Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 4/2020, 25.1.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 26.1. kl. 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Förbundets Vårdagar och vårmöte 18.4. i Esbo *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* De ungas NOTA-läger i Norge samt BOTA i Serbien i april *
* De ungas YOTA-läger i Kroatien under augusti *
* Historieutskottet meddelar *
* Silent Key *
* Kansliet meddelar *
* Luftvärnsmuseets presentationer och evenemang under våren 2020 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
________________________
* Förbundets Vårdagar och vårmöte 18.4. i Esbo *
Vårdagarna och förbundets vårmöte arrangeras i Otnäs i Esbo den 18.4.2020.
Som arrangör fungerar Polyteknikkojen radiokerho ry. OH2TI. Man kommer att informera mer om evenemanget senare.
Välkommen!
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarna ombedes framföra sina petitioner skriftligen med motiveringar och underteckning till styrelsen senast två månader före vårmötet, dvs t.o.m. 18.2.2020 kl. 16.00.
Framställningen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL ry., Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
På förbundets vårdagar utdelas premier. Förslag till mottagare bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 9.3.2020.
Som förslag räcker en kort redogörelse över personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen ”toimisto ät sral.fi” eller SRAL ry., Hallitus, PB44, 00441 HELSINGFORS.
* Styrelsens frågetimmar under våren 2020 *
Styrelsens frågetimme sänds huvudsakligen alltid på månadens första lördag på HF kl. 14.00 samt i FinDMR-nätet kl. 14.30.
De följande frågetimmarna äger rum 1.2., 7.3., 2.5. samt 6.6. April månads frågetimme körs på vårmötet 18.4. och juli frågetimme under sommarlägret 18.7.
* De ungas NOTA-läger i Norge och BOTA i Serbien i april *

De ungas radioamatörläger Nordics On The Air, dvs. NOTA, ordnas i år i Norge under påsktider, 10-13.4.2020. Lägerplatsen är Camp Killingen som befinner sig på ön Killingholmen i närheten av Oslo. Programmet fokuseras kring radioamatörverksamhet och inkluderar presentation av hobbyn för nykomlingar men även mer krävande övningar för erfarna amatörer. Därtill finns det möjlighet att hålla kontakter från stationen LA1YOTA. I programmet ingår även en intercultural evening.
NOTA är ett läger från unga till unga och i första hand under 26 åriga deltagare. Ifall det är fråga om ditt första NOTA- eller YOTA-läger uppmuntrar vi dig att ansöka om deltagande! Radioamatörbehörighet är inte ett tvång. Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar mat och logi. SRAL stöder deltagarna med resekostnaderna.
Ansökan sker genom ditt eget IARU-medlemsförbund, dvs. i Finland via SRAL. Ansökningar godkänns t.o.m. 9.2.2020. Det finns begränsat med platser, så ansök snabbt. Ansökan sker genom att ta kontakt med Ungdomsteamet per e-post nuoriso ät sral punkt fi. OBS! Ifall ansökanden inte ännu hör till förbundet, kan medlemskap ansökas samtidigt.
Ifall tidpunkten för NOTA är dålig detta år, finns det under våren även en annan möjlighet att ansöka om deltagande i ett internationellt ungdomsläger. I början på apil ordnas det regionala lägret för Balkan, BOTA, i närheten av Belgrad i Serbien 3. – 6.4.2020, där även unga är välkomna. Ytterligae information och anmälan via Ungdomsteamet.
* De ungas YOTA-läger i Kroatien under augusti *
I år ordnas Youngsters On The Air lägret i Karlovac, Kroatien 8-15.8.2020. Lägrets tema är “Train the Trainer”. I veckan ryms bl.a. besök på 9A1A-stationen, elektronikbygge samt besök i huvudstaden och kusten. I det finska teamet rymms 2-3 sådana 15-25 åriga SRAL-ungdomsmedlemmat, som inte tidigare deltagit i YOTA-läger. Radioamatörexamen är inte nödvändig. Meddela ditt intresse till Kati OH2FKX till egenanropsadressen.
Mer information från sral.info/nuoriso och ham-yota.com. Välkomna med på vågorna!
* Historieutskottet meddelar *
Historieutskottet har sammanställt en lista över erhållna donationer, förfrågningar och upptecknad radioamatörhistoria under 2019 som finns att läsa på förbundets websidor.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Jukka Rämä, OH7JHI, har lämnat oss.
Vi hedrar Jukkas minne med en stunds tystnad.
* Kansliet meddelar *
 
Ändringar i kontaktuppgifterna
Du har väl kommit ihåg att meddela din e-postadress du använder till medlemsregistret?
Ändringar i e-postadressen och andra kontaktuppgifter meddelar du mest behändigt per e-post till toimisto ät sral punkt fi eller per telefon 09 562 5973. Tack!
 
