Hallituksen kyselytunti 7.3. /Styrelsens frågetimme 7.3

Kyselytunti
Seuraava hallituksen kyselytunti pidetään lauantaina 7.3.2020. Kyselytunti pidetään HF:llä taajuudella 3685 kHz klo 14.00 sekä FinDMR-verkossa, puheryhmä 244, klo 14.30.


Styrelsens nästa frågetimme anordnas lördag 7.3.2020 på HF på frekvensen 3685 kHz kl. 14.00 och i FinDMR-nätet, talgrupp 244 kl. 14.30.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media