Ehdokasesittely Mikael Nousiainen, OH3BHX

Olen 38-vuotias tekniikan kandidaatti ja asun Hämeenlinnassa. Ammattini on ohjelmistokehittäjä ja työskentelen yhdysvaltalaisessa ohjelmistoyrityksessä. Olen ollut SRAL:n hallituksen jäsenenä viimeiset 3 vuotta ja toiminut Hämeenlinnan Radioamatöörit ry OH3AA:n sihteerinä helmikuusta 2018 alkaen. Radioamatöörilupa minulla on ollut alkuvuodesta 2017 lähtien. Harrastukseni alkoi käynnistäni Hämeenlinnan kerholla, minne päädyin kysymään neuvoja silloiseen stratosfääripalloprojektiini. Erilaiset radiotekniset kokeet ja projektit ovatkin olleet olennainen osa harrastustoimintaani.


3-vuotiskausi Liiton hallituksessa on ollut minulle opettavainen: ajoittaisesta turbulenssista huolimatta koen, että Liitto on ottanut selkeitä ja määrätietoisia askeleita eteenpäin toimintatavoissaan, palveluissaan sekä yhteistyön edistämisessä eri tahojen kanssa. Tästä kuuluu kiitos kaikille vapaaehtoisille toimihenkilöille sekä toimiston työntekijöille!


Olen kuluneella hallituskaudella halunnut tuoda erityisesti IT-alan osaamiseni Liiton käyttöön ja painottanut toiminnassani digitaalisten palvelujen kehittämistä. Uusia tai uusittuja palveluja ovatkin olleet mm. Liiton verkkosivut, omakutsupalvelu, jäsensivujen lehtiarkisto, radioamatööriwiki sekä tuoreimpana ensimmäinen Liiton jäsenien käyttöön tarkoitettu etäohjattava radioamatööriasema Padasjoella! Olemme hallituksessa pyrkineet myös selkeyttämään hallituksen sisäisiä sekä toimiston toimintatapoja erilaisilla digitaalisilla työkaluilla. Työtä edellä mainittujen asioiden suhteen on vielä kuitenkin runsaasti jäljellä. Tavoitteena on vapauttaa aikaa sekä hallituksen että toimiston työssä keskittyä toiminnan kehittämiseen sekä olennaisiin Liiton palveluihin. Digitaalisten palvelujen kautta voimme uudistaa harrastustamme ja tehdä siitä kiinnostavamman entistä suuremmalle joukolle nuoria. Uudistuksissa ei tule kuitenkaan unohtaa jäsenistömme laajaa ikäjakaumaa ja erilaisia tarpeita: paperinen Radioamatööri-lehti ja vaikkapa hallituksen kyselytunnit HF:llä ovat arvokkaita osia Liiton toimintaa.


Uusien radioamatöörien kouluttaminen on yksi Liiton tärkeimpiä tehtäviä. Olen ollut mukana koulutustoimikunnassa, jossa on tehty huikea määrä työtä uuden opetusmateriaalin valmiiksi saattamiseksi sekä etä- ja hybridikurssien järjestämiseksi. Nämä elementit luovat perustan koulutustoiminnalle, jolla Liitto voi kouluttaa suuremman määrän radioamatöörejä sekä tavoittaa (potentiaaliset) opiskelijat helpommin. Tärkeä osa tulevaisuuden radioamatöörikoulutusta on tarjota helppo tie radioamatööriyteen uudella aloitusluokalla, jonka suunnittelutyön olemme jo aloittaneet.


Hallitustyön päätökset tulee mielestäni tehdä demokraattisesti yhteisten linjausten sekä sovittujen kompromissien kautta. Hallitustyön ytimessä tulee olla jäsenistön, Liiton ja laajemmin koko harrasteen edun mukainen toiminta. Tämä tarkoittaa myös, että kaikki päätökset eivät aina ole oman mielipiteen mukaisia, mikä on olennainen osa yhdistystoimintaa. Hallitustyössä tulee
pyrkiä harkittuun ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon eikä siihen kuulu sooloilu. Yhteistyö ja avoimuus ovat toiminnan avaimia.


Usein juuri yhteiset kiinnostuksen kohteet tuovat samanhenkisiä ihmisiä radioamatööriharrastuksen pariin. Toisaalta ei myöskään ole olemassa “tyypillistä radioamatööriä”, vaan erilaiset tavat harrastaa ovat rikkaus sekä hyvä tapa tuoda harrastustamme esille julkisuudessa monipuolisena toimintana. Minusta on erityisen tärkeää, että radioamatööritoiminta on harrastus, johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media