Toimiston tiedote 20/2017

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7075 kHz.
Bulletiinitaajuudet.

Tämä bulletiini luetaan bandilla lauantaina 3.6.2017 taajuuksilla 3685 ja 7075 kHz Lapualta OH6SRAL:n asemalta.
 
SISÄLTÖ
* Leirikoulu on hieno mahdollisuus tutustua radioamatööritoimintaan *
* Tutkinnoista ja tutkintokysymyksistä *
* Hätäensiapukurssi Liiton jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen *
* SRAL:n jäsenhankintakilpailu 2017 *
* CTU:n ilmoittautuminen jatkuu ja ohjelma täydentyy *
* Kouluttajien koulutus Suomi 100 -juhlaleirillä *
* Suuren Sikajuhlan ilmoittautuminen alkaa *
* Radioamatööritutkinnot Suomi 100 -juhlaleirillä *
* Kesäleirin 2018 järjestelyoikeuksien haku *
* Silent key *
* Kerhot tiedottavat *
* Perinneradiotapahtuma PRT24 *
* Haminalaiset Salpalinjalla *
* Perinneradiotapahtuma 4.6. Kiukaisissa *
* Itä-Suomalaiset radioharrastajien kesäpäivät *
* Sammakot kurnuttavat 16.-18.6. *
* Kilpailu-uutisia *
* Seuraava bulletiini *
 
* Leirikoulu on hieno mahdollisuus tutustua radioamatööritoimintaan *
Onko tuttavapiirissäsi, joku, joka on kiinnostunut radioamatööriharrastuksesta? Suomen Radioamatööriliitto ry. järjestää leirikoulun 2.–9.7.2017 Tammelan Mustialassa. Nyt olisi hyvä tilaisuus päästä tutustumaan harrastuksen alkeisiin, kokeilla rakentelua ja workkimista sekä opiskella perusluokan asioita leirikoulussa. Ilmoittautuminen leirikouluun päättyy jo vajaan viikon päästä.
Leirikoulu sopii kaikenikäisille. Leirikoululaiset ovat mukana myös 4.7. alkavalla Suomi 100 -juhlaleirillä. Halukkaat voivat osallistua radioamatööritutkintoon.
Majoitus on Mustialassa HAMK:n tiloissa. Leirikoulumaksu on 160 euroa (alle 12-vuotias) ja 190 euroa (muut). Maksu sisältää opetuksen, luentomateriaalin, ruokailun ja majoituksen sekä mahdolliset radioamatööritutkinnot.
Muistathan, että ilmoittautuminen leirikouluun päättyy jo ensi viikolla 9.6.2017. Leirikouluun ilmoittaudutaan nettilomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.sral.fi/2017/02/14/radioamatooriaiheinen-leirikoulu-heinakuussa/.
 
