Ensimmäinen pilottikurssi on pidetty Tampereella

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, on pilotoinut ensimmäisenä uuden SRAL:n koulutusuudistuksen mukaisen radioamatöörikurssin. Kurssin tuloksena saatiin yhdeksän uutta radioamatööriä. Kurssilla käytettiin apuna SRAL:n uutta Moodle-oppimisympäristöä ja liiton koulutustoimikunnan laatimia uusia materiaaleja. Kouluttajat olivat mukana ”todella hyvillä fiiliksillä”. Palautteet kurssista kerättiin Moodlen kautta. Lisäksi kouluttajilla oli loppupalaveri.

SRAL-logo
Suomen Radioamatööriliitto ry

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media