Pietiläinen, OH2BQI
14.10. Kauko Sipponen, OH2BYO
15.10. Kari Malminen, OH6MOP

60 år
11.10. Ilkka Sulonen, OH2LTS
12.10. Jussi-Pekka Turja, OH6LMH / OH1LMH
14.10. Pentti Huovinen, OH1JP / OG1A
17.10. Kirsi Manninen, OH4KHY

50 år
12.10. Pasi Laalo, OH2NFP
12.10. Seppo Tolonen, OH8JGD
17.10. Mikael Kajo, OH3-9649 / OH3KM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Jamboree On The Air

Scouternas 59 Jamboree On The Air hålls under det tredje veckoslutet i
oktober 14-16.10.2016. Scouterna samlas åter på radiovågorna för att träffa
sina scoutvänner och binda nya bekantskaper.

JOTA inleds på lördagen 15.10.2016 kl. 00.00 finsk tid och avslutas 16.10
kl. 23.59 finsk tid.

Scoutstationerna anropar varandra med "CQ JAMBOREE" eller "CQ JAM" på
telegrafi.

JOTAs internationella huvudstation opererar från Geneve med anropet HB9S.
Finska scouternas huvudstation OH2JAM är detta år i Sibbo med operatör
OH1WZ.

Många finska scouters SUF-, SGF- och S-stationsanrop är aktiverade och
många scouter och klubbar deltar även med sina egna anrop. De stationer som
deltar i JOTA kan lägga till /J i sina anrop. Scouterna kan ordna sitt
JOTA-deltagande från vilken radioamatörstation som helst.

I JOTA är det viktigaste intressanta kontakter till andra scouter i när och
fjärran. Målet är inte mängden QSO:n utan kvaliteten och att uppmuntra de
unga till att hålla kontakter. Scouterna kan få ett JOTA-hobbymärke för
deltagande i evenemanget.

De nordiska ländernas huvudstationers JOTA-sched är på lördagen 15.10
fr.o.m. kl. 0800 UTC på 3690 och 14290 kHz, OH2JAM är i etern ungefär kl.
0830 UTC.

De finska stationernas scheds hålls på lördagen 15.10 kl. 12.00 finsk tid
på 3710 kHz då OH2JAM ger JOTA-bulletin, kl. 13.00 finsk tid på frekvensen
7080 kHz
och 1545 finsk tid på frekvensen 3740 kHz. De finska stationernas scheds på
söndagen 16.10 är kl. 1200 finsk tid på frekvensen 7080 kHz och 1300 finsk
tid på 3740 kHz..

Jagandet efter scouternas SUF-award kan fortsätta under JOTA 2016, flera av
Finlands Scouters stationer som berättigar till awardpoäng kommer att vara
igång. Om awardet finns information på Finlands JOTA-sidor.

Mer information om Finlands deltagande i JOTA 2016 finns på webbplatsen
jota.partio.net. Internationell information om JOTA finns på webbplatsen
jotajoti.info.

En scoutbulletin med JOTA-tema kan läsas på adressen
http://www.sral.fi/partiobulletiini/.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som inleds nästa
onsdag, 12.10.2016. Platsen är Klubbutrymmena i Sommelo, Sommelovägen 61.

Kurskvällarna är onsdagar kl. 18.00 och utbildningen räcker ca 2 timmar i
taget. Kursen inkluderar 11 kvällar. Under den sista kvällen är
provtillfälle. Kursens pris är 50 euro, som inkluderar studiematerialet.

Anmälningar till kursen och ytterligare uppgifter ges av Jouni Anttila, tfn
040 771 0420 eller oh1co snabela sral punkt fi. Välkomna.

Kurs för elementär klass börjar i Lahtis tisdagen 25.10

OH3AC och MPK ordnar tillsammans en radioamatörkurs för elementär klass
från och med hösten 2016. Mer specifik information och
anmälningsinstruktioner finns på MPK:s webbplats https://www.mpk.fi/. MPK:s
kursnummer är 0900 16 12141.

Radioamatörkurs i Otnäs

Polyteknikkojen Radiokerho ordnar en radioamatörkurs som ger beredskap
inför radioamatörexamen. Kursen börjar tisdagen 1.11.2016 kl. 18.00,
varefter föreläsningar hålls tisdagar och onsdagar fram till 23.11.
Examenstillfället ordnas i slutet av kursen 29.11.

Kursen ordnas i Ossinkulma med adress Otsvängen 18A, Esbo. Till kursen kan
man anmäla sig via klubbens webbsidor på adressen http://prk.ayy.fi/uutiset/.
Från webbsidorna fås även mer information om kursen.

Radioamatörkurs i Kotka

I Kotkan opisto ordnas en radioamatörkurs. Kursen inleds 23.11.2016 och
fortsätter under våren. På kursen studeras de ärenden som behövs för att
uföra examen i elementär klass. Bindande anmälningar t.o.m. 15.11.2016.
Anmälningar sker via Kotkan opistos webbsidor
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Kursnumret är 980001. Kursen hålls i
Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, Kotka. Ytterligare information fås från
Kotkan opistos webbsidor.

Tävlingnsyheter

Detta veckoslut tävlas SSB-delen i SAC, Makrothen RTTY Contest, Oceania DX
Contest, SKCC Weekend Sprintathon, QRP ARCI Fall QSO Party, FISTS Fall
Unlimited Sprint, North American SSB Sprint Contest och CW-delen i UBA ON
Contest.

Nästa tisdag, 11.10, står NAC UHF i tur och på torsdag 13.10 NAC 50 MHz.
Nästa fredag, 14.10 tävlas MCG Autumn Sprint.

Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 International Fall
Contest, Worked All Germany Contest, Feld Hell Sprint, Asia-Pacific Fall
Sprint och RSGB RoLo CW.

SAC SSB landskamp 8-9.10.2016

SSB-delen i Scandinavian Activity Contest hålls på 80-10 metersbanden.
Tävlingen börjar lördagen 8.10 klockan 1200 UTC och avslutas klockan 1159
UTC på söndagen 9.10. Kom med och vinn landkampspoängpotten åt Finland,
även de stationer som bara är igång ett par timmar hjälper!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen 15 oktober
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.