* Tutkinnoista ja tutkintokysymyksistä *
Kysymyspankkeja päivitetty
Radioamatööritutkintojen kysymyspankkeihin on tehty aseman turvallisuutta koskevia päivityksiä. Pääasiassa muutokset ovat määräyksiin, standardeihin ja hyviin asennustapoihin ajan mittaan tulleita muutoksia, joita on nyt sovellettu myös radioamatööritutkinnon kysymyspankkeihin.
Kysymyspankkien sisältöä tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan sitä mukaa kun virheitä tai päivityksen tarvetta ilmenee. Muutoksista ei yleensä ilmoiteta erikseen, ellei siihen katsota olevan erityistä syytä.
Virheistä ja epäselvyyksistä ilmoittaminen
Kysymyspankit pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tästäkin huolimatta saattaa virheitä eksyä joukkoon tai jokin tieto vanhentuu ajan mittaan. Tällaisissa tilanteissa tulisi mahdolliset havainnot ilmaista pätevyystutkijakunnalle, jotta asiaan voidaan reagoida. Valitettavasti välillä tieto on tullut vasta mutkan kautta tai jäänyt kokonaan matkalle. Asiaan on voinut vaikuttaa epätietoisuus siitä minne havainnot tulisi ilmoittaa. Selkeintä on siis olla suoraan yhteydessä pätevyystutkijakuntaan osoitteella, joka on ptk, jonka perään lisätään sral.fi.
Pätevyystutkijakunta käy tiedon saatuaan läpi kyseiset väittämät. Mikäli korjaustarve todetaan, tehdään tarvittavat muutokset kysymyspankkeihin. Aina havainnot eivät kuitenkaan johda toimenpiteisiin tai toimenpide saattaa olla erilainen kuin mitä havainnon tekijä on odottanut. Tällaisessa tilanteessa on yleensä kyse siitä, että havainto on tehty virheellisen tulkinnan tai puutteellisten tietojen perusteella. Joskus puolestaan ilmoituksen myötä saatetaan huomata myös laajempaa päivityksen tarvetta. Jokainen ilmoitus kuitenkin käydään läpi.
Tutkintoon opiskelevalle
Tutkintoon opiskelevan tulisi tarkastaa aina viimeisimmät tiedot virallisista lähteistä (esimerkiksi Viestintävirasto, Tukes, lait ja asetukset, ja niin edelleen). Mikäli kysymyspankissa ilmenee virhe, joka on ristiriidassa virallisen tiedon kanssa ja tutkinnon läpäisy jää tällaisesta virheestä kiinni, voi asiaan hakea oikaisua. Vanhentuneen tiedon opiskelua ja sen takia väärin vastaamista taas on vaikeampi perustella. Opiskele siis aina viimeisimmät tiedot.
Kannattaa myös huomata, että kysymyspankkeja ei ole tarkoitus opetella ulkoa. Kun opiskelee asiat, kysymyspankkeihin mahdollisesti tehdyt muutokset eivät ole ongelma. Sen sijaan valmiiden vastausten opiskelu voi johtaa virheisiin, kun väittämiä onkin ajan mittaan päivitetty. Tutkittavan ei tarvitse, eikä kuulu tietää kokeessa eteen tulevia väittämiä. Tutkittavan tulee opiskella asiat niin, että kysymyksestä riippumatta pystyy vastaamaan oikein.
Kysymyksenasetteluja tulkitessa kannattaa miettiä mitä ja mistä näkökulmasta väittämällä tarkoitetaan. Esimerkiksi puhuttaessa sähköturvallisuudesta, kyse on ensisijaisesti harrasteesta, eikä suinkaan kiinteistä sähköasennuksista. Radioamatööritutkinnon läpäiseminen ei oikeuta tekemään kiinteitä sähköasennuksia. Tietenkään radioamatöörin omat rakentelut eivät saa myöskään olla ristiriidassa sähköturvallisuuden, lakien ja määräysten kanssa. Väittämät on kuitenkin syytä asettaa oikeaan asiayhteyteen.
 
* Hätäensiapukurssi Liiton jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen *
Tiedätkö miten toimia onnettomuustilanteessa? Osaatko ensiaputaidot? Liiton jäsenillä ja heidän perheenjäsenillään on mahdollisuus käydä Suomi 100 -juhlaleirillä neljän tunnin hätäensiapukurssi.
Kurssilta saa hätäensiaputodistuksen ja kurssi päivittää voimassa olevan EA1- tai EA2-pätevyyden. Liitto tukee kurssia rahallisesti, joten kurssin hinta on vain noin puolet kurssin normaalihinnasta.
Kurssi pidetään torstaina 6.7. klo 12.00–16.00. Kurssilla huomioidaan erityisesti radioamatööreille mahdollisesti sattuvat tapaturmat, kuten sähköiskut, putoaminen ja palovammat.
Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=6EFDDC4C61375DDAC22581140027FC09.
Ilmoittautumiset 16.6.2017 mennessä.
 
* SRAL:n jäsenhankintakilpailu 2017 *
Suosittele SRAL:n jäsenyyttä uusille tai vanhoille harrastajille, ja osallistut hienojen palkintojen arvontaan.
Jokaisesta uudesta jäsenestä, jonka liittymislomakkeeseen on merkitty suosittelijan nimi, saa suosittelija yhden arpalipun. Hanki siis useampi uusi jäsen, ja voittomahdollisuutesi kasvaa.
Eikä tässä vielä kaikki – jokaisesta hankitusta kannatusjäsenestä suosittelija saa 10 arpalippua! Kysy lisää kannatusjäsenyydestä Liiton toimistosta.
Arvonta suoritetaan joulukuussa, joten arpaliput tulee ansaita 6.12. mennessä. Lisäksi jokainen uuden jäsenen hankkija saa kiitokseksi seinälleen komean jäsenhankinta-awardin.
 
