Nya radioamatörkurser

Ihmisiä maston juurella

Är du intresserad av att avlägga radioamatörexamen? Höstens första kurser börjar inom kort som distans- och närundervisning. På kommande är fyra kurser som bereder för avläggande av examen för elementärklass …