Arkistoprojektin loppuraportti

SRAL-logo
Suomen Radioamatööriliitto ry

 
Arkistoprojekti alkoi 29.5.2007 siirtämällä Liiton toimistosta paperiset valokuvat negatiiveineen, diakuvat ja CD:t Liiton arkistotilaan sekä hankkimalla tarvittavaa arkistomateriaalia (happovapaita valokuvapohjia, diakuvakoteloita, jne.) työn aloittamiseksi. Varsinainen arkistotyö – valokuvien laitto valokuvapohjiin, dokumenttien-, QSL-korttien, – yms. sekalaisen materiaalin järjestäminen, tallentaminen kansioihin, materiaalin digitoiminen ja siirto pdf-muotoon – suoritettiin Kalliossa. Digitoidun materiaalin säilyminen on varmennettu ulkoisella kovalevyllä sekä DVD-tallenteina. Perustietojen kuten ajan, paikan, henkilötietojen ja tapahtuman hakemiseen käytettiin tietolähteinä mm.

 • Alussa oli kipinä-kirja
 • OH-luetteloita
 • Radioamatööritapahtumia 1973–1988
 • Radioamatöörilehden vuosikerrat 1950 – 2007
 • Omat muistiinpanot/arkistot
 • OH2AF:n historiikki ja arkistot
 • Radioamatöörikerhojen- ja yksityisten radioamatöörien kotisivut
 • Google

Digitointikertoja kertyi arviolta 150 000 kpl (valokuvia, kirjoja, lehtiä, QSL, yms.).
Dokumentteja käsiteltiin digitoinnin lisäksi 2 – 3 kertaan ((digitoinnista tulleet ”surureunat” poistettu, pdf-muotoon siirrot, yms.). Joitakin dokumentteja jouduttiin puhdistamaan kirjain kirjaimelta (esim. kirjaan liimatut vanhat lehtileikkeet, joissa liima oli tullut artikkelin läpi).
Valokuvien korjausta varten digitoidusta kuvasta otettiin kopio, johon korjaukset tehtiin (valokuvissa olevat reiät, naarmut, repeämät jne. korjattiin). Alkuperäinen digitoitu kuva on säilytetty puhdistetun lisäksi.
 
Negatiivit

 • 6 x 6 cm negatiivit (423 kpl) on digitoitu.
 • Muut negatiivit on arkistoitu kahdeksaan (8) Foto-mappiin.

 
Valokuvat

 • Kymppi-kuvat (10 x 15 ja 9 x 13), on järjestetty kymmeneen (10) valokuva-albumiin. Kymppikuvia on noin 3000 kpl. Valokuva-albumeihin on liitetty luettelo ko. albumin sisällöstä.
 • Irrallaan olleet valokuvat (yli 3000 kpl) on kiinnitetty happovapaille pohjille.

Kaiken kaikkiaan valokuvia on yli 10 000.
 
Diat

 • Liiton diakuvat (1500 kpl) järjestettiin ja digitoitiin. Jokaiseen diakuvalaatikkoon liitettiin sisällysluettelo. Dia-kuvien digitointi jouduttiin aloittamaan alusta; aikaisemmassa digitoinnissa käytetty pikseliarvo oli liian pieni. Osassa dia-kuvia oli pahoja väri- ja
 • huonosta arkistoinnista johtuvia vaurioita, joita ei voitu korjata.

 
Dokumentit

 • Liiton dokumentit on arkistoitu uudelleen (laitettu happovapaisiin muovitaskuihin) ja järjestetty aikajärjestykseen. Aikaisemmalla arkistointitavalla dokumentteihin oli syntynyt vaurioita ja tuhoutumista oli tapahtunut jonkin verran. Kaikki löytyneet Liiton kokouspöytäkirjat vuosilta 1921–1999 (johtokunnan kokoukset, vuosikokoukset, ylimääräiset vuosikokoukset ja yleiskokoukset) sekä kokouksiin liittyvät liitteet on digitoitu, pahimminkin vaurioituneista dokumenteista on saatu tehtyä sähköinen versio. Vuoden 1942 dokumentteja ei löytynyt.
 • OH1OB:n, Ensio Marrento, keräämä/tekemä Liiton historiaan liittyvä aineisto digitoitiin. Tallennettuja sivuja kertyi 3 322 kpl.
 • Irralliset, sekalaiset dokumentit vuosilta 1960–1980 on arkistoitu.
 • Reino Janhusen OH2HK, keräämät RADIOLA -dokumentit on digitalisoitu ja siirretty pdf-muotoon.