* CTU:n ilmoittautuminen jatkuu ja ohjelma täydentyy *
CTU Finland järjestetään Suomi 100 -juhlaleirin yhteydessä Tammelan Mustialassa perjantaina 7.7.2017 klo 09.00–17.00.
Suomen toinen CTU-tapahtuma tarjoaa jälleen mielenkiintoisia esityksiä kilpailutoiminnan eri osa-alueilta. Uutta asiaa löytyy sekä kokeneille, että uusille kontestereille.
CTU:n ilmoittautumisaikaa on jatkettu 7.6.2017 asti. Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=92088B221A2FFA81C22580E2004B06FA.
Yllätysohjelmanumero
Maailmankuulu kontesteri Martti, OH2BH, tulee jakamaan osaamistaan CTU Finland tapahtumaan. Omalla värikkäällä tyylillään hän tulee käymään läpi operaattorin ominaisuuksia, joilla workkimispaikkoja huippuasemilla lunastetaan. Samalla saamme eväitä siihen kuinka meistä voi tulla parempia operaattoreita. Martin aihe on KKJ – Kontesterin Kolmas Jalka – I, me and myself.
Muut esitelmöitsijät ovat:

 • Chris Kovarik, 9A5K, Dxlogin luoja ja uusien operointitekniikoiden osaaja. Kuinka toimitaan esim. K1LZ, E7DX, 9A1A ja JT5DX asemilla.
 • Jouko Häyrynen OH1RX, joka WRTC 2018 -lähettiläänä päivittää meidät tapahtumasta.
 • Ranko Boca 4O3A, huippuaseman omistaja ja tuonut lukuisia teknisiä ratkaisuja aseman kehittämiseksi ja uusien operointitapojen mahdollistamiseksi.
 • Pekka Ketonen, OH1TV, todellinen tekniikan ja antennisuunnittelun spesialisti.
 • Kari Hirvonen, OH2BP, Mr. RTTY kertoo kasvavan suosion saaneen moden ABC:n ja D:n

Ilmoittaudu mukaan nyt!
 
* Kouluttajien koulutus Suomi 100 -juhlaleirillä *
Suomi 100 -juhlaleirillä järjestetään koulutusta kouluttajille keskiviikkona 5.7. ja torstaina 6.7. Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH, vetää koulutuksen kumpanakin päivänä klo 10.00-16.00. Koulutus pidetään päärakennuksen eli uuden opiston auditoriossa.
Koulutuksen aiheina ovat muun muassa:

 • opetussuunnitelman sisältö ja keskeiset tavoitteet
 • kurssin tuntikehys ja rakenne
 • miten kurssia markkinoidaan?
 • opetusmateriaalit
 • kurssipalaute
 • kerhon koulutusvastaavan työnkuva ja tehtävät
 • Moodle-oppimisympäristö
 • näkökulmia opettajuuteen ja opettamiseen.

Koulutukseen toivotetaan tervetulleiksi kerhojen koulutusvastaavat ja myös muut kouluttajat.
 
* Suuren Sikajuhlan ilmoittautuminen alkaa *
Lauantai-iltana Suomi 100 -juhlaleirillä pidetään Suuri Sikajuhla Isossa Piipussa. Sikajuhlaan on tilattu kokonainen, savustettu sika. Juhlaan mahtuu noin 100-120 juhlijaa. Illalliskortti maksaa 25 euroa ja se varataan ennakkoon. Ilmoittautuminen juhlaan alkaa ensi maanantaina 5.6., jolloin Liiton sivuille avataan ilmoittautumislomake. Sikajuhlan jälkeen järjestetään perinteinen karaokeilta.
 
* Radioamatööritutkinnot Suomi 100 -juhlaleirillä *
Radioamatööritutkintoja voi suorittaa leirillä torstaista lauantaihin Saunan takkatuvalla klo 10.00 alkaen. Ilmoittautuminen Markolle, OH8WM, (omakutsu toimii).
 
* Kesäleirin 2018 järjestelyoikeuksien haku *
Etsitään kesäleirin 2018 järjestäjää. Leiri on nelipäiväinen (to–su). Esitelmäohjelmasta järjestäjä voi päättää vapaasti. Yleensä leirin varsinaiset ohjelmapäivät ovat olleet perjantai ja lauantai. Leirillä on myös järjestetty myyntinäyttelyitä ja kirpputori.
Onko kerhosi kiinnostunut kesäleirin järjestämisestä? Hakemukset järjestelyoikeuksista voi lähettää osoitteella toimisto, jonka perään lisätään sral.fi tai Suomen Radioamatööriliitto ry, PL 44, 00441 HELSINKI. Hakuaika päättyy 30.6.2017.
 
