SRAL:n strategia 2020-2025 kommentoitavaksi /SRAL:s strategi 2020-2025 för kommentarer

Logomerkit.
Logomerkit.

Miltä näyttää radioamatööritoiminta ja SRAL tulevaisuudessa? Mitä meidän pitää tehdä, jotta saamme uusia harrastajia mukaan toimintaan? Miten voimme tukea kerhoja tulevien amatöörien kouluttamisessa?
SRAL:n hallitus päätti viime keväänä asettaa toimikunnan selvittämään muun muassa näitä kysymyksiä. Toimikunnan esitys ”Suomen Radioamatööriliito ry:n strategiset tavoitteet 2020–2025” on nyt julkaistu, ja toivomme seuraavaksi kommentteja ja kannanottoja jäsenistöltä, jäsenkerhoilta, toimikunnilta ja toimihenkilöiltä. Ne voi lähettää osoitteeseen toimisto ät sral piste fi 31.3.2020 mennessä. Liiton strategiadokumenttia käsitellään kevätkokouksessa huhtikuussa.
Linkki strategiadokumenttiin (pdf): SRAL_strategia


 
Hur ser amatörradioverksamheten och SRAL ut i framtiden? Vad kan vi göra för att locka med nya intresserade i verksamheten? Hur kan vi stöda klubbarna i utbildningen av blivande radioamatörer? SRAL:s styrelse tillsatte senaste vår en arbetsgrupp för att grunna på bland annat de här frågorna. Gruppens förslag ”Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025” har publicerats på förbundets webbsidor och vi önskar nu få kommentarer om förslaget från medlemskåren, klubbarna, utskotten och funktionärerna. De kan sändas på adressen toimisto ät sral.fi senast 31.3.2020. Strategidokumentet behandlas på vårmötet i april.
Länk till strategidokumentet (pdf): SRAL_strategi

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media