Kerhotietokysely on lähetetty kerhoille/ Klubbförfrågan har sänts till klubbarna

Antenni roikkuu puussa.
Leiriantenni OH5AG:n kesäleirillä Orilammella.

Kerhoille on lähetetty kerhotietokysely sähköpostin välityksellä 16.5.2019. Muutamalle kerholle kysely saapuu postitse sähköpostiosoitteen puuttumisen vuoksi.
Kerhotietokyselyn täyttäminen vapauttaa kerhon liiton jäsenmaksusta. Vastausta toivotaan kerhoilta 10.6 mennessä.
En klubbförfrågan har sänts till klubbarna via e-post 16.5.2019. Till några klubbar kommer förfrågan via posten eftersom vi saknar klubbens e-postadress.
Ifylld klubbförfrågan befriar klubben från förbundets medlemsavgift. Vänligen svara senast 10.6.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media

Vastaa