* Silent key *
Toimiston tietoon on tullut Lara Björkstamin, OH1RR / OH2BAW, poismeno.
Kunnioitamme Laran muistoa hetken hiljaisuudella.
 
* Kerhot tiedottavat *
OH2AP tiedottaa
Järvenpään korkeimmalla paikalla sijaitseva 70 cm toistin OH2RUP on saanut tekniikkapäivityksen. Etupään suodattimet on vaihdettu duplekseriin ja antennina on putkidipolien tilalla nyt piiitkä vertikaali. Poiketkaapa antamaan raporttia.
 
Operaatio Vesikko 2017
Kakkosten Kerho, OH2AA, suorittaa Suomenlinnassa Sukellusvene Vesikon aktivointitempauksen tänä viikonloppuna. Aktivointiviikonloppu on jo neljäs, joten voidaan kohta puhua jo ”perinteisestä” tapahtumasta.
Äänessä ollaan tänään lauantaina, 3.6. ja huomenna sunnuntaina 4.6. Vesikon aukioloaikoina eli klo 11.00–18.00 SA. Kutsuna on OH2AN/SUB ja bandeina HF-bandit kelien ja häiriötilanteen mukaan. Modet SSB ja CW.
Tervetuloa Suomenlinnaan!
 
Nelosten kesäleiri Pieksämäellä
OH4AB:n ja OH4AC:n yhteinen kesäleiri pidetään 2.-4.6 2017 Pieksämäellä Lamminmäen Metsästysseuran majalla. Lokaattoriruutu on KP32of35nu. Alustava ohjelma sisältää Suomi 100 -juhlintaa, QRP/Field Day Contest, SDR, DMR ja tietenkin paholaiset pois päästävä sauna. Tervetuloa.
 
OH5AG:n kesäleiri
OH5AG:n perinteinen kesäleiri pidetään Kekäleniemessä 10.-11.6.2017. Osoite on Karikonkuja 23, Kouvola.
Ohjelma alkaa lauantaina klo 12.00 tulokahveilla, joiden jälkeen Niko (OH5CZ) ja Juha (OH5CW) esitelmöivät YOTA 2016 -tapahtumasta sekä Mustilan OH5Z-kilpa-asemasta. Näiden jälkeen Timo (OH5KW) kertoo etäohjattavasta radioasemasta. Muutakin ohjelmaa kehitellään vielä. Lisäksi saunomista, grillaamista, uintia, nokkakusoilua yms.
Leirimaksu on 5 euroa yli 12-vuotiailta. Sisämajoitustilaa on rajoitetusti. Majoituksesta voi kysellä Esalta, OH5KRQ, omakutsu toimii.
 
* Perinneradiotapahtuma PRT24 *
Järjestyksessään 24. Perinneradiotapahtuma PRT24, järjestetään huomenna, sunnuntaina 4.6.2017.
Tapahtumassa ei ole johtoasemaa, vaan kaikki voivat työskennellä omaan tahtiin valitsemallaan taajuudella. Tapahtuman järjestää Perinneradioharrastajat.
Tapahtuma alkaa klo 7.00 SA. CW:llä. Joka toinen tunti workitaan CW:llä ja joka toinen tunti AM-modella klo 16.00 SA. saakka. CW-kutsutaajuus on 3556 KHz ja AM:llä 3720 KHz.
Tapahtumaan osallistuva perinneradioasema voi käyttää asematunnuksen jälkeen lisätunnusta /S. Mikäli laitetyyppi on ollut palveluskäytössä jo toisen maailmasodan aikana, lisätunnuksena voi olla /SA.
Kari, OH5YW, tekee yhteenvedon tapahtumasta, hänelle voit lähettää pienen jutun mahdollisine kuvineen osoitteeseen, joka on Karin kutsu @outlook.com.
Tervetuloa mukaan.
 