 
Lehtileikkeet

 • Lehtileikkeitä vuosilta 1907–2011, on arkistoitu mappeihin, digitoitu ja viimeistelty lukukuntoon (PDF-formaatti). Digitointeja kertyi noin 2500 kpl.

Lehtileikkeistä mainittakoon Leo Lindellin Helsingin Sanomista vuosina 1927–1930 keräämät radiota koskevat lehtileikkeet (otsikolla ”Radiomietteitä”).
 
Lehdet

 • Kakkosten Kuistit vv. 1949 – 2005 (14 kpl) on digitoitu.
 • Radioamatööri-lehden vuosikerrat 1950–2009 on digitoitu ja vuosikerroille 1950–1959 on tehty sisällysluettelot.
 • Radio Sanomat-lehden kaikki julkaistut numerot vuosilta 1927–1931 on digitoitu, sivuja oli kaikkiaan 1749 kpl.
 • Radio OH-lehden kaikki julkaistut numerot vuosilta 1932–1949 on digitoitu, sivuja oli kaikkiaan 1706 kpl.
 • Sähköisessä muodossa oleville Radiosanoma- ja Radio OH-lehdille on tehty sisällysluettelot.
 • Nuori Voima-lehden vuoden 1920 sekä vuoden 1924 vuosikerroista on tallennettu radioamatöörejä kiinnostavat artikkelit sähköiseen muotoon. Vuoden 1924 vuosikerrassa on ilmeisesti eniten radioamatööriaiheisia kirjoituksia lehden historiassa. Nuori Voima-lehden (1921–1923, 1926) radioamatööriaiheiset artikkelit on digitoitu, puhdistettu ja lisätty arkistoon. Vuoden 1925 Nuori Voima-lehden kaikki ilmestyneet numerot (lehtiä on 20 kpl ja sivuja 1050 kpl) on siirretty sähköiseen muotoon. Vuosikerroista ilmenee silloisten radioamatöörien kirjoituksista se into ja palo, joka johti oman radioamatööriliiton perustamiseen. Sähköisessä muodossa oleville Nuori Voima-lehdille on tehty sisällysluettelot. Lehtien digitoinnissa on käytetty Kalervo Korjuksen, OH2CX, arkistoa hyväksi.

QSL

 • Suomalaisia QSL-kortteja on tähän mennessä digitoitu lähes 7000 kpl.

 
Kirjat

 • Suomalaiseen radioamatööriharrasteeseen vaikuttaneita kirjoja (51 kirjaa) on digitoitu, sivujen yhteismäärä 6794. Kirjojen digitoinnissa on käytetty hyväksi Liiton, Kalervo Korjuksen OH2CX, sekä Olavi Lehden OH2BBR, arkistoja.
 • Digita Oy:n lahjoittama kirjasto on siirretty SRAL:n arkistoon Haagaan (muuttolaatikkoita oli 164 kpl).

 
Sekalaista

 • kuulloille piirretyt kuvat ja kytkentäkaavat on laitettu happovapaisiin muovitaskuihin ja mapitettu.
 • Radio-amatööriaiheiset logot on digitoitu.
 • Kolme (3) 8 mm:n kaitafilmiä kopioitiin CD:lle.
 • Valmisteltu C-kaseteilla olevien haastattelujen yms. siirtoa digitaaliseen muotoon (CD/DVD).
 • Radioamatööri-lehdissä vuosina 1950–2007 julkaistut radioamatööriaiheiset huumoripiirrokset, 1250 kpl, digitoitiin.

