SRAL osallistui Suomen WRC-23 kansallisen valmistelun teknisen työryhmän verkkokokoukseen 1.6.2021

Vuonna 2023 pidettävässä ITU:n kansainvälisessä radiokonferenssissa radioamatöörejä
eniten kiinnostava asialistan kohta on 9.1b Amatöörit ja navigointi

Tässä asiakohdassa tarkastellaan erilaisia järjestelmiä ja sovellutuksia, joita käytetää
radioamatööri- ja radioamatöörisatelliittiliikenteessä. Lisäksi tutkitaan mahdolliset tekniset
ja operatiiviset toimenpiteet, joilla taataan radionavigointisatelliittiliikenteen vastaanottimien
suojaaminen ilman että harkitaan radioamatööriallokaatioiden poistamista radio-
ohjesäännöstä.

Kansallinen vaikutus

Radiotaajuusmääräyksen 4 mukaan taajuusalueella 1240-1300 MHz on myös
radioamatööriliikennettä. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi, kunnes
Galileo-järjestelmä on laajamittaisessa käytössä.

Kansallinen kanta ja prioriteetti

Taajuusalue 1240-1260 MHz on Suomessa tällä hetkellä allokoitu ensisijaisesti
kaukokartoitussatelliittiliikenteelle, radionavigoinnille ja radionavigointisatelliittiliikenteelle.
Taajuusalue 1260-1300 MHz on näiden lisäksi allokoitu myös radiopaikannukselle.
Kansallisena tavoitteena asiakohdan osalta on radionavigointisatelliittiliikenteen
suojaaminen.

Valmistelut CEPT ja ITU-R

CPG PT C on valmistellut alustavan kannan agenda aiheeseen, jonka mukaan CEPT
tukee:

  • Radionavigointisatelliittiliikenteen suojaamista
  • Uuden ITU-R-raportin tai suosituksen valmistelua, jossa määritettäisiin ohjeistus
    teknisistä, operatiivisista ja regulatiivisista toimista taajuusalueen 1240-1300 MHz
    radioamatööriliikenteille, jolla suojataan kyseistä taajuusaluetta käyttävä
    radionavigointisatelliittiliikenne.

CEPT SE40 ryhmässä valmistellaan CEPT-raporttia RNSS:n ja amatööriliikenteen
yhteensopivuudesta ja CEPT valmistelee myös erillisen ECC:n päätöksen tekemistä
asiasta.

ITU:n WP 5A:ssa kootaan tietoja amatöörijärjestelmistä sekä valmistellaan CPM tekstiä.
CPM tekstin valmistelu on vielä hyvin aluillaan. ITU WP 4C:ssa on valmisteilla
yhteensopivuusraportti RNSS:n ja amatööriliikenteen yhteensopivuudesta.

(Lähde: World Radiocommunication Conference 2023 Taustaa asialistan kohdista, niiden
merkityksestä ja kansainvälisestä valmisteluprosessista, Liikenne- ja viestintävirasto
Traficom Finland)

Asian taustamateriaali parametrien suhteen alkaa olla molempien järjestelmien suhteen
kasassa. Tutkimukset ovat ITU:ssa vielä aluillaan. CEPT:issä ollaan jo hieman pidemmällä,
ja ensimmäiset tarkastelut on tehty, joiden pohjalta voidaan arvioida tarvittavia
suojaetäisyyksiä. Tarkasteluja on tulossa lisää.

Aiheeseen liittyviä CEPT dokumentteja:

https://www.cept.org/Documents/se-40/64678/se40-21-018_attachment_consolidated-
report-amateurs-rnssplusgermanyplusiaru-co

https://www.cept.org/Documents/se-40/63626/se40-21-013_galileo-rs-amateurs

https://www.cept.org/Documents/se-40/63556/se40-21-007_wi-39-proposals

https://www.cept.org/Documents/se-40/63555/se40-21-006_se40-21-006-contr_russia_se40_rnss-en

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media