* Haminalaiset Salpalinjalla *
Haminan Radioamatöörit ry. on äänessä Perinneradiotapahtuman aikana 4.6. noin klo 11.00–15.00 SA. Miehikkälän Salpalinjalta. Sähkötyksellä käytetään VRFK ja VRLK -yhdistelmää ja kutsua OF5AD/SA. AM:llä puolestaan vanhaa Drake linea ja kutsua OF5AD/S. Jos kelit ovat huonot, voidaan CW:kin ajaa Drakeilla ja silloin tietysti kutsulla OF5AD/S.
 
* Perinneradiotapahtuma 4.6. Kiukaisissa *
Kiukaisten vanhassa pappilassa pidetään perinneradiotapahtuma sunnuntaina 4.6. klo 12.00-15.00.
Tilaisuudessa on nähtävillä sodassa ollut Kyynel-radio, joka on ollut kaukopartiokäytössä. Kyynel-radiolla workitaan CW:llä. Nähtävänä on myös salaamiskiekko ja Racvall Minicall -puheradio, joka on tulenjohto ja marssiradio.
Nykyaikaisena riginä mukana on Icomin IC-718. Jos radiokelit ovat huonot, ajetaan yhteydet Icom-radiolla, jossa on suurempi lähetysteho.
Kiukaisten vanhan pappilan osoite on Pappilankuja 3, 27400 KIUKAINEN. Operaattoreina ovat Mauri, OH1NTI ja Leo, OH1FJ.
 
* Itä-Suomalaiset radioharrastajien kesäpäivät *
Itä-Suomalaiset radioharrastajien kesäpäivät pidetään 9.-11.6.2017. Tapahtuma alkaa perjantai-iltana ja kestää sunnuntaihin puoleen päivään saakka. Tapahtuman järjestää Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB.
Tapahtuman paikkana on Maukkulan Mustikkamäki, entinen kyläkoulu Ilomantsissa. Paikka sijaitsee korkealla, 212 m korkean vaaran laella. Erinomainen paikka vaikka VHF-workkimiseen!
Tarjolla on sisämajoitusta ja asuntovaunupaikkoja. Pihalla on grilli ja paellapannu omien ruokien tekoon. Lauantaille on varattu yhteinen tukeva karjalaistyylinen lounas. Majoitus ja lounas varataan suoraan Mustikkamäeltä, puhelin 040 740 3002.
Leiriohjelmassa on mukavaa seurustelua, saunomista, workkimista, hamssihenkiset kilpailut, kirpputori ja niin edelleen.
 
* Sammakot kurnuttavat 16.-18.6. *
Edullisilla QRP-rigeillä työskennellään taajuudella 7023 -/+ 500 kHz 16.–18.6.2017. Tapahtumaan osallistuvat asemat ovat mahdollisuuksiensa mukaan QRV perjantaista sunnuntaihin kello 07.00–19.00 UTC.
Mitään QRP-rigejä ei haluta rajata tapahtuman ulkopuolelle, joten aivan kaikilla laitteilla, joiden lähetysteho on alle viisi wattia, voi tapahtumaan osallistua kutsuvana asemana. QRP-asemille vastaavien asemien toivotaan myös käyttävän pientä lähetystehoa.
Tapahtuman järjestävät Veijo, OH3NFC ja Teemu, OH7KAA. Lisätietoja löytyy toukokuun Radioamatööri-lehdestä.
 
* Kilpailu-uutisia *
Tänä viikonloppuna kilpaillaan SRAL:n peruskilpailu, 10-10 International Open Season PSK Contest, PVRC Reunion, DigiFest, Wake-Up! QRP Sprint, SEANET Contest, UKSMG Summer Contest, IARU Region 1 Field Day ja Dutch Kingdom Contest.
Ensi tiistaina 6.6. on vuorossa NAC VHF ja ensi torstaina 8.6. NAC 50 MHz. Ensi perjantaina 9.6. käydään HA3NS Sprint Memorial Contest.
Ensi viikonloppuna kilpaillaan DRCG WW RTTY Contest, VK Shires Contest, Asia-Pacific Sprint, Portugal Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, GACW WWSA CW DX Contest ja REF DDFM 6m Contest.
 
* Seuraava bulletiini *
Seuraava bulletiini lähetetään viikon kuluttua, lauantaina 10. kesäkuuta, klo 15.00 SA. tavanomaisilla bulletiinitaajuuksilla.
 
Toimittaja/bulletiininikkari: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media