V/U/SHF

VHF-taajuudet (Very High Frequencies) ovat 30 - 300 MHz aluetta ja UHF-taajuudet (Ultra High Frequencies) ovat 300 - 3000 MHz välillä. Harvinaisempi SHF (Super High Frequencies) tarkoittaa aluetta 3000 MHz - 30 000 MHz, eli 3 - 30 GHz (Gigahertsiä). Lisäksi löytyy sitten vielä kokeellisempi alue, EHF (Extra High Frequencies), jolla tarkoitetaan useimmiten taajuusaluetta 30 - 300 GHz:iä, joskus jopa 1000 GHz:iin saakka (1 THz, eli 1 terahertsi).

VHF- ja UHF-alueilla+yhteydet voivat olla varsin paikallisia palvellen vaikkapa kotiseutujen radioamatöörejä, mutta paremmin varustetuilla VHF- ja UHF-asemilla voidaan pitää säännöllisesti jopa yli 300 km:n yhteyksiä. Erikoisissa etenemisolosuhteissa yhteysetäisyydet voivat olla satoja kilometrejä.

SHF- ja EHF-alueet vaativat jo varsin hyvää radioteknistä osaamista ja ne ehkä edustavat kokeellisen radioamatööritoiminnan erikoisempaa osaamisaluetta. SHF-alueilla yhteysetäisyydet voivat olla hyvin varustetuilla asemilla satoja kilometrejä ja EHF-alueilla tyypillisesti luokkaa kilometrejä. Terahertsikokeilut ovat radioamatööritoiminnassa alkuvaiheessaan, mutta onpa päästy jo kilometriluokan yhteyspituuksiin näilläkin taajuuksilla.

Yleistä

Kilpailut

Ohjelmia V/U/SHF-kilpailuihin osallistujille

Muuta