Medlemsavgifter för år 2020
Medlemsavgifterna skickas i början av februari.
 
Kansliets öppethållningstider ändras
Kansliets öppethållningstider är tisdagar och torsdagar kl. 12-16, onsdagar kl. 12-18 och fredagar kl. 12-14. Genom dessa ändringar strävas det till att smidigare kunna hjälpa medlemmar som vill sköta sina ärenden utanför tjänstetider. Det går exempelvis även att på förhand komma överens om en besökstid med kanslit t.ex. under förmiddagar.
 
* Luftvärnsmuseets presentationer och evenemang under våren 2020 *
Vårens andra föreläsning äger rum på onsdag 19.2 , då Juhani Vakkuri föreläser om temat “Vinterkriget, hur Finland klarade av det och vilka faktorer påverkade att fred slöts”. Torsdagen 12.3 föreläser Ove Enqvist om temat “Finlands järnvägsartilleri, en glömd del av kustförsvaret”. Alla presentationer/föreläsningar börjar kl. 18.00.
Söndagen 23.2 firas Klaavolantien laskiaiset i samarbete med Tuusula-seura. Lördagen 18.4 hålls en raketvapendag, IT-raketmännens traditionsträff och seminarium. Torsdagen 23.4 är alla välkomna till museets vårtalko. Lördagen 16.5 firas Radiodagen.
Deltagaravgiften till presentationerna, föreläsningarna, raketvapendagen och radiodagen är 5 euro.
Ytterligare information hittas på Luftvärnamuseets webbsidor: ilmatorjuntamuseo.fi. Välkomna!
 
* Klubbarna meddelar *
OH5KYMI
Kouvolan radiokerho OH5AG har anskaffat specialanropet OH5KYMI, som kan användas fram till 31.12.2020. Som övervakare fungerar Jussi, OH5O. Med anropet vill man framhäva olika motorsportevenemang som arrangeras på Kymi-Ring banan i sommar. Anropet står till samtliga klubbmedlemmars förfogande. Tilläggsinfo från Jussi, OH5O, egenanrop fungerar.
 
Radioamatörkurser
 
Teljän Radioamatöörit ry OH1AF
Teljän Radioamaatöörit ry OH1AF ordnar en kurs med inriktning på elementär klass börjandes 26.2. Kursen ordnas vid Toejoen Koulu som drivs av Björneborg stad. Beroende på kursdeltagare hålls kursen 1-2 gånger i veckan. Kursplatsen möjliggör att kursdagarna eventuellt kan placeras till olika veckodagar under olika veckor.
Förfrågningar och förhandsanmälningar per e-post hammpk ät fyl punkt fi.
 
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en kurs med inriktning på examen i elementär klass under fyra veckoslut i mars 2020. Kurspriset är 10 € och kursen börjar 7.3.2020. Ifall du är intresserad att delta i kursen, ta kontakt med styrelsen för OH3NE på adressen hallitus är oh3ne punkt fi senast 28.2.
 
Årsmöten
 
Teljän radioamatöörit ry OH1AF/OH1AB/OH1F
Teljän radioamatöörit ry håller sitt årsmöte onsdagen 29.1.2020 kl. 19.00 på klubben (Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG). Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkomna!
 
Iisalmen Radiokerho Ry OH7AI
Iisalmen Radiokerho Ry OH7AI håller sitt stadgeenliga årsmöte 2.2.2020 kl. 14.00 hos Kauko Rönkkö, OH7SQ på adressen: Jämperintie 83, 74300 SONKAJÄRVI.
 
Hämeenlinnan Radioamatöörit OH3AA
Hämeenlinnan radioamatöörit, OH3AA:s årsmöte hålles på klubbhuset måndagen 10.2. kl. 18.00. Adressen är Hakapellontie 95, 13430 Tavastehus. Kaffeservering, Välkomna.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160 m CW, REF CW, UBA DX SSB och BARTG RTTY Sprint.
Nästa vecka tävlas NAC 2,3 GHz + up på tisdagen.
Följande veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling och Mexico RTTY int.
 

* Nästa bulletin *

Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 2.2. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media