OF käytössä koko vuoden 2017

Sähkötysavain.
Nyt ääneen OF-prefiksillä.
Vuoden 2017 ajan ne suomalaiset radioamatöörit, joilla on OH-alkuinen kutsu, voivat korvata kirjaimet OH kirjaimilla OF. OF-prefiksillä juhlistetaan satavuotiasta Suomea.
Suomen Radioamatööriliitto ry. sai 22.12.2016 Viestintävirastolta oheisen, asiaan liittyvän, kirjeen:
”Hyvä Radioamatööriliitto,
Viestintävirasto kiittää Suomen Radioamatööriliittoa tekemästänne hienosta ja Suomen itsenäisyyden kymmenjuhlavuosiin liittyvästä perinteikkäästä ehdotuksesta!
Ehdotuksenne perusteella Viestintävirasto on päättänyt, että radioamatööriaseman tunnuksissa on sallittua käyttää vuonna 2017 vietettävän Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ajan tavanomaisen OH-kirjaintunnuksen sijasta juhlavuoden kirjaintunnusta OF. Muodollisesti OF-kirjaintunnuksen käyttö sallitaan väliaikaisella radioamatöörimääräyksen muutoksella, joka on tämän kirjeen liitteenä.
Paljon pileupeja ja kantavia radioamatöörikelejä! Suomen Radioamatööriliitolle hyvää ja menestyksekästä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta 2017
Hyvää Joulua toivottaen, Kirsi Karlamaa
Pääjohtaja”
Määräys radioamatöörimääräyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Viestintäviraston tiedote OF-prefiksistä

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media