Osallistu markkinointikyselyyn /Delta i marknadsföringsundersökningen

Lyijykynä, terotin ja vihko.
Radioamatööriksi? Kuva: Pixabay/Free-Photos. Julkaistu CC0 Creative Commons -lisenssillä.

Markkinointitiimi ja nuorisotiimi toteuttavat kyselyä markkinointimateriaalin tarpeesta, ja kokoavat sen perusteella markkinointimateriaalipankin. Tavoitteena on luoda esimerkiksi messu- ja kouluesittelyjä varten valmiita materiaaleja, joita kerhot ja yksityishenkilöt voivat hyödyntää erilaisissa edustus- ja esittelytilaisuuksissa. Vastauksia toivotaan sekä kerhoilta että yksityishenkilöiltä.
Kysely aukeaa tällä linkillä: www.bit.ly/SRALmarkkinointi.
Kiitos jo etukäteen osallistumisesta!


Marknadsföringsteamet och ungdomsteamet genomför en enkät om behovet av marknadsföringsmaterial och sammanställer på basis av den en marknadsföringsbank. Målet är att skapa färdigt material för till exempel presentationer på mässor och i skolor, som klubbarna och enskilda personer kan utnyttja vid olika representations- och presentationstillfällen. Avsikten är att materialet mångsidigt presenterar hobbyn och de möjligheter förbundet kan erbjuda.
Till enkäten: http://bit.ly/SRALmarknadsforing
Tack på förhand för ditt svar!

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media