OI-aktiviteettipäivä /OI-aktivitetsdag 6.12.2019

Suomen lippu. Finlands flagga.

Sotilasradioamatööriasemat aktivoituvat OI-kutsumerkeillä itsenäisyyspäivänä 6.12.2019.
Muistakaa anoa OI-awardia.

OI-AWARDIN SÄÄNNÖT

1. OI-awardiin hyväksyttävät radioamatööriyhteydet
Työskentelytodisteen saamiseksi hyväksytään yhteydet OI-prefiksin omaavien Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastojen (tai vast.) sotilasradioamatööriasemien (SRA-asemien) sekä joukko-osastojen (vast) perinneyhdistysten, kiltojen ja maapuolustuksen perinteitä vaalivien museoiden radioamatööriasemien kanssa. Työskentelytodisteeseen hyväksytään yhteydet 01.01.2010 jälkeen.
Yhteyksien pitämisessä noudatetaan Liikenne- ja viestintäviraston radioamatöörimääräyksiä ja IARU:n suosituksia. Yhteydet toistimien kautta eivät ole hyväksyttäviä yhteyksiä awardiin. OI-radioamatööriasemat esimerkiksi OI3X, OI3X/p , OI3X/m jne lasketaan samaksi asemaksi.
2. OI-awardin myöntäminen
Työskentelytodiste voidaan myöntää radioamatööreille, radioamatöörikerhoille ja kuuntelijaradioamatööreille. Työskentelytodisteen saamiseksi tarvitaan 10 yhteyttä eri OI-asemien (OI-kutsun) kanssa. Ulkomaalaisille radioamatööreille hyväksytään 5 yhteyttä. Yhteyksien ei tarvitse olla kuitattuna QSL-korteilla. Paperinen lokiote kahden radioamatöörin allekirjoituksella hyväksytään.
OI-awardi on maksuton.
Anomukset tulee lähettää osoitteella:
Timo Virtanen
Petäikönkatu 32
FIN-78200 VARKAUS
Anomukseen on liitettävä työskentelytodistetta hakevan postiosoitetiedot awardin postitusta varten.

Militäramatörradiostationerna aktiveras med OI-anrop på självständighetsdagen 6.12.2019
Kom ihåg att anhålla om OI-awardet-
Reglerna för OI-awardet
1. Radioamatörförbindelser som godkänns för OI-awardet
För diplomet godkänns kontakter med militäramatörradiostationer med OI-prefix vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningens truppförband (eller motsvarande) samt med amatörradiostationer som hör till truppförbandens (el. motsv.) traditionsföreningar, gillen samt muséer som värnar om försvarets traditioner.
För diplomet godkänns förbindelser som hållits efter 01.01.2010.
Vid förbindelserna iakttas Transport- och kommunikationsverkets amatörradiobestämmelser och IARU:s rekommendationer. Förbindelser via repeaterstationer godkänns inte för awardet.
OI-amatörradiostationer som t.ex. OI3X, OI3X/p, OI3X/m osv. räknas som en och samma station.
2. Beviljande av OI-awardet
Diplomet kan beviljas åt radioamatörer, radioamatörklubbar och lyssnaramatörer.
För diplomet krävs 10 förbindelser med olika OI-stationer (OI-anrop). För utländska radioamatörer godkänns 5 förbindelser. Förbindelserna behöver inte vara kvitterade med QSL-kort. Ett loggutdrag på papper som bekräftas genom två radioamatörers underskrifter är tillräckligt.
OI-awardet är avgiftsfritt.
Anhållan skickas under adress:
Timo Virtanen
Petäikönkatu 32
FIN-78200 VARKAUS
Meddela i anhållan dina adressuppgifter så att awardet kan postas.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media