SRAL Toiminta

QSL-toimisto tiedottaa /QSL-byrån informerar

QSL-kortteja.
QSL-kortteja.

QSL-korttiliikenne toimii koronan vaikutuksista huolimatta Suomeen ja ulkomaille samalla tavoin kuin ennenkin, muutamia poikkeusmaita lukuunottamatta. (Lista poikkeuksista löytyy Postin sivuilta.) Joillain kotimaan alueilla on ollut viivytyksiä. Ykkösten liikenne on ollut pysähdyksissä koronarajoitusten vuoksi, mutta alkaa taas toimimaan.


QSL-kortstrafiken fungerar trots coronaepidemin till Finland och till utlandet på samma sätt som tidigare med några få undantag (en förteckning över undantagen finns på Postens webbsidor). Det har förekommit dröjsmål på en del områden inom landet. Trafiken till distrikt 1 har legat nere på grund av coronabegränsningarna men kommer att börja fungera igen.