Höstmötet 2021

Finlands radioamatörförbund bjuder in sina medlemmar till ordinarie höstmöte lördagen den 20 november 2021 klockan 16:00. Mötesplatsen är i Hertonäs, Helsingfors, Saltstensgatan 1, auditorium, 00810 Helsingfors. Platsen kan nås med …

Styrelsevalet 2021

Det stadgeenliga höstmötet närmar sig. Vid mötet väljs två styrelsemedlemmar för en period av tre år. I tur att avgå är Jan Jylhä OH1NDA och Vili Peippo OH5GE. Uppdatering 9.10.2021: …