 
MUUTA

 • Edustettu Suomen Radioamatööriliitto ry:n historiatoimikuntaa Riihimäellä Viestimuseon MO-näyttelyn avajaisissa (MO = jatkosodan liikkuva radiotiedustelu), tapahtumasta tehtiin 113 valokuvaa sisältävä CD, joka toimitettiin näyttelyn tiedotusvastaavalle Marko Saarelalle, OH2LRD.
 • Kirjoitettu Radioamatööri-lehteen artikkeli ”Kallion Tiimin” arkistointityöstä.
 • Radioamatööri-lehden päätoimittaja kävi tutustumassa Kallion Tiimin toimintaan.
 • Kalervo Korjus, OH2CX, kävi valokuvaamassa Viestimuseossa Riihimäellä ”Talvisodan alkamisesta 70 vuotta”-esitelmätilaisuudessa. Tilaisuudesta tehtiin kolme (3) CD-levyä, joista yksi lähetettiin Viestimuseoon.
 • Toimittajaopiskelija (Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu) Virvamaria Toikka kävi haastattelemassa ”Kallion Tiimiä”, aiheena oli radioamatööritoiminnan ja Suomen Radioamatööriliitto ry:n historia.
 • 18.4 Kansainvälisenä Radioamatööripäivänä TiTi Bird Club ry:n, OH2AF, talkooryhmän avustuksella siirrettiin Kalliosta valmiita Liiton dokumentteja yms. Liiton arkistoon, järjestettiin Liiton arkistossa dokumentit aika- ja aihejärjestykseen sekä siistittiin arkiston yleisilmettä. Siirrettiin ”Kallion Tiimin” työpisteeseen uutta materiaalia. OH2AF:n talkooryhmään kuului 6 henkilöä: Markku Virme OH2BPB, Raija Virme xyl/OH2BPB, Joni Nurmisto ja Päivi Kestilä sekä nuoret miehet Ville ja Santtu.
 • Pentti Kemppainen (dosentti, valt.tri) otti yhteyttä saatuaan RadioMedian toimeksiannon kirjoittaa suomalaisen kaupallisen radion historiikki ja hän kävi 5.9.2012 tutustumassa Liiton arkistoon, erityisesti Radiolan lyhyttä elämää käsittelevään materiaaliin.
 • Kapteeni Pasi Pirttikoski (turvallisuuspäällikkö, Länsi-Suomen Huoltorykmentti) otti yhteyttä kysyen löytyisikö Liiton arkistosta tietoa käyttivätkö sodan aikana Suomessa olleet venäläiset desantit radioviesteissään salausmenetelmiä.
 • 23.4.2012 ”Kallion Tiimiin” otti yhteyttä Tekniikan museolta projektitutkija Emilia Västi syystä, että museolla oli kevään aikana kuva-arkiston inventoinnin yhteydessä löytynyt hieno kokonaisuus E. W. Granqvistin, OH3NP, kuva-materiaalia (albumi ja irrallisia kuvia), QSL-kortteja ja muuta arkistoaineistoa pääosin 1930-luvulta. Heillä ei kuitenkaan ollut diaareissaan tietoa siitä, milloin aineisto oli lahjoitettu museolle. Ko. asian tiimoilta kävimme museolla 14.5.2012 tutustumassa aineistoon. Museo on digitoinut sekä E. W. Granqvistin että Frans Mäkelän, OH2OG, kuva-materiaalit. Käynnin seurauksena kävivät museon projektitutkijat Jari Kettunen ja Emilia Västi kotonamme 19.6.2012 tutustumassa digitaaliseen Liiton arkistoon. Museolla on suunnitelmissaan mm. Viestintänäyttely, joka käsittelee sähköisen viestinnän kehittymistä Suomessa. Yhtenä osa-alueena näyttelyssä olisivat mukana myös radioamatöörit.

