Jäsenten esitykset kevätkokoukselle 18.2. mennessä /Medlemmarnas framställningar till vårmötet senast 18.2

Kalenteri.
Jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset pyydetään toimitettavan perusteluineen ja allekirjoituksineen hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kevätkokousta eli 18.2.2020 klo 16.00 mennessä. Esityksen on oltava vähintään kymmenen jäsenen allekirjoittama. Esitykset lähetetään osoitteeseen SRAL ry, Hallitus, PL 44, 00441 HELSINKI.


Medlemmarnas skriftliga framställningar till vårmötet bör jämte motiveringar och namnteckningar tillställas styrelsen senast två månader före vårmötet, dvs. 18.2.2020 kl. 16.00. Framställan ska vara undertecknad av minst tio medlemmar. Framställningarna skickas till adressen SRAL rf, Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media