Suomen Radioamatööriliiton arvot

Suomen Radioamatööriliiton logo.
Suomen Radioamatööriliitto ry


Hallituksen esitys Liiton arvoista vahvistettiin pienin muutoksin SRAL:n syyskokouksessa 17.11.2018.
Liiton arvot ovat näin ollen seuraavat:
SRAL:n tarkoitus on Suomen radioamatööriyhteisön edustaminen ja radioamatööritoiminnan edistäminen ja ylläpitäminen Suomessa sekä liittoon kuuluvien kerhojen ja henkilöjäsenten radioamatööritoiminnan tukeminen. Näiden tarkoitusten täyttämisessä noudatetaan seuraavia arvoja.

Yhteisö ennen itseä. Jäsen ei toimi itsekkäiden motiivien tai tarkoitusten ajamana. Lojaalisuus yhteisöä kohtaan tulee aina ennen henkilökohtaisia etuja ja omaa egoa.

Tasa-arvo. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti etnisestä taustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai maailmankatsomuksesta riippumatta. Jokaista arvostetaan ja kohdellaan vain hänen oman toimintansa perusteella.

Kunnioitus. Jäsen käyttäytyy aina toisia kunnioittaen ja harrasteessa kannustaen. Jäsen ansaitsee toisten kunnioituksen olemalla avoin, rehellinen, kunniallinen ja luotettava.

Vastuullisuus. Jäsen on vastuussa toiminnastaan yhteisölle. Hän on omalta osaltaan mainosikkuna harrasteeseen ja toimii tavalla joka on kunniaksi harrasteelle ja radioamatööriyhteisölle.

Yhdistysdemokratian kunnioitus. Jäsen tuo esiin omat mielipiteensä, mutta kunnioittaa yhteisön demokraattisesti tekemiä päätöksiä.

Luotettavuus ja läpinäkyvyys. Jäsen ei yhteisössä toimiessaan paljasta tietoonsa saamia luottamuksellisia asioita eikä petä yhteisön luottamusta. Jäsen ei julkista asiakirjoja ja sopimuksia ennen kuin niiden julkistamisesta on päätetty. Jäsen ei vuoda luottamuksellisen kokouksen sisältöä sosiaalisen median tai muun kommunikaatiovälineen kautta. Jäsen tuo aina avoimesti ja aktiivisesti julki mahdolliset eturistiriitansa.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media