Muutoksia tutkinto-organisaatioon

Henri Olander, OH3JR, Sappeen kesäleirillä.
Henri Olander, OH3JR, Sappeen kesäleirillä.

 
Suomen Radioamatööriliiton hallitus nimesi lokakuun kokouksessaan Henri Olanderin, OH3JR, pätevyystutkijoiden esimieheksi 1.11.2017 alkaen.
Pätevyystutkijoiden esimies perehdyttää uudet tutkijat tehtäväänsä sekä neuvoo tarvittaessa tutkijoita ja ohjaa heidän toimintaansa. Esimies myös tiedottaa tutkijoille pätevyystutkintoihin liittyvistä asioista.
Hallituksen lokakuun kokouksessa myös pätevyystutkijakunnan (PTK) toimintaa selkeytettiin siten, että PTK:ta tukevaksi ryhmäksi perustettiin Tekninen ylläpito –ryhmä, jossa toimivat Harri Sundberg, OH4BW ja Vili Peippo, OH5GE. Ryhmä vastaa ARX-tutkintojärjestelmän päivityksistä ja ylläpidosta PTK:n toimeksiannosta.
Pätevyystutkijakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Reijo Mantsinen, OH7GGX. Hän on PTK:n yhteyshenkilö liiton hallituksen suuntaan. Uutena PTK:n jäsenenä aloittaa Henri Olander, OH3JR. Asiantuntijajäseninä jatkavat Heikki Lahtivirta, OH2LH ja Juuso Wallin, OH1BAR.
PTK koordinoi, suunnittelee, johtaa ja valvoo tutkintotoimintaa sekä toimii pätevyystutkijoiden esimiehen apuna.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media