OH-RTTY-kilpailu 2019

Juhlakutsu

Kirkkonummella toimiva Porkkalan Radiokerho ry, OH2ET, kutsuu mukaan kaikki OH-radioamatöörit parhaaseen uuden vuoden aloitukseen ja useille jo perinteeksi muodostuneeseen OH-RTTY-kilpailuun.

Pitkälti yli kymmenvuotisen historiansa aikana kilpailu on onnistunut kasvattamaan osallistujamääräänsä mukavasti. Pitäkäämme yhdessä huoli, että vuosi 2019 voisi olla jopa ennätysvuosi osallistujamäärässä mitaten? Toivotaan, että tulevat radiokelit suosivat myös ennätystuloksia tässä suhteessa.
OH-RTTY-kilpailun pistelasku noudattaa SARTG New Year-isäntäkilpailun sääntöjä, mutta kilpailuluokat taas SM-osakilpailujen mukaista jakoa koska OH-RTTY-kilpailu on SM-sarjan osakilpailu. Kilpailun säännöt ovat nähtävillä alla.
 
Järjestäjä: Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG*)
 
OH-RTTY-kilpailun sponsori: Porkkalan Radiokerho ry, OH2ET.
 
Kohde: Kaikki työskentelevät kaikkia, mutta Skandinavian asemat muodostavat erityisen kohderyhmän.
 
Aika: 1.1.2019 klo 0800 – 1100 UTC.
 
Lähetelaji: RTTY – Baudot
 
Työskentelyalueet: 40 ja 80 m, tavallisesti 7040-7060 kHz ja 3580-3600 kHz.
 
Kilpailuluokat – SARTG New Year Contest:
A: One radio/All Band
B: Two radio/All Band
C: SWL/All Band
Ks. lisätiedot SARTGin verkkosivuilta.
 
Kilpailuluokat – OH-RTTY-kilpailu (noudattaa SM-kilpailujen jakoa):

  1. Single Operator/All Band/QRP Power (max. 5 W)
  2. Single Operator/All Band/Low Power (max. 100 W)
  3. Single Operator/All Band/High Power (yli 100 W)

 
Ilmoita todellinen käytetty lähtöteho esim. SOAPBOX:-rivillä.
 
Huom.: DX-vihjejärjestelmien käyttö on sallittu kaikissa luokissa.
 
Sanoma:
RST + QSO-numero + nimi + ”hyvää uutta vuotta”-tervehdys. OH-asemat lähettävät HYVAA UUTTA VUOTTA. Lyhenteet, esim. HUV, HNY, GNA jne. eivät kelpaa.
 
Yhteyspisteet: 1 piste/yhteys. Saman aseman saa työskennellä kummallakin taajuusalueella
Kertoimet: Kertoimia saa kummallakin työskentelyalueella erikseen DXCC-maista (paitsi Skandinavian maista) sekä Skandinavian kutsumerkkialueista (piireistä), esim. LA1, LA2, OH1, OH2, SM1, SM2 jne.
 
Skandinavian maita ovat: JW, JX, LA, OH, OH0, OJ0, OX, OY, OZ, SM ja TF.
Esimerkkejä:
 
– SI3, SK3, SL3, SM3, 7S3, 8S3 ovat samaa piiriä SM3
– OH1, OG1, OI1 ovat samaa piiriä OH1
 
Skandinaviassa operoivien ulkomaalaisten asemien (maatunnus/omakutsu) piirinumero on 0, esim. aseman LA/G3XYZ piiri on LA0.
 
Erikoistunnuksista, joissa on monta numeroa, otetaan huomioon ensimmäinen numero, esim. aseman OZ150A piiri on OZ1.
 
Tulos: Kertoimet x yhteyspisteet.
 
 
Lokiohjeita:
 
Cabrillo-muotoiset ja perinteisetkin lokit hyväksytään, mutta Cabrillo-muotoa suositellaan.
 

  1. Cabrillo-loki

 
Kilpailun nimi on SARTG-NY-RTTY. Vastaanotettua uudenvuodenviestiä ei tarvitse ottaa talteen
lokiin. Kirjaa SOAPBOX-osaan lähettämäsi uudenvuoden viesti ja OH-RTTY-kilpailun teholuokka (QRP = korkeintaan 5 W, LP = korkeintaan 100 W, HP = yli 100 W).
 
Esim. Cabrillo-lokista:
http://www.sartg.com/contest/nycabril.htm
 
Cabrillo-loki lähetetään sähköpostiviestin liitteenä osoitteeseen contest@nullsartg.com  Vaihtoehtoisesti Cabrillo-loki voidaan tallentaa suoraan verkko-osoitteeseen www.ua9qcq.com
 

  1. Perinteinen loki

 
Perinteisestä lokista tulee ilmetä seuraavat seikat: työskentelyalue, pvm/aika (UTC), vasta-aseman kutsu, lähetetty viesti, vastaanotettu viesti, kerroin ja yhteyspisteet. Poikkeus: Vastaanotettua uuden vuoden toivotusta ei tarvitse kirjata lokiin, mutta oma lähetetty toivotus tulee näkyä jossakin kohtaa lokia.
 
Yhteenveto sisältää tavanomaiset asiat: pistelaskennan, työskentelyluokan, käytetyn kutsun, nimen ja osoitteen, työskentely-QTH:n sekä OH-asemilta myös maininnan teholuokasta (QRP = korkeintaan 5 W, LP = korkeintaan 100 W, HP = yli 100 W).
 
Lähetä loki ja yhteenveto sähköpostiviestin liitetiedostoina osoitteeseen  contest@nullsartg.com
 
tai kirjeitse osoitteeseen: SARTG Contest Manager, Ewe Håkansson, SM7BHM, Pilspetsvägen 4,
SE-291 66 KRISTIANSTAD, SWEDEN.
 
Lokien on oltava perillä viimeistään 31.01.2019.
 
Palkinnot:
 
SARTG palkitsee kunniakirjoilla kunkin luokan viisi parasta ja maavoittajat, mikäli saatu yhteysmäärä on kohtuullinen.
 
OH-RTTY-kilpailuluokkien 3 parasta saavat mitalit ja 6 parasta saavat kunniakirjat. Kilpailun sponsori voi myöntää lisäpalkintoja erityisen hyvistä suorituksista.
 
SARTG-verkkosivut:  www.sartg.com
 
*SARTG, Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group, on vuonna 1970 perustettu, pohjoismainen RTTY-lähetelajista kiinnostuneiden radioamatöörien ryhmä. Aikaa myöten kiinnostusalue on laajentunut käsittämään kaikki digilähetelajit. SARTG järjestää vuosittain kaksi kilpailua: SARTG WW RTTY Contest (v. 1970 lähtien) ja SARTG New Year RTTY Contest (v. 1971 lähtien). SARTG:in yhdysmies on Kari Hirvonen, OH2BP.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media