Radiotaajuusmääräys M4 lausunnolla /Radiofrekvensföreskrift M4 på remiss

Traficom on antanut Lausuntopyynnön radiotaajuusmääräyksen sekä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä annetun määräyksen päivityksistä. Lausuntopyyntö ja ohjeet lausunnon antamiseksi ovat lausuntopalvelu.fi:n verkkosivuilla. Oleellisin suomalaisia radioamatöörejä koskeva muutosesitys on taajuusalueen …