OI-aktiviteettipäivä itsenäisyyspäivänä /OI-aktivitetsdag på självständighetsdagen

Suomen lippu.

 
Sotilasradioamatöörit aktivoituvat sunnuntaina 6.12. radioamatööritaajuuksilla juhlistamaan Suomen itsenäisyyspäivää. Kerää mahdollisimman monta OI-prefiksillä varustettua radioamatööriasemaa ja ano hienoa OI-awardia (manageri OH7JHA).


Militärradioamatörerna aktiverar sig söndag 6.12 på amatörradiofrekvenserna för att celebrera Finlands självständighetsdag. Samla så många stationer med prefixet OI som möjligt och anhåll om det snygga OI-awardet (manager OH7JHA).

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media