Tutkinnoista ja tutkintokysymyksistä

Radioamatööritutkinnon aiheita.
Radioamatööritutkinnon aiheita.

Kysymyspankkeja päivitetty
Radioamatööritutkintojen kysymyspankkeihin on tehty aseman turvallisuutta koskevia päivityksiä. Pääasiassa muutokset ovat määräyksiin, standardeihin ja hyviin asennustapoihin ajan mittaan tulleita muutoksia, joita on nyt sovellettu myös radioamatööritutkinnon kysymyspankkeihin.
Kysymyspankkien sisältöä tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan sitä mukaa kun virheitä tai päivityksen tarvetta ilmenee. Muutoksista ei yleensä ilmoiteta erikseen, ellei siihen katsota olevan erityistä syytä.
 
Virheistä ja epäselvyyksistä ilmoittaminen
Kysymyspankit pyritään pitämään ajantasalla, mutta tästäkin huolimatta saattaa virheitä eksyä joukkoon tai jokin tieto (määräykset jne.) vanhentuu ajan mittaan. Tällaisissa tilanteissa tulisi mahdolliset havainnot ilmaista pätevyystutkijakunnalle, jotta asiaan voidaan reagoida. Valitettavasti välillä tieto on tullut vasta mutkan kautta tai jäänyt kokonaan matkalle. Asiaan on voinut vaikuttaa epätietoisuus siitä minne havainnot tulisi ilmoittaa. Selkeintä on siis olla suoraan yhteydessä
pätevyystutkijakuntaan. Pätevyystutkijakunnan yhteystiedot löydät liiton
toimihenkilöiden listalta.
Pätevyystutkijakunta käy tiedon saatuaan läpi kyseiset väittämät. Mikäli korjaustarve todetaan, tehdään tarvittavat muutokset kysymyspankkeihin. Aina havainnot eivät kuitenkaan johda toimenpiteisiin tai toimenpide saattaa olla erilainen kuin mitä havainnon tekijä on odottanut. Tällaisessa tilanteessa on yleensä kyse siitä, että havainto on tehty virheellisen tulkinnan tai puutteellisten tietojen perusteella. Joskus puolestaan ilmoituksen myötä saatetaan huomata myös laajempaa päivityksen tarvetta. Jokainen ilmoitus kuitenkin käydään läpi.
 
Tutkintoon opiskelevalle
Tutkintoon opiskelevan tulisi tarkastaa aina viimeisimmät tiedot virallisista lähteistä (esimerkiksi Viestintävirasto, Tukes, lait ja asetukset, jne). Mikäli kysymyspankissa ilmenee virhe, joka on ristiriidassa virallisen tiedon kanssa ja tutkinnon läpäisy jää tällaisesta virheestä kiinni, voi asiaan hakea oikaisua. Vanhentuneen tiedon opiskelua ja sen takia väärin vastaamista taas on vaikeampi perustella. Opiskele siis aina viimeisimmät tiedot.
Kannattaa myös huomata, että kysymyspankkeja ei ole tarkoitus opetella ulkoa. Kun opiskelee asiat,  kysymyspankkeihin mahdollisesti tehdyt muutokset eivät ole ongelma. Sen sijaan valmiiden vastausten opiskelu voi johtaa virheisiin, kun väittämiä onkin ajan mittaan päivitetty. Tutkittavan ei tarvitse, eikä kuulu tietää kokeessa eteen tulevia väittämiä. Tutkittavan tulee opiskella asiat niin, että
kysymyksestä riippumatta pystyy vastaamaan oikein.
Kysymyksenasetteluja tulkitessa kannattaa miettiä mitä ja mistä näkökulmasta väittämällä tarkoitetaan. Esimerkiksi puhuttaessa sähköturvallisuudesta, kyse on ensisijaisesti harrasteesta, eikä suinkaan kiinteistä sähköasennuksista. Radioamatööritutkinnon läpäiseminen ei oikeuta tekemään kiinteitä
sähköasennuksia. Tietenkään radioamatöörin omat rakentelut eivät saa myöskään olla ristiriidassa sähköturvallisuuden, lakien ja määräysten kanssa. Väittämät on kuitenkin syytä asettaa oikeaan asiayhteyteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media