Lahjoituksia

 • Raimo Sjöberg OH1AYG: Kakkosten Kerho ry:n, OH2AA, vuoden 2009 kevätleiri-tapahtuman kuvia.
 • Juhani Kaiturinmäki OH2BCD: Kakkosten Kerho ry:n, OH2AA, kevätleiri 2009:n valokuvia.
 • Juhani Kaiturinmäki OH2BCD: Pekka Linkolan, OH1NU, perikunnalta saamansa valokuvat, qsl-kortit ja dokumentit.
 • Raimo Tarkela OH1KD: ensimmäisen Märket-retkikunnan valokuvia.
 • Hannu Veijola OH2VH: Oke Kaarelalle OH2NP/ex. OH6NOP, kuuluneita valokuvia.
 • Pentti Hyvärisen, OH6DZ, lahjoittamien Oke Kaarelan OH2NP:n valokuvien mukana tulleet ulkosuomalaisten radioamatöörien QSL-kortit ovat edustava kokoelma Liiton historia-arkistoon.
 • Raimo Karttunen OH3BHL: valokuvia KRRC:n tapahtumista
 • NORA ry OH2AV: mappeja 53 kpl.
 • Erkki Heinon, OH2NA, perikunta: radioaiheisia lehtiä vuosilta 1927 -1928 ja Erkki Heinon kouluaikaisia matematiikkavihkoja.
 • Juhani Kaiturinmäki OH2BCD: Kakkosten Kerho ry:n, OH2AA, kevätleiri 2009:n valokuvia.
 • Kari Kukkurainen OH3MIM: valokuva omasta asemastaan.
 • Antti Räsänen OH2HGS: 53 kuvaa Kakkosten Kerho ry:n pikkujoulun vietosta.
 • Pauli Töyrylä OH2DV: valokuvia Ilmari-projektin ajoilta.
 • Vaasan Kuutoset ry OH6AA, on lahjoittanut Rasmus Weijolan, OH6KH, välittäminä lehtileikkeitä, jotka digitalisoitiin ja alkuperäiset siirrettiin Liiton arkistoon.
 • Raimo Lehto OH2BCI: valokuvia vuoden 1963–1966 asemastaan.
 • Marko Saloranta OH2LGW: OH2OV:n, Erkki Koivukangas, perikunnan Liitolle lahjoittamat QSL-kortit arkistoon.
 • Kimmo Tuominen OH1CM: Leila Jäykän, OH1NF, ja Raino Jäykän, OH1NS, QSL-kortit sekä valokuvan Keijo Kuljusta, OH1NO.
 • Timo Liukkonen OH2BAI: oman sekä Varuskunnan Radioamatöörit ry:n, OH3AH, QSL-kortit.
 • Antti Räsänen OH2ANDY, lahjoitti ottamiaan valokuvia Kakkosten Kerho ry:n, OH2AA, vuosikokouksesta sekä 17 valokuvaa Kakkosten Kerho ry:n, OH2AA, pikkujoulujuhlasta.
 • Väinö Lehtoranta OH2LX, lähetti digitoimansa valokuvat (5 CD:tä, yhteensä 1600 kuvaa luetteloineen).
 • Reino Janhunen OH2HK: mm. äänikasetteja 52 kpl, diakuvia 548 kpl, valokuvia ja valokuvanegatiiveja noin 1000 kpl, 8 mm kaitafilmejä 3 kpl sekä radioamatööritoimintaan liittyviä dokumentteja, kuvamateriaali ja dokumentit on digitoitu. Äänikasetit (C-kasetit) ovat vielä siirtämättä digitaaliseen muotoon.
 • Digita Oy: mittava kirjalahjoitus.
 • Antti Niskanen OH2GVB lahjoitti Kansallispuisto-QSL-korttejaan.
 • Raine Tähtinen OH2KKQ lahjoitti QSL-korttejaan.
 • OH2AZY:n, Antero Tarsala, perikunnalta saadut Konsta Tarsalan OH7NB sekä Antero Tarsalan QSL-kortit, valokuvat ja dokumentit (115 kpl) on digitoitu ja arkistoitu.
 • OH2VZ:n, Pertti Kantanen, suomalaisten QSL-korttien kokoelma digitoitiin (2700 kpl) Liiton sähköiseen arkistoon. Alkuperäiset kortit palautettiin Pertti Kantaselle.
 • OH5YU:lta, Juhani Ahvenainen, tuli hieno kokoelma Antti O. Ukkosen, OH5NL, QSL-kortteja vuosilta 1930–1938. QSL-kortit (315 kpl) digitoitiin ja arkistoitiin Liiton arkistoon.
 • Matti Savonheimo OH2GV, Mika Liimatainen OH6NVC, Erkki Heikkinen OH2BF, Kimmo Tuominen, OH1CM ja Gerhard Latzin OH5SB lahjoittivat QSL-korttejaan Liiton arkistoon. Kortit on digitoitu ja arkistoitu.

Liiton historiikkitoimikunta 2007 –
Reino Janhunen OH2HK (puheenjohtaja 2007–2010)
Ritva Korjus OH2CJ (puheenjohtaja 2011–) ”Kallion Tiimi”
Kalervo Korjus OH2CX (jäsen 2007–) ”Kallion Tiimi”
Thomas Anderssen OH6NT (jäsen 2007–)
Heikki Lahtivirta OH2LH (jäsen 2010-)
Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä. Lahjoittajille erityiskiitokset Liiton historiaan liittyvästä materiaalista (valokuvat, dokumentit yms.).
Suomen Radioamatööriliitto ry:n historian kerääminen, arkistointi ja säilymisestä huolehtiminen jatkuvat projektin päättymisenkin jälkeen.
Helsinki 11.12.2012
Ritva Korjus, OH2CJ
SRAL ry:n historiikkitoimikunnan puheenjohtaja
SRAL ry:n historiikkiohjaaja

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media