Toiminta Uncategorized Uutiset

Kirjoituskutsu jäsenistölle /Inbjudan att skriva


Kirjoituskutsu jäsenistölle

SRAL ry täyttää sata vuotta tänä vuonna. Radioamatööri-lehti pyrkii julkaisemaan tämän vuoden joka numerossa juhlavuoden teemaan liittyviä kirjoituksia. Siis kaikkea mahdollista antennin ja maan väliltä! Aihe voi liittyä henkilöön, tapahtumaan, asiaan tai johonkin merkkipaaluun tai käännekohtaan Liiton historiassa. Nettisivuilta www.sral.fi/tilaa-radioamatoorilehti löytyvät lehden aineistopäivät sekä kirjoitus-ja kuvausohjeet. Tarvittaessa ota yhteys toimitukseen, ra-lehti@sral.fi.


Medlemmarna inbjuds att skriva

SRAL rf fyller i år hundra år. Radioamatööri-tidningen önskar i varje nummer publicera texter i anslutning till jubileumsårstemat. Alltså allt möjligt mellan antenn och jord! Texterna kan handla om personer, händelser, saker eller milstolpar och vändpunkter i förbundets historia. På webbsidan www.sral.fi/tilaa-radioamatoorilehti  finns datumen för material till tidningen samt anvisningar för text och bilder. Kontakta vid behov kansliet, ra-lehti